Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Yhteistyö vanhempien kanssa on hyvin tärkeää, jotta lapsen koulunkäynti sujuu. Kodin ja koulun yhteistyö on määritelty opetussuunnitelman perusteissa. Yhteistyön käytännöt sovitaan koulun ja vanhempien kesken.

Sähköinen reissuvihko Wilma on keskeinen työkalu kodin ja koulun yhteydenpidossa.

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Johtokunnan puheenjohtaja on Katja Tammelin.

Vanhempainyhdistys on vapaaehtoista toimintaa koulun ja oppilaiden hyväksi. Suutarilan ala-asteen vanhempainyhdistys ry tukee koulun toimintaa keräämällä varoja oppilaiden virkistystapahtumiin. vanhempainyhdistys pyrkii osaltaan edistämään koulunkäyntiin liittyviä asioita ja toimimaan linkkinä koulun ja vanhempien välillä. Vanhempainyhdistyksen kotisivu 24.02.2021 15:07