Suoraan sisältöön

Painotettu opetus

Koulussa painotetaan vuosiluokilla 1-6 sisällöllisenä painotuksena matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja musiikkia sekä vuosiluokilla 7-9 soveltuvuuskoepainotuksena musiikkia ja latinaa.

Yläkoulun puolella on musiikki- ja latinapainotus. Näille luokille oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella.

Musiikki

Musiikkiluokilla opiskelu perustuu musiikin tekemiseen laulamalla ja soittamalla. Suutarilan yläasteen musiikkiluokilla on vahva perinne bändisoitossa. Musiikkiluokat esittävät ohjelmistoaan koulun juhlien lisäksi omissa konserteissaan.

Musiikkia opiskellaan musiikkiluokilla seitsemännellä luokalla kaksi tuntia viikossa pakollisen yhden musiikkitunnin lisäksi, kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla kolme tuntia viikossa.

Tänä lukuvuonna olemme mukana UMO:n Musatehdas-työpajahankkeessa. (https://umohelsinki.fi/fi/yleisotyo/musatehdas/)

Musatehtaan työpajat pidetään kaikille linjaryhmille. Lopulliset osallistujat ja esiintyjät päätetään myöhemmin.

Mahdollisuudet oman musiikin tekemiseen kasvavat valtavasti, sillä koulumme on Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pilottikoulu musiikin oppimisympäristöissä. Luvassa on peräti 14 musiikintekemiseen suunniteltua työasemaa!

Latina

Latina on valinnainen B2 -kieli, jonka opiskelu aloitetaan 7. luokalla. Latinan tunneilla opiskellaan latinan kieltä ja antiikin kulttuuria. Dokumentit elävöittävät menneen maailman kuvaa. Kielitaito auttaa myös nykykielten opiskelussa. Latinaa opiskellaan keskimäärin 3 tuntia viikossa vuosiluokilla 7. - 9.

Soveltuvuuskokeessa arvioidaan suomen kielen taitoa ja se on kokonaan suomen kielellä. Hakuaika on tammikuussa. Tarkemmat päivämäärät ilmoitetaan lähempänä hakuaikaa koulun kotisivuilla, joilta voi myös tulostaa hakulomakkeen.14.04.2020 15:48