Suoraan sisältöön

Painotettu opetus

Koulussa painotetaan vuosiluokilla 1-6 sisällöllisenä painotuksena matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja musiikkia sekä vuosiluokilla 7-9 soveltuvuuskoepainotuksina musiikkia ja latinaa.

Yläkoulun puolella musiikki- ja latinapainotusluokille oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella.

Hakuaika painotettuun opetukseen on 17.11.-7.12.2022. Haku tehdään Wilma-lomakkeella. 


Musiikki

Musiikkiluokilla opiskelu perustuu musiikin tekemiseen laulamalla ja soittamalla. Suutarilan yläasteen musiikkiluokilla on vahva perinne bändisoitossa. Musiikkiluokat esittävät ohjelmistoaan koulun juhlien lisäksi omissa konserteissaan.

Musiikkia opiskellaan musiikkiluokilla seitsemännellä luokalla kaksi tuntia viikossa pakollisen yhden musiikkitunnin lisäksi, kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla kolme tuntia viikossa.

Kitara

Mahdollisuudet oman musiikin tekemiseen ovat kasvaneet valtavasti, sillä koulumme on Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pilottikoulu musiikin oppimisympäristöissä. Koulussa on peräti 14 musiikin tekemiseen suunniteltua työasemaa!

Tutustu musiikkilinjan esitteeseen. (pdf)

Musiikkiluokkien valintakokeen yhteinen osuus pidetään tiistaina 24.1.2023 alkaen kello 9 Vaskiniitynkuja 2:n toimipisteen auditoriossa. Yksilöosuus ohjeistetaan tuolloin.

Tutustu soveltuvuuskokeeseen (pdf).

Lisätietoja: antti.sunell(at)edu.hel.fi

Latina

Latina on valinnainen kieli, jonka opiskelu aloitetaan 7. luokalla. Latinan tunneilla opiskellaan latinan kieltä ja antiikin kulttuuria. Latinan opiskelu avaa ikkunan eurooppalaisen kulttuurin juurille. Tunneilla käännetään latinankielisiä tekstejä, kirjoitetaan aineita antiikin historiasta ja tutustutaan kreikkalais-roomalaiseen mytologiaan. Tutuiksi tulevat myös lentävät lauseet ja antiikin taideteokset.

roomalainen mosaiikki

Kielitaito auttaa nykykielten opiskelussa. Esimerkiksi englannin kieli on lainannut paljon sanoja latinasta. Latinaa opiskellaan keskimäärin 3 tuntia viikossa vuosiluokilla 7 - 9.

Oppilaat hakevat latinan opetukseen soveltuvuuskokeen perustella. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan suomen kielen taitoa, ja se on kokonaan suomen kielellä.

Latinan soveltuvuuskoe on keskiviikkona 25.1.2023 alkaen kello 13 Vaskiniitynkuja 2:n toimipisteessä. Mukaan kynä ja pyyhekumi!

Lisätietoja: maria.ylipahkala(at)edu.hel.fi

Tutustu latinan esitteeseen (pdf) ja harkitse latinan opiskelua! 03.11.2022 13:15