Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Yhteistyö vanhempien kanssa on hyvin tärkeää, jotta lapsen koulunkäynti sujuu. Kodin ja koulun yhteistyö on määritelty opetussuunnitelman perusteissa. Yhteistyön käytännöt sovitaan koulun ja vanhempien kesken.

Solakallion koulussa jokaisen oppilaan koteihin pidetään tiiviisti yhteyttä. Reissuvihot tiedottavat päivittäisistä tapahtumista. Lukuvuoden aikana järjestetään vanhempainiltoja ja avoin koulupäivä, tällöin huoltajat voivat tutustua koulun toimintaan.

Kaikille oppilaille tehdään vuosittain henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) yhdessä huoltajien ja moniammatillisen verkoston kanssa. HOJKS-tapaamisia järjestetään vähintään kaksi kertaa lukuvuoden aikana.

Koulu tiedottaa sähköisesti Wilman välityksellä, mutta myös paperitiedotteilla.

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista.

Huoltaja voi olla yhteydessä rehtoriin aina halutessaan.24.02.2021 15:03