Suoraan sisältöön

Kerho- ja harrastustoiminta

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Voit myös katsoa lähialueen muiden koulujen kerho- ja harrastustarjonnan.

Lisätietoa kerho- ja harrastetoiminnasta


Kerho- ja harrastustoiminta 

Keskiviikkoisin klo 13.30-14.30
Kuvista!

Kuvataideopetuksen keskiössä on lasten oman ilmaisun tukeminen. Kuvataidetunnit rakentuvat eri teemojen ympärille ja opettaja ohjeistaa käytettävät tekniikat ja niiden vaiheet. Inspiraation lähteenä käytämme mm. pelejä, sarjakuvia, animaatioita luonnon ja taidemaailman lisäksi.
Inspiroidumme myös toistemme tekemisestä ja keskustelemme teemoihin liittyvistä aiheista. Oppitunneilla käytämme vaihtelevasti eri tekniikoita: piirustus, maalaus, muovailu, ja rakentelu. Omia tarinoita voimme tehdä näkyväksi myös toteuttamalla pieniä Stop Motion -animaatioita.
Opettaja: eija.hakkola@kuvataide.fi/oppilaiden poissaolot
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: https://kuvataide.eepos.fi/#/forms/23
Yhteyshenkilö kuvataidekoululta kuviskerhojen oppilaiden huoltajille/
tuki: Eepos-ilmoittautuminen: Joonas Tähtinen/ joonas.tahtinen@kuvataide.fi/ p.050 5587210 klo 10-15


Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä kouluun / Pia Paakkari 
02.09.2021 08:21