Suoraan sisältöön

Johtokunta

Sophie Mannerheimin koulun johtokunta koostuu eri yhteistyötahojen asiantuntijajäsenistä ja koulun opettaja- ja henkilökuntajäsenestä. Johtokunnan puheenjohtajana toimii Tuija Kotavuopio. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä. 

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Pöytäkirjat 

Pöytäkirja 19.3.2019

Pöytäkirja 15.3.2019

Pöytäkirja 5.6.2019

Pöytäkirja 1.10.2019

Pöytäkirja 8.6.2020

Pöytäkirja 30.9.2020

Pöytäkirja 26.11.2020

Pöytäkirja 22.3.2021

Pöytäkirja 07.06.202110.06.2021 13:23