Suoraan sisältöön

Oppilaiden osallisuus

Suutarin tukioppilaat on valittu koulun 8.-9.-luokkalaisista oppilaista ja heitä ohjaavat lukuvuonna 2019–2020 opettajat Heli Tikkanen ja Hannele Mettänen. Tukioppilaat auttavat uusia seitsemäsluokkalaisia tutustumaan uuteen kouluun sekä yksinäisiä oppilaita kavereiden löytämisessä. Lisäksi he pyrkivät parantamaan kouluviihtyvyyttä sekä ehkäisevät ja puuttuvat koulukiusaamiseen.

Lukuvuoden aikana tukioppilaat järjestävät erilaisia tapahtumia, kuten koulusuunnistuksen koulun alkaessa uusille seitsemäsluokkalaisille ja ystävänpäivätapahtuman helmikuussa. Lisäksi he käyvät lähialueen alakouluissa ja erilaisissa vanhempaintilaisuuksissa esittelemässä yläkoulua.

Suutarinkylän peruskoulun oppilaskunta toimii kahdessa yksikössä: Nummen talossa toimivat 1. - 6. luokkalaiset "oppikset" ja Suutarin talossa 7. - 9. luokkalaisten oppilaskunta ja sen hallitus. Yhteistyötä tehdään yli luokkarajojen. Oppilaskunnan ohjaavina opettajina lukuvuonna 2019–2020 toimivat:  Laura Koivu ja Niina Klemetti (1. - 6. lk:t) sekä Reetta Annala ja Mirtta Kurki (7.- 9. lk:t).

Alakoulun oppilaskunnan hallitukseen ('Oppiksiin') valitaan edustaja ja vara-edustaja jokaiselta luokka-asteiden 1-6 luokilta. Edustajavaalit pidetään tammikuussa ja toimintakausi kestää vuoden. Oppikset kokoontuvat 1-2x/kk, Oppisten järjestämän tapahtuman lähestyessä useammin. Työryhmät kokoontuvat useammin. Toiminta painottuu vaikuttamiseen.

7.–9.-luokkalaisten hallituksen jäsenet valitaan kiinnostuneiden joukosta. Oppilaskunnan hallitukselle valitaan halukkaiden joukosta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja varasihteeri. Oppilaskunnasta valitaan edustajat koulun johtokuntaan. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu vähintään kerran kuussa ja tarpeen mukaan. Erilaisia projekteja ja tapahtumia varten kootaan tapauskohtaisesti pienempiä työryhmiä, jotka vastaavat tapahtuman toteuttamisesta.

Oppilaskunnalta kysytään kantaa koulun yleisiin järjestyssääntöihin ja työ- ja loma-aikoihin 2019–2020. Oppilaskunnan edustajat osallistuvat Ruuti-kampanjan tapahtumiin ja alueryhmän toimintaan.

Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden Ruutibudjetti on nuorten osallisuus- ja vaikuttamistoimintaa, jota toteutetaan läpi vuoden. Maunulan, Malmin ja Koillisen alueen nuoret ideoivat Ruuti-työpajoissa kolme toimenpide-ehdotusta kiusaamisen vähentämiseksi. Toimenpide-ehdotukset yhdistettiin yhdeksi #sydän- nimiseksi kiusaamisen vastaiseksi kampanjaksi, jolle myönnettiin rahoitusta.

Oppilaat ovat mukana kehittämässä koulun oppilashuollon palveluita MLL:n kouluttajan johdolla. Työpaja pidetään 24.9. Oppilaat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa juhlia ja teemapäiviä esim. vetämällä työpajoja hyvinvointiteemalla lauantai-koulupäivänä. Koulun oppilaat ovat mukana Helsingin kaupungin Omastadi-hankkeessa sekä Buddyschool-toiminnassa. Oppilaat huolehtivat viikoittain koulun akvaarion hoidosta ja kalojen ruokinnasta.

Kummitoiminta: 4.-luokkalaiset toimivat 1.-luokkalaisten kummeina ohjaten ja auttaen heitä koulun arjessa. Viides- ja kuudesluokkalaiset jatkavat kummitoimintaansa kummioppilaidensa kanssa.
19.10.2019 15:07