Suoraan sisältöön

Aamupäivätoiminta

Koulussamme järjestetään aamupäivätoimintaa koulupäivinä klo 8.15 – 9.45 välisenä aikana. Aamupäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. -luokan oppilaille sekä erityistä tukea tarvitseville 3.-4. -luokkalaisille. 

Ohjaajina toimivat koulun opetajat sekä koulunkäyntiavustajat.

Aamupäivätoiminta on leikkiä, liikuntaa, ulkoilua, musiikkia, kielellistä ilmaisua ja mediataitoja. Toimintaa on koulun sisä  ja ulkotiloissa. Toiminta on luonteeltaan lapsilähtöistä yhdessäoloa, jossa vapaamuotoinen ja osittain ohjattu tekeminen tukevat toiminnallisen koulupäivän hyvää aloitusta.

Aamupäivätoimintaan osallistuvat lapset ovat kaupungin tapaturmavakuutuksen piirissä, koska se on koulun toimintaa ja kirjattu toimintasuunnitelmaan. Toiminnassa ei tarjota aamupalaa, mutta aamupäivätoiminnassa järjestetään mahdollisuus nauttia omia eväitä. Toiminnasta ei peritä asiakasmaksua.

Aamupäivätoimintaan haetaan Wilman kautta. Toiminta käynnistyy 26.8.

Lisätietoja voi kysellä Jyri Jokiselta puh. 040 336 0520.

Koululaisten aamupäivätoimintaa järjestetään perusopetuslain mukaisesti kaupungin suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä kouluissa ja joissakin leikkipuistoissa. Lapset voivat osallistua toimintaan ennen oppituntien alkua. Ilmoittautuminen ja lisätietoa aamupäivätoiminnasta.17.08.2019 13:51