Suoraan sisältöön

Johtokunta

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Oppilaiden edustajilla on johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.


Strömbergin ala-asteen koulu

 

Perusopetusalue 2

 

Johtokunta 2021-2025

 

Jäsenet                              Henkilökohtaiset varajäsenet

 

Huoltajat

Aleksi Hosioja                    Ville-Pekka Makkonen

Eero Kaleva                       Audenice Kaleva

Hani Hassan                      Ari Aroheikki

Harriet Andersson              Soile Åkerlund

Simo Häkli                          Virve Virta

 

Opettajajäsenet

Anna-Kaisa Ylitalo             Susanne Seppälä-Hagman

 

Muu henkilökunta

Sari Orasmaa                     Aku Hormaluoma

 

Opiskelijajäsenet (yli 18 v.)

 

Puheenjohtaja                    Varapuheenjohtaja

Aleksi Hosioja                    Harriet Andersson


01.02.2022 10:44