Suoraan sisältöön

Lukuvuositiedote 2020-2021

Työpäivät ja lomat:

Syyslukukausi 13.8.-22.12.2020

Syysloma 12.-16.10. (maanantaista perjantaihin)

Joululoma 23.12.20-6.1.2021 (keskiviikosta keskiviikkoon)

Kevätlukukausi 7.1.-5.6.2021

Talviloma 22.-26.2. (maanantaista perjantaihin)

Pääsiäisloma 2.-5.4. (perjantaista maanantaihin)

Helatorstai 13.5. (torstai)

Lukuvuoden päätös 5.6. (lauantai)

Muita tärkeitä päivämääriä:

 • Vanhempainillat järjestetään luokkakohtaisesti opettajien ilmoittaman ajankohdan mukaan.
 • Koulukuvaus kevät 2021
 • Koululaisuinnit 26.8.-16.9.2020
 • Kodin ja koulun päivä 25.9.2020
 • Itsenäisyysjuhla Finlandia-talolla 4. luokkalaisille kevät 2021
 • Lauantai koulupäivä 19.9.2020
 • Syyslukukauden viimeinen koulupäivä 22.12.2020
 • Arkivapaa 14.5.2021
 • Kevätjuhla 5.6.2021

Yhteystiedot

Puhelimet:

 • Rehtori Tarja Tapper puh. 09 310 82625 ja 050 533 4949
 • Apulaisrehtori Rami Salminen 09 310 83202 ja 040 353 9304
 • Kouluisäntä Timo Vanari puh. 050 331 9063
 • Koulusihteeri Meeri Tanner puh. 09 310 80487 ja 040 334 1412
 • Koulupsykologi Eeva Nousiainen puh. 09 310 86148
 • Koulukuraattori Laura Höykinpuro puh. 09 310 21896 ja 040 662 7209
 • Terveydenhoitaja Essi Spata puh. 050 402 2743
 • Opettajainhuone puh. 09 310 82651
 • Ruokapalveluvastaava puh. 09 310 82655
 • IP-kerho, Liikkis Tahvonlahti puh. 0400 850 966 ja 040 761 4647

Osoitteet:

 • Käyntiosoite: Gunillankuja 3 ja Jurmonkuja 1
 • Postiosoite: PL 87301, 00099 Helsingin kaupunki
 • Kotisivut
 • Blogi
 • Facebook
 • Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@edu.hel.fi (ellei toisin ilmoitettu)

Tiedottaminen Tahvonlahden ala-asteella

Koulun asioista tiedotetaan pääsääntöisesti Wilman kautta. Wilmaa kannattaa seurata aktiivisesti. Sinne on koottu paljon tietoa koulusta ja koulun tapahtumista. Wilma on myös erinomainen viestintäväline koulun ja kodin välillä. Mikäli
tarvitset apua Wilman käyttöönotossa, ole yhteydessä koulun väkeen.

Oman äidinkielen/ylläpitokielen opetus

Oman äidinkielen/ kotikielen opetukseen ilmoittautuneet saavat omalta opettajaltaan tietoa opetuksesta.

Päivärytmi

Tahvonlahden koulussa noudatettava päivärytmi lukuvuonna 2020-2021. Muutokset ovat mahdollisia retkien tai tapahtumien vaikuttaessa kouluarkeen.

1. oppitunti klo 8:15-9:00

2. oppitunti klo 09:00-09:45

välitunti klo 9:45-10:00

3. oppitunti ja ruokailut klo 10:00-10:45

välitunti klo 10:45-11:15 (1.-3. lk) ja klo 10:45-11:00 (4.-6. lk)

4. oppitunti ja ruokailut klo 11:00-11:45 (4.-6. lk) ja klo 11:15-12:00 (1.-3. lk)

välitunti klo 12:00-12:30 (1.-3. lk) ja klo 11:45-12:30 (4.-6. lk)

5. oppitunti ja ruokailut klo 12:30-13:15

välitunti klo 13:15-13:30

6. oppitunti klo 13:30-14:15

välitunti klo 14:15-14:30

7. oppitunti klo 14:30-15:15

Laaja-alainen erityisopetus ja tukiopetus

Laaja-alaisena erityisopettajana toimii Elina Norrback. Hänet tavoittaa Wilman kautta. Tukiopetusta annetaan tarvittaessa ja resurssien mukaan oppilaan, oppilaan huoltajan tai opettajan aloitteesta.

Valinnaisaineen tunnit

Luokkien 4.-6. oppilaat opiskelevat valinnaisainetta, jotka ovat normaaleja lukujärjestykseen kuuluvia oppitunteja. Oppilaat valitsevat valinnaisainetarjottimelta mieluisimmat aineet. Valitettavasti kaikki eivät välttämättä saa haluamaansa valinnaisainetta, mutta yritämme panostaa vaihtoehdoissa monipuolisuuteen.

Arviointi

Arviointi on osa oppimista. Arvioinnin tehtävä on ohjata opiskelua, rakentaa realistista minäkuvaa, vahvistaa itsetuntoa ja toimia valintojen perustana. Oppilaita opastetaan itseja vertaisarviointiin.

Syyslukukauden aikana järjestetään tavoitekeskustelut oppilaan, vanhempien ja opettajan välillä. Opettajat tapaavat syksyn aikana kaikkien oppilaiden huoltajat. Yhdessä keskustellaan ja arvioidaan oppilaan koululaisena toimimista, alkanutta lukukautta ja suunnitellaan tulevaa. Tapaamisten tarkemmista aikatauluista tulee tietoa myöhemmin syksyllä.

Oppilaat saavat väliarvioinnin syyslukukauden lopussa. Arviointi on 1.-3. luokkalaisilla sanallista ja 4.-6. luokkalaisilla numeerista. Lukuvuositodistus jaetaan lukuvuoden lopussa.

Tekemättömät tehtävät, kasvatuskeskustelu ja jälki-istunto

Opettaja voi pitää oppilasta koulutuntien jälkeen yhden tunnin tekemässä laiminlyötyjä tehtäviä ja läksyjä ja tästä ilmoitetaan aina kotiin. Jos oppilas on toiminut sääntöjen vastaisesti, käydään hänen kanssaan kasvatuskeskustelu tai hänet voidaan määrätä jälkiistuntoon. Kasvatuskeskustelusta ilmoitetaan kotiin ja huoltajan toivotaan osallistuvan siihen. Jos oppilas jää jälki-istuntoon, tulee siitä huoltajille kirjallinen ilmoitus kuitattavaksi.

Terveydenhoito ja hammashoito

Kouluterveydenhuolto on terveyden edistämistä, missä oppilaiden säännölliset tarkastukset ovat keskeisiä. Sairaanhoito järjestetään oppilaan omalla terveysasemalla. Vanhemmat kutsutaan lapsen lääkärintarkastuksiin (1. ja 5. luokka) ja halutessaan he voivat olla mukana myös terveydenhoitajan ja lapsen vuosittaisessa tapaamisessa. Tällöin asiasta pyydetään ilmoittamaan terveydenhoitajalle mahdollisimman pian syyslukukauden alettua. Terveydenhoitaja Essi Spata on koululla maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin (puh. 050 402 2743). Koululääkärinä toimii Paula Häkkänen ja hän on paikalla
koululla noin kerran kuukaudessa.

Oppilaiden hammashoito tapahtuu omalla terveysasemalla, josta lapset kutsutaan tarkastuksiin ja hoitoon. Koulullamme käy liikkuva suunhoitoyksikkö (Liisu), jossa tehdään oppilaille suun terveystarkastuksia. Äkillistä hoitoa vaativissa tapauksissa on otettava yhteys suoraan hammashoitolaan. Lapsen hammaslääkäriajan sattuessa kouluajalle on vanhempien ilmoitettava poissaolosta opettajalle esim. Wilma-viestillä.

Koulukuraattori ja koulupsykologi

Koulukuraattorina toimii Laura Höykinpuro (puh. 09 310 21896). Häneen voi ottaa yhteyttä koulunkäynnin haasteisiin liittyvissä asioissa.

Koulupsykologina toimii Eeva Nousiainen (09 310 86148) ja häneen voi ottaa yhteyttä koulunkäyntiin, oppimiseen ja tunne-elämään liittyvissä vaikeuksissa.

Ruokailu ja lepo

Koulussa ruokaillaan klo 10:15 – 13:00 välisenä aikana. Ravitseva aamupala on tärkeä, sillä siitä saa voimia kouluarkeen lounaaseen asti. Jos oppilas on allerginen jollekin ruokaaineelle, on huoltajan toimitettava tästä lääkärintodistus opettajalle erikoisruokavalion tilaamista varten.

Riittävä uni on tärkeää kasvavalle lapselle ja nuorelle. TV:n katseluun ja puhelimen käyttöön toivotaan harkintaa.

Vaatetus

Oppilaan vaatetuksen tulee olla asiallinen ja säänmukainen. Päällysvaatteet ja jalkineet on hyvä nimetä. Ulkokengät riisutaan koulun sisätiloihin tullessa. Liikuntatunneilla on oltava liikunta-asu.

Henkilökohtaiset tavarat

Koulu ei vastaa oppilaiden kadonneista tai rikkoutuneista henkilökohtaisista tavaroista. Kännyköiden käyttö on sallittua opettajan luvalla. Koulupäivän aikana oppilaita voi tavoittaa erittäin kiireellisissä asioissa ottamalla yhteyttä koulusihteeriin tai rehtoriin.

Matkapuhelin

Matkapuhelimen asiaton ja häiritsevä käyttö koulupäivien aikana on kielletty. Matkapuhelin tulee pitää äänettömänä tai suljettuna koulupäivän ajan. Välitunnit on tarkoitettu erityisesti liikuntaan ja leikkiin. Oppilaan omaa laitetta voidaan käyttää tilanteissa, joissa opettaja on antanut siihen luvan ja se sopii opetukseen. Käyttö tapahtuu tällöin opettajan antamia ohjeita noudattaen.

Koulumatkat

Toivomme vanhempien keskustelevan lastensa kanssa turvallisesta koulumatkasta.

Poissaolot ja lomat

Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta opettajalle viivytyksettä Wilman kautta tai muulla opettajan kanssa sovitulla tavalla. Sairasta tai toipilasta ei pidä lähettää kouluun. Opettajakunta toivoo, että perheen lomamatkat ajoitettaisiin koulun loma-aikoihin. Opettaja voi myöntää tarvittaessa perheen yhteisiä lomamatkoja varten enintään viisi päivää vapaata. Tätä pidemmät lomat anotaan hyvissä ajoin kirjallisesti rehtorilta. Mikäli oppilas on ylimääräisellä lomalla, vastuu poissaolon aikaisten koulutehtävien hoitamisesta on huoltajalla.

Tahto tuo voimaa, Tahvonvoimaa!
Vastuu
Onnistuminen
Ilo
Moraali
Ajattelu
Arvostus09.09.2020 16:03