Suoraan sisältöön

Tahvonlahden ala-asteen lukuvuositiedote 2022-2023

Lukuvuonna 2022-2023 oppilaat opiskelevat kolmessa eri osoitteessa Tahvonlahdessa (Gunillankuja 3, Jurmonkuja 1) ja Puotilassa (Rusthollarintie 1). Tämä vaatii koko kouluyhteisöltä hyvää yhteistyötä ja joustavuutta, jotta saamme turvallisen koulupolun kaikille oppilaille. Ensi lukuvuosi alkaa uudistetuissa tiloissa osoitteessa Gunillantie 12 ja tuolloin pääsemme kaikki saman katon alle.

Lukuvuoden 2022-2023 tärkeät tavoitteet liittyvät hyvinvoinnin sekä lukemisen ja lukutaidon vahvistamiseen. Kaikki oppilaat harjoittelevat tunne- ja vuorovaikutustaitoja koulussa säännöllisesti opettajien johdolla. Lisäksi teemme moniammatillista yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Strategiatavoitteena on kasvattaa Helsinki lukemisen ja lukutaidon pääkaupungiksi. Tahvonlahdessa painopisteemme on strategiatavoitteessa ja vielä siten, että oppilaiden monikielisyys tulee huomioitua toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Monikielisyys on Tahvonlahden ala-asteella rikkaus, josta koko yhteisö hyötyy.

Toivotan kaikille hyvää uutta lukuvuotta 2022-2023!
Tarja Tapper
rehtori

Koulun yhteystiedot

Väliaikaiset toimipaikat

Käyntiosoitteet:
Gunillankuja 3, 00870 Helsinki
Jurmonkuja 1, 00590 Helsinki
Rusthollarintie 1, 00910 Helsinki
Postiosoite: PL 87301, 00099 Helsingin kaupunki

Kotisivu: https://www.tahvoaa.edu.hel.fi

Rehtori Tarja Tapper
puh. 09 310 82625 ja 050 533 4949
tarja.tapper(at)hel.fi

Apulaisrehtori
Rami Salminen
puh. 09 310 83202 ja 040 353 9304
rami.salminen(at)edu.hel.fi
Päivi Pihkala
puh. 09 310 38794 ja 040 6378101
paivi.pihkala(at)edu.hel.fi

Kohdevastaava Esko Tuhkanen
puh. 040 121 6829

Koulusihteerit
Tea Pöysti
puh. 09 310 15220, tea.poysti (at)hel.fi
Meeri Tanner
puh. 09 310 64629, meeri.tanner(@)hel.fi

Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Koulukuraattori Elli Keinänen
puh. 09 310 21896 ja 040 662 7209

Terveydenhoitaja Essi Ilola
puh. 050 402 2743
(koululla maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin, vastaanotolle on mahdollista tulla ilman ajanvarausta klo 10:30-11:00)

IP-kerho Liikkis Tahvonlahti 0400 850 966, 040 761 4647

Opettajainhuone
Jurmonkuja puh. 09 310 33154 tai puh. 040 726 9162
Gunillankuja puh. 09 310 82651
Rusthollarintie puh. puh. 09 310 38795 tai 040 380127

Ruokapalveluvastaava puh. 09 310 82655

Opettajat
1A Agnieszka Eliasz
1B Satu Fredriksson-Nurmi
1C Karoliina Kröger
1D Adam Zaghoudi
2A Päivi Pihkala
2B Laura Linna
2C Kaisa Virkkunen
3A Aleksi Koskinen
3B Tiina Kähärä
4A Jelena Knief
4B Aleksi Naumov
4C Eija Hannula
5A Kaisa Kartano
5B Aqeel Al-Bayati
6A Rami Salminen
6B Joni Lumpin
1-2 D Emilia Leinonen
3-4 C Ayuub Abdulle
5-6 C Sanna-Maija Nybergh
EN/RU Helena Björklund
EN/RU Kati Enkovaara
ES Asta Pasanen
Erityisopetus Elina Norrback
S2-opetus Iina Grym
Resurssiopetus Kimmo Sundström
Katsomusaineet
UI Henri Raunio, Aqeel Al-Bayati
UO Nina Sippola

Koulunkäyntiavustajat
Merja Järvinen
Artemis Melachroinou
Elvira Kampen

Lukuvuoden tärkeät päivämäärät

Syyslukukausi 11.8.2022 (to) - 22.12.2022 (to).
Syysloma 17.10.2022 (ma) - 21.10.2022 (pe).
Joululoma 23.12.2022 (pe) - 8.1.2023 (su).

Kevätlukukausi 9.1.2023 (ma) - 3.6.2023 (la).
Talviloma 20.2.2023 (ma) - 24.2.2023 (pe).

Alkusyksyn tärkeitä tapahtumia

Vanhempainillat

Lukuvuoden vanhempainillat järjestetään pitkästä aikaan lähitapaamisena. Luokkien vanhempainillat järjestetään syyskuun aikana ja kutsu iltaan tulee huoltajille Wilman kautta.

Oppimiskeskustelut

Oppilaiden oppimiskeskustelut järjestetään pääsääntöisesti ennen syyslomaa. Oppimiskeskustelu on osa oppilaan arviointia. Keskusteluun osallistuvat oppilas, opettaja ja huoltaja(t). Oppimiskeskustelujen käytännön järjestelyistä kertovat luokanvalvojat.

Kodin ja koulun välinen viestintä

Kodin ja koulun välinen viestintä tapahtuu pääasiassa Wilman välityksellä (helsinki.inschool.fi). Opettajat lähettävät Wilmassa sekä omaa ryhmäänsä että yksittäisistä oppilaista koskevaa viestiä. Wilmasta löytyvät tiedot tulevista kokeista, tunti- ja poissaolomerkinnät sekä oppilaan pedagogiset asiakirjat sekä muistiot moniammatillisista tapaamisista. Koulun yhteisistä asioista tiedotetaan Wilman Tiedotteet – välilehdellä.

Koulunkäyntiin liittyvissä asioissa kannattaa olla yhteydessä ensisijaisesti lapsen omaan opettajaan. Wilmaa kannattaa seurata aktiivisesti. Wilma-tunnuksiin liittyvissä asioissa tulee olla suoraan yhteydessä koulusihteeri Tea Pöystiin tai Meeri Tanneriin.

Yhteystietojen tarkistuspyyntö

Oppilaan ja huoltajan yhteystietoja ei enää jatkossa pyydetä erillisellä lomakkeella, vaan huoltajat voivat itse käydä tarkistamassa ja korjaamassa oppilasta koskevat tiedot Wilmassa. Wilmaan on luotu perustiedot ja suostumukset – niminen lomake, joka löytyy Wilmasta Lomakkeet-välilehdeltä. Pyydämme teitä tarkistamaan yhteystiedot ja merkitsemään tarvittavat suostumukset (mm. kuvaaminen, uskonnolliset tilaisuudet jne.) elokuun loppuun mennessä. Lomake sulkeutuu syyskuun alussa ja siksi tietojen merkitseminen heti lukuvuoden alussa on tärkeää.

Opetussuunnitelma

Kaikki koulussa tapahtuva opetus perustuu voimassa olevaan opetussuunnitelmaan, joka löytyy osoitteesta ops.edu.hel.fi

Oppimisen arviointi lukuvuonna 2022-2023

Oppilaan lukuvuosi koostuu kolmesta osasta: oppimiskeskustelut syksyllä, oppilaan kanssa käytävä arviointikeskustelu talviloman aikoihin ja lukuvuositodistus lukuvuoden päätteeksi. Arviointi on jatkuvaa ja monipuolista tarkoittaen sitä, että oppilaalla on mahdollisuus monenlaiseen näyttöön eri oppiaineissa.

Tahvonlahdessa opiskelevien oppilaiden päivittäinen aikataulu:

08.15-09:00 1. oppitunti
09:00-09:45 2. oppitunti
09:45-10:00 välitunti
10:00-10:45 3. oppitunti
10:45-11:00 välitunti
11:00-12:00 4. oppitunti
12:00-12:30 välitunti
12:30-13:15 5. oppitunti
13:15-13:30 välitunti
13:30-14:15 6. oppitunti
14:15-13:30 välitunti
14:30-15:15 7. oppitunti

Puotilassa opiskelevien oppilaiden päivittäinen aikataulu:

08.30-09:15 1. oppitunti
09:15-10:00 2. oppitunti
10:00-10:15 välitunti
10:15-11:00 3. oppitunti
11:00-12:00 4. oppitunti
12:00-12:30 välitunti
12:30-13:15 5. oppitunti
13:15-13:30 välitunti
13:30-14:15 6. oppitunti
14:15-13:30 välitunti
14:30-15:15 7. oppitunti

Poissaolot

Oppilaan tulee lähtökohtaisesti osallistua kaikkeen opetukseen kaikkina koulupäivinä. Ylimääräistä vapaata tulee anoa etukäteen Wilman lomakkeella kohdasta hakemukset ja päätökset. Loma-anomus ohjautuu oikealle henkilölle sen mukaan, kuinka pitkästä vapaasta on kyse. Opettaja voi myöntää korkeintaan viiden koulupäivän vapaan ja sitä pidemmät vapaat myöntää rehtori.

Ylimääräisen vapaan aikana huoltaja vastaa opetuksesta ja siitä, että annetut tehtävät tulee tehtyä. Koulun toive on, että lomamatkat tehdään koulun loma-aikoina.

Oppilaan sairastumisesta on ilmoitettava kouluun välittömästi. Sairasta lasta ei tule lähettää kouluun. Tieto sairastumisesta välitetään opettajille Wilmassa.

Runsaat poissaolot haittaavat lapsen koulunkäyntiä. Jos poissaoloja kertyy runsaasti, opettaja on yhteydessä huoltajiin ja keskustelee runsaiden poissaolojen syistä sekä vaikutuksista lapsen opiskeluun. Keinoja poissaolojen vähentämiseen voidaan tarvittaessa pohtia yhdessä oppilashuoltoryhmän kanssa.

Oppilaan oman puhelimen käyttö koulupäivän aikana

Oppilaat voivat käyttää puhelinta vain ja ainoastaan opettajan antamalla luvalla ja ohjeella. Pääsääntöisesti puhelimia ei käytetä koulupäivän aikana.

Tapaturmat koulupäivän aikana

Oppilaat on vakuutettu koulussa tapahtuvien tapaturmien osalta vakuutusyhtiö Fenniassa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä Fennia ovat yhdessä määritelleet ehdot vakuutukselle. Ehtona korvauksille on mm se, että lääkärin hoitoa vaativissa tapaturmissa käytetään julkisia terveyspalveluja ja päivystysaikana lasten ja nuorten sairaalan palveluja.
Vakuutus on voimassa koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa varsinaisella kouluajalla, opetuksen aikana, opetussuunnitelman mukaisessa koululiikunnassa, välitunnilla, koulun alueella ja otettaessa osaa koulun opetussuunnitelman puitteissa järjestettävään toimintaan sekä matkalla suorinta tietä kouluun tai koulusta.

Koulumatkoilla tapahtuneista tapaturmista on viipymättä ilmoitettava opettajalle tai terveydenhoitajalle, jotta tapaturmailmoitus voidaan toimittaa vakuutusyhtiöön. Mikäli koulutapaturmasta on koitunut vanhemmille matka- tms. kuluja, tositteet niistä sekä tilitiedot, minne korvaus toivotaan maksettavaksi, tulee toimittaa koululle vakuutusyhtiölle lähettämistä varten.

Mikäli tapaturman seurauksena oppilas tarvitsee lääkärin määräämää (lääkärinlausunto tarvitaan) pidempiaikaista koulukuljetusta, sen järjestämisestä tulee sopia koulusihteerin kanssa.

Kouluruokailu

Oppilaat saavat koulussa päivittäin lämpimän ruoan. Koulussamme on mahdollista saada useita erilaisia ruokavalioita allergian tai vakaumuksellisten syiden takia. Erikoisruokavalioasioissa pyydämme olemaan yhteydessä terveydenhoitajaan, erityisruokavalion tilaaminen edellyttää terveydenhoitajan tai lääkärin kirjoittamaa alle vuoden vanhaa kirjallista todistusta.
Kouluruokailu on osa koulun tapakasvatusta ja oppilaita ohjataan kohteliaisiin ruokailutapoihin maistamaan eri ruokalajeja.

Oppilashuolto

Koulun yhteisöllinen oppilashuolto tukee ja auttaa oppilaita oppimisessa ja kasvussa. Ryhmän tehtävänä on huolehtia siitä, että oppilas saa tarvitsemansa tuen koulunkäyntinsä edistämiseksi. Ryhmään kuuluvat rehtori, terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi sekä erityisopettaja. Työtä tehdään aina yhteistyössä opettajien kanssa. Oppilashuoltoryhmä toimii yhteistyössä moniammatillisena ryhmänä, mutta sen jäsenillä on omat tehtävänsä.

Oppilashuoltotyötä tehdään aina yhteistyössä huoltajien kanssa. Aloite oppilashuoltoryhmän konsultaatioon tai muuhun tukeen voi tulla koululta, mutta myös huoltajat voivat olla yhteydessä oppilashuoltoryhmän jäseniin.
Oman äidinkielen/ylläpitokielen opetus

Oman äidinkielen/ kotikielen opetukseen ilmoittautuneet saavat omalta opettajaltaan tietoa opetuksesta. Tahvonlahdessa opetetaan venäjää maanantaisin klo 14:00-15:30. Opettajana Svetlana Kalteborn. Lisäksi opetetaan viroa torstai klo 13:45-15:15. Opettajana Annika Kuuse.

Valinnaisaineen tunnit

Luokkien 4.-6. oppilaat opiskelevat valinnaisainetta, jotka ovat normaaleja lukujärjestykseen kuuluvia oppitunteja. Oppilaat valitsevat valinnaisainetarjottimelta mieluisimmat aineet. Valitettavasti kaikki eivät välttämättä saa haluamaansa valinnaisainetta, mutta yritämme panostaa vaihtoehdoissa monipuolisuuteen.

Tahvonlahden ala-asteen peruspilarit
1. Kanna vastuuta turvallisuudesta
2. Arvosta toista ihmistä.
3. Tee parhaasi koulutyössä.
4. Anna osaamillesi arvoa.
5. Noudata saamiasi ohjeita.
6. Pidä huolta ympäristöstä.

Tahto tuo voimaa, TahvonVOIMAA
Vastuu
Onnistuminen
Ilo
Moraali
Ajattelu
Arvostus09.09.2022 08:35