Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

Lukuvuosi 2020-21 on päättynyt

Kiitos kaikille koulumme oppilaille, oppilaiden huoltajille, henkilökunnalle ja yhteistyötahoille lukuvuodesta. Keväjuhla vietettiin luokissa ja päättötodistuksen saaneet juhlistivat peruskoulun päättymistä. 

Lukuvuosi 2021-22 aikatauluja

Lukuvuosi 2021-22 alkaa keskiviikkona 11.8. klo 9.30. 

Ensimmäisen kouluviikon kouluajat seuraavasti tai oppilaan oman aikataulun mukaan: 
ke 11.8.-pe 13.8. klo 9.30-12.45. 

Toisella kouluviikolla on lukujärjestyksen mukaista opetusta, joko luokan yhteisen aikataulun tai oppilaan oman aikataulun mukaisesti. 

Alakoulussa opetusta tarjotaan maanantaista perjantaihin aikavälillä 8.45-13.30. Tuntijaon mukaisesti opetusta vuosiluokilla 1-2 tarjotaan 19 tuntia, 3.-luokalla 22 tuntia, 4.-luokalla 24 tuntia ja 5.-6.-luokilla 25 tuntia viikossa. 

Yläkoulussa tarjotaan opetusta 30 tuntia viikossa. Aikataulut tulevat olemaan seuraavanlaiset:

  • ma klo 8.45-14.30
  • ti klo 8.45-15.15
  • ke klo 8.45-13.30
  • to klo 8.45-15.15
  • pe klo 8.45-13.30


**** ****

Oppivelvollisuus jatkuu nykyisillä yhdeksäsluokkalaisilla syksyllä 2021   

Oppivelvollisuus laajenee vuodesta 2021 alkaen niin, että nykyiset 9.-luokkalaiset kuuluvat sen piiriin.    

Käytännössä laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa sitä, että oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuuden laajeneminen koskee perusopetuksen jälkeistä koulutusta. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.    

Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Lue koko tiedote.
07.06.2021 16:28