Suoraan sisältöön

Johtokunta

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Oppilaiden edustajilla on johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä. 

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Johtokunnan jäsenet

Varsinaiset jäsenet
Jouni Iivari (pj) (jouni.t.iivari@gmail.com, 050-3112243)
Jaana Ranta-Pantti (varapj) jaana.ranta-pantti@dbschenker.com
Minna Marttila-Mäki
Sanna Hiltunen
Tomi Raitio (tomi.raitio@kotikone.if)
Mari Koskeva (mari.koskeva@edu.hel.fi)
Tiina Lepistö (tiina.lepisto@edu.hel.fi)

Henkilökohtaiset varajäsenet
Laura Hyppönen (laura.hypponen@elisanet.fi) Minna Marttila-Mäen henkilökohtainen varajäsen
Mikko Uro (mikko.uro@welho.com) Sanna Hiltusen henkilökohtainen varajäsen
Ritva Collanus (ritva.collanus@hel.fi) Mari Koskevan henkilökohtainen varajäsen
Katriina Kivinen (katriina.kivinen@edu.hel.fi) Tiina Lepistön henkilökohtainen varajäsen    

Pöytäkirjat 

poytakirja1-2019(14032019).pdf
21.12.2020 10:10