Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

[19.1.2023] Ensi syksyn ekaluokkalaisten ilmoittautuminen

Ensi syksyn ekaluokkalaiset voivat ilmoittautua omaan lähikouluun 9.-29.1.2023 osoitteessa asti.hel.fi tai käymällä koululla keskiviikkona 25.1.2023 klo 8.00-10.00.

[21.4.2021] Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit luokat 4-6

Suomenlinnan ala-asteen koulu 

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit 

Päivitetty 19.2.2021 

  

Muiden ottaminen huomioon 

  

10  

Oppilas käyttäytyy muita kohtaan erittäin ystävällisesti ja heidän oikeuksiaan kunnioittaen.  

Hän toimii aktiivisesti kaikkien hyvän olon puolesta.  

Hänellä on rohkeutta puolustaa hyvää ja toimia kiusaamisen vastaisesti.  

Hän toimii aina rehellisesti.  

  

 

Oppilas käyttäytyy muita kohtaan ystävällisesti ja heidän oikeuksiaan kunnioittaen. 

Hän edistää kaikkien hyvää oloa.  

Hän uskaltaa toimia kiusaamisen vastaisesti.  

Hän toimii aina rehellisesti.  

  

 

Oppilas käyttäytyy muita kohtaan useimmiten ystävällisesti ja heidän oikeuksiaan kunnioittaen.  

Hän ei ole ollut osallinen kiusaamistilanteissa.  

Hän pyrkii toimimaan rehellisesti.  

  

 

Oppilaalla on toisinaan vaikeuksia käyttäytyä muita kohtaan ystävällisesti ja heidän oikeuksiaan kunnioittaen.  

Hän on ollut osallisena kiusaamistilanteissa.  

Hänellä on joskus vaikeuksia toimia rehellisesti.  

  

 

Oppilaalla on vaikeuksia käyttäytyä muita kohtaan ystävällisesti ja heidän oikeuksiaan kunnioittaen.  

Hän on toistuvasti ollut osallisena kiusaamistilanteissa.  

Hänellä on vaikeuksia toimia rehellisesti.  

  

 

Oppilaalla on suuria vaikeuksia käyttäytyä muita kohtaan ystävällisesti ja heidän oikeuksiaan kunnioittaen.  

Hän on jatkuvasti ollut osallisena kiusaamistilanteissa. 

Hän ei juurikaan toimi rehellisesti. 

  

4 

Oppilas ei ole omaksunut koulun asettamia tavoitteita. 

  

 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot  

  

10  

Oppilas tulee erittäin hyvin toimeen muiden oppilaiden, opettajien ja henkilökunnan kanssa. 

Hän osallistuu yhteiseen keskusteluun rakentavasti kuunnellen. 

  

 

Oppilas tulee hyvin toimeen muiden oppilaiden, opettajien ja henkilökunnan kanssa. 

Hän osallistuu yhteiseen keskusteluun rakentavasti kuunnellen. 

  

 

Oppilas tulee toimeen muiden oppilaiden, opettajien ja henkilökunnan kanssa. 

Hän osallistuu yhteiseen keskusteluun muita kuunnellen. 

  

 

Oppilas tulee vaihtelevasti toimeen oppilaiden, opettajien ja henkilökunnan kanssa. 

Hän osallistuu kehotuksesta yhteiseen keskusteluun. 

  

 

Oppilas toimii vuorovaikutustilanteissa välinpitämättömästi muita kohtaan. 

Hän kieltäytyy usein yhteistyöstä. 

  

 

Oppilas osoittaa suurta välinpitämättömyyttä koulua ja sen jäseniä kohtaan. 

  

 

Oppilas ei ole omaksunut koulun asettamia tavoitteita. 

 

 

Tehtävät, välineet ja ympäristö  

  

10  

Oppilas kantaa esimerkillisesti ja omatoimisesti vastuuta työskentelystään, kouluympäristöstä ja työvälineistä. 

Hän edistää toiminnallaan ympäristön viihtyisyyttä.  

  

 

Oppilas kantaa omatoimisesti vastuuta työskentelystään, kouluympäristöstä ja työvälineistä. 

Hän edistää toiminnallaan ympäristön viihtyisyyttä.  

  

8   

Oppilas kantaa vastuuta työskentelystään, kouluympäristöstä ja työvälineistä. 

Hän pyrkii edistämään toiminnallaan ympäristön viihtyisyyttä.  

  

7   

Oppilas pyrkii kantamaan vastuuta työskentelystään, kouluympäristöstä ja työvälineistä. 

Hän tarvitsee toisinaan tukea edistääkseen ympäristön viihtyisyyttä. 

  

 

Oppilas harjoittelee vastuun ottamista työskentelystään, kouluympäristöstä ja työvälineistä. 

Hänellä on vaikeuksia kantaa vastuuta ympäristön viihtyisyydestä.  

  

 

Oppilas suhtautuu piittaamattomasti työskentelyynsä, kouluympäristöön ja työvälineisiin.   

Hän aiheuttaa vahinkoa ympäristölle. 

  

 

Oppilas ei ole omaksunut koulun asettamia tavoitteita. 


 

Sääntöjen noudattaminen  

   

10  

Oppilas noudattaa koulun sääntöjä poikkeuksetta ja osallistuu sääntöjen laatimiseen rakentavasti.  

Hän käyttäytyy esimerkillisesti ja vastuuntuntoisesti sekä tilannetajuisesti ja hyvien tapojen mukaisesti. 

Hän ei aiheuta työrauhaongelmia.  

Hän käy säännöllisesti koulua. 

  

 

Oppilas noudattaa koulun sääntöjä.  

Hän käyttäytyy asiallisesti ja vastuuntuntoisesti sekä tilannetajuisesti ja hyvien tapojen mukaisesti.  

Hän ei aiheuta työrauhaongelmia.  

Hän käy säännöllisesti koulua. 

   

 

Oppilas noudattaa useimmiten koulun sääntöjä. 

Hän käyttäytyy yleensä asiallisesti, yhteistyökykyisesti ja vastuuntuntoisesti sekä tilannetajuisesti ja hyvien tapojen mukaisesti.  

Hän ei yleensä aiheuta työrauhaongelmia, huomautus tehoaa.  

Hän käy säännöllisesti koulua.  

  

 

Oppilaalla on ajoittain vaikeuksia toimia sääntöjen mukaisesti.  

Hänellä on toisinaan vaikeuksia käyttäytyä tilannetajuisesti ja hyvien tapojen mukaisesti.  

Hän ei aina toimi luotettavasti ilman valvontaa.  

Hän suhtautuu ohjeisiin vastentahtoisesti ja häiritsee oppitunteja.  

Hän käy yleensä säännöllisesti koulua. 

  

 

Oppilaalla on usein vaikeuksia toimia sääntöjen mukaisesti.  

Hänellä on usein vaikeuksia käyttäytyä tilannetajuisesti ja hyvien tapojen mukaisesti.  

Hän suhtautuu kielteisesti tehtäviin ja ohjeisiin sekä häiritsee oppitunteja estäen käyttäytymisellään työskentelyä.  

Hän on ollut luvattomasti poissa koulusta. 

  

5 

Oppilaalla on suuria vaikeuksia toimia sääntöjen mukaisesti.  

Hän ei juurikaan käyttäydy tilannetajuisesti ja hyvien tapojen mukaisesti.  

Hän aiheuttaa suuria vaikeuksia koko ryhmän työskentelylle.  

Hän on usein luvattomasti poissa koulusta. 

  

4 

Oppilas ei ole omaksunut koulun asettamia tavoitteita. 

 
19.01.2023 09:35