Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Strömbergin ala-asteella lasten oppimista tuetaan tuki- ja erityisopetuksella sekä oppilashuoltotyöllä. Ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi ohjaus tukee erityisesti niitä oppilaita, joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia tai jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle perusopetuksen jälkeen.

Oppilas voi tarvita erityistä tukea opiskelun kaikissa vaiheissa. Erityisopetuksen tarkoituksena on tukea oppilasta niin, että hän saavuttaa opiskelutavoitteensa ja saa päättötodistuksen. Erityisopetus voi olla koko- tai osa-aikaista.

Koulun oppilashuoltotyöryhmään kuuluvat rehtori, terveydenhoitaja, kuraattori, erityisopettajat ja psykologi. Koulun ulkopuolisten tahojen asiantuntemusta käytetään tarvittaessa. Oppilashuoltotyöryhmä tukee koulutyötä ja ratkoo mahdollisia ongelmatilanteita.

Oppilashuoltoryhmä toimii kiinteästi yhteistyössä kotien kanssa. Tarvittaessa työryhmän kokouksiin kutsutaan mukaan luokanvalvoja, aineenopettaja sekä ulkopuolisia yhteistyökumppaneita (lastensuojelu, projektityöntekijä, seurakunta, nuorisotoimi, poliisi).20.11.2020 10:00