Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Koulumme yhteisöllinen toimintakulttuuri perustuu turvalliseen aikuisyhteisöön, joka on sitoutunut yhteisiin toimintakäytänteisiin. Toimintakulttuurimme rakentuu yhteisvastuusta arjessa, yhdessä tekemisestä sekä kodin, koulun ja hoitotahon yhteistyöstä.

Arvostamme hyväksyvää, avointa ja keskustelevaa toimintakulttuuria, jossa huomioidaan oppilaiden yksilölliset tarpeet ja jossa jokainen oppilas tulee kuulluksi ja nähdyksi oman erityisyytensä ja vahvuuksiensa kautta.28.01.2021 16:37