Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

Tahvonlahden ala-asteen opetussuunnitelma on julkaistu ePerusteissa

Pääset tutustumaan opetussuunnitelmaan täällä.

Koulutulokkaiden kouluun ilmoittautuminen ke 25.1.2023

Kello 8-10 osoitteessa Gunillankuja 3, kaksikerroksinen rakennus. Tervetuloa!

Koulutulokkaiden vanhempainillan diat

Diat


Kevätlukukausi

Kevätlukukausi alkaa kaikilla koulun oppilailla maanantaina 9.1. lukujärjestyksen mukaisesti.


Kutsu koulutulokkaiden vanhempainiltaan

Aika: ti 10.1.2023

 • klo 17-18 yhteinen osuus
 • klo 18-19 kaksikielisen suomi-englantiopetuksen esittely

Paikka: Teams, tässä linkki

Tilaisuus on tarkoitettu

 • Poikkilaakson, Santahaminan ja Tahvonlahden ala-asteen sekä Kruunuvuorenrannan ja Laajasalon peruskoulun oppilaaksiottoalueilla asuville perheille
 • kaikille suomi-englanti kaksikielisestä opetuksesta kiinnostuneille helsinkiläisille

Infossa kerromme koulun aloitukseen ja oppimiseen liittyviä asioita sekä vastaamme kysymyksiin. Teemoja ovat mm. vieraiden kielten opiskelu ja kieliohjelma, oppimisen tuki sekä aamu- ja iltapäivähoitoon hakeutuminen.

Ystävällisin terveisin,

Kruunuvuorenrannan peruskoulu, rehtori Tarja Tapper
Laajasalon peruskoulu, rehtori Marja Riitta Rautaparta
Poikkilaakson ala-aste, rehtori Sauli Jukkala
Santahaminan ala-aste, rehtori Aarne Cederberg
Tahvonlahden ala-aste, rehtori Tarja Tapper

Lämpimästi tervetuloa!

Vanhempainilta 2. luokkalaisten huoltajille

Torstaina 27.10.22 järjestämme huoltajille infotilaisuuden liittyen painotettuun opetukseen (liikunta) sekä A2-kielivalintaan. Tilaisuus järjestetään osoitteessa Gunillankuja 3 ruokalatilassa kello 17-18. Tervetuloa mukaan!

Painotetun liikunnan opetuksen hakeutumisen aikataulu 2022-2023

 • Koulujen tiedotustilaisuudet 24.10.-11.11.2022. Tahvonlahdessa tilaisuus torstaina 27.10. kello 17-18 os. Gunillankuja 3. 
 • Hakuaika painotettuun opetukseen on Wilmassa 14.11.-7.12.2022. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. 
 • Soveltuvuuskoepäivä on 17.1.2023 ja varapäivä on 31.1.2023
  • Paikka: Laajasalon peruskoulu (Koulutanhua 1, Alatalo) kello 8-10 (paikka varmistetaan vielä myöhemmin)
  • Mikäli oppilas on pakottavasta syystä esteellinen osallistumaan valintakokeeseen varsinaisena koepäivänä 17.1.23, on huoltajan ilmoitettava asiasta rehtori Tarja Tapperille (tarja.tapper@hel.fi) 17.1.23 kello 8.30 mennessä (huoltajantoimitettava lääkärintodistus koululle mainittuun ajankohtaan mennessä).
  • Tilaisuuteen ei lähetetä erillistä kutsua. Jokainen soveltuvuuskokeeseen osallistuva tulee itse paikan päälle ajoissa. Soveltuvuuskokeen jälkeen oppilaat palaavat omalle koululle oman koulun henkilökuntaan kuuluvan opettajan kanssa.

Päätökset postitetaan hakijoille 17.3.2023

Valmistautuminen valintakokeeseen:

 • Mukaan liikuntavarustus, sisäpelikengät ja juomapullo. Saa ottaa halutessaan jotakin välipalaa.
 • Monipuolisia tehtäviä koulun salissa
 • Jokainen tekee omalla tavallaan ja tasollaan
 • Pisteytykselle selkeät ohjeet koko kaupungin tasolla
 • Mittaa perustaitoja mm.
  • Koordinaatio
  • Ketteryys
  • Liikkuvuus
  • Rytmi
  • Kestävyys
  • Nopeus

Lisätietoja saa rehtori Tarja Tapperilta puh. 09 310 82625.

Tahvonlahden ala-asteen lukuvuositiedote 2022-2023

Lukuvuositiedotteesta löydät muun muassa tärkeät yhteystiedot ja päivämäärät.

Tervetuloa aloittamaan uusi lukuvuosi 2022-2023 

Oppilaaksiottoalueen muutos Kruunuvuorenrannan peruskoulun, Laajasalon peruskoulun ja Tahvonlahden ala-asteen koulun alueella 1.8.2023 alkaen

Kruunuvuorenrannan peruskoulu aloitti toimintansa 1.8.2021. Koululle on aiemmin päätetty vuosiluokkien 7–9 oppilaaksiottoalue. Koululle määritellään nyt myös vuosiluokkien 1–6 oppilaaksiottoalue. Koulu kasvaa vuosiluokkien 1–6 osalta luokka-aste kerrallaan.

Tervetuloa kuulemaan ehdotusta oppilaaksiottoalueen muutoksista ja keskustelemaan asiasta torstaina 18.8. klo 18–19 Teams-kokoukseen. Ehdotukseen voi tutustua ja sitä voi kommentoida tilaisuuden jälkeen KerroKantasi-kyselyssä, joka on auki 18.8.–1.9.2022.

Tiivistelmä oppilaaksiottoalueen ehdotuksesta:

 • Tahvonlahden ala-asteen koulusta siirrytään 7. luokalle Kruunuvuorenrannan peruskouluun. 
 • Laajasalon peruskoulussa aloittaneet vuosiluokkien 1–9 oppilaat saavat käydä koulunsa loppuun Laajasalon peruskoulussa.
 • Oppilaat voivat halutessaan siirtyä uusien rajojen mukaisiin kouluihin mikäli ko. koulussa on ko. vuosiluokan opetusta.
 • Kruunuvuorenrannan peruskoulun oppilaaksiottoalueella asuvat, ensimmäisen vuosiluokan aloittavat lapset aloittavat Kruunuvuorenrannan peruskoulussa lukuvuodesta 202324 alkaen.

Kruunuvuorenrannan koulu käyttää Tahvonlahden ala-asteen koulun kanssa samoja väliaikaisia tiloja osoitteissa Jurmonkuja 1 ja Gunillankuja 3, kunnes Tahvonlahden koulun perusparannus ja laajennus (osoitteessa Gunillantie 12) valmistuu. Kruunuvuorenrannan peruskoulun uusi koulurakennus valmistuu investointiohjelman mukaan. 

Uusi lukuvuosi alkaa seuraavin järjestelyin:

Torstai 11.8.2022 ja perjantai 12.8.2022

Vuosiluokat 5-6

Oppilaat tulevat koululle osoitteeseen Gunillankuja 3 kello 08:30. Opettajat ovat oppilaita vastassa koulun pihalla.

Bussikuljetus Puotilan lisätiloihin lähtee kello 8:45. Koulupäivä päättyy Puotilassa kello 12:00 ja bussikuljetus tuo oppilaat takaisin Tahvonlahteen välittömästi koulupäivän päätyttyä. Opettajat ovat oppilaiden mukana bussikuljetusten ajan.

Vuosiluokka 1

Oppilaaat tulevat koululle osoitteeseen Gunillankuja 3 kello 09:00 ja opettajat ovat oppilaita vastassa koulun pihalla. 

Vuosiluokat 2-4

Oppilaat tulevat tulevat koululle osoitteeseen Gunillankuja 3 kello 09:15 ja opettajat ovat oppilaita vastassa pihalla. 

Maanantaista 15.8. alkaen oppilaat tulevat kouluun lukujärjestyksen mukaisesti.

Oppilaat saavat lukujärjestykset perjantaina 12.8.2022.


4.3.2021  Oppivelvollisuus jatkuu nykyisillä yhdeksäsluokkalaisilla syksyllä 2021

Oppivelvollisuus laajenee vuodesta 2021 alkaen niin, että nykyiset 9.-luokkalaiset kuuluvat sen piiriin.

Käytännössä laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa sitä, että oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuuden laajeneminen koskee perusopetuksen jälkeistä koulutusta. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.

Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Toisen asteen koulutukseen haetaan yhteishaussa 23.2.–7.4.2021

Nuorella on perusopetuksen päättymisen jälkeen hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, jos nuori jää ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot.

Perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuus suoritetaan pääsääntöisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa, mukaan lukien oppisopimuskoulutus. Sitä voidaan suorittaa myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.

9.-luokkalaiset hakevat toisen asteen ja nivelvaiheen koulutuksiin yhteishaussa. Kevään 2021 yhteishaku järjestetään 23.2.–7.4.2021. Koulutuksiin haetaan opintopolku.fi-sivuston kautta. Oppilaat saavat yhteishakuun ohjausta koulun opinto-ohjaajalta ja opettajilta.

Opintojen maksuttomuus toisen asteen koulutuksessa

Oikeus opintojen maksuttomuuteen koskeen nuoria, jotka ovat peruskoulun 9. luokalla keväällä 2021. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.  Opiskelijalle maksuttomia ovat opetuksen ja päivittäisen ruokailun lisäksi opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit, opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet, lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen. Lisäksi maksuttomuus koskee vähintään seitsemän kilometrin pituisia koulumatkoja, jotka kela maksaa, sekä joissakin tapauksissa myös majoitus- ja matkakustannuksia.

Helsingin osalta hankittavat materiaalit tarkentuvat myöhemmin. Oppilaitos hankkii opiskelijoiden tarvitseman oppimateriaalin keskitetysti.

Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, jäävät edelleen opiskelijan itse maksettaviksi.

Useita koulutusvaihtoehtoja peruskoulun jälkeen

Helsingissä on monia mahdollisuuksia toisen asteen koulutukseen. Stadin ammatti- ja aikuisopisto eli Stadin AO on Suomen suurin ammatillinen oppilaitos, jossa voi opiskella lähes 30 eri tutkinnossa ja hankkia ammattiosaamista lukuisiin eri ammatteihin. Helsingin kaupungilla on 14 lukiota ja yksi aikuislukio. Helsingin kaupungin kaikilla lukioilla on joko erityinen koulutustehtävä tai lukiokohtainen painotus. Näiden lisäksi Helsingissä toimii useita yksityisiä tai säätiön ylläpitämiä ammatillisia oppilaitoksia ja lukioita sekä valtion ja erikoiskoulujen lukioita.  Lisätietoja toisen asteen tarjonnasta löytyy netistä:

Lukiot Helsingissä

Stadin AO

Nuoret saavat ohjausta toisen asteen koulutukseen hakeutumiseksi. Jos nuori jää yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, perusopetuksen järjestäjä jatkaa myös kesän aikana ohjausta, jotta nuori voi hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa. Jos oppivelvollinen nuori vielä kesän jälkeen on ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot, asuinkunta huolehtii siitä, että hän saa ohjausta tai hänelle järjestetään paikka soveltuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.

Perusopetuksen järjestäjä arvioi yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa kanssa, mikä koulutus on opiskelijalle sopivin ottaen huomioon erityisen tuen tarpeet.

Lisätietoa yhteishausta saa oman koulun opinto-ohjaajilta ja Opintopolun huoltajatiedotteesta.

Lisätietoja laajennetusta oppivelvolisuudesta Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla ja Opetushallituksen sivuilla.24.01.2023 15:49