Suoraan sisältöön

Oppilashuoltoryhmä

Solakallion koulun oppilashuoltoryhmässä työskentelevät rehtori, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi ja koulukuraattori.

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa käsittelemään koulun oppilashuoltoryhmän toimintasuunnitelmassa määriteltyjä asioita sekä opettajien tai huoltajan aloitteesta ryhmään tuotuja asioita. Lisäksi OHR kokoontuu laajennettuna oppilashuoltoryhmänä Kehitysvammapoliklinikan kanssa kaksi kertaa lukuvuodessa sekä HUS:n kanssa kerran lukuvuodessa.

Terveydenhoito- ja oppilashuoltopalveluiden lisäksi koululla on mahdollisuus käyttää vammaishuollon tarjoamia palveluja ja erityissairaaloiden terapiapalveluja sekä neuvotella kokonaiskuntoutuksesta esim. henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) suunnittelua ja toteutusta varten.

Toimintaperiaatteita:

 • oppilashuoltoryhmä kokoontuu kuukausittain
 • jokainen opetusryhmä/luokka käsitellään erityisluokanopettajan esitellessä oppilaat kaksi kertaa lukuvuodessa
 • oppilashuoltoryhmä varaa viikoittaisesta kokoontumisajasta osan ns. akuuteille asioille, johon opettajat voivat varata ajan tai oppilashuoltoryhmän jäsenet tuoda asioita
 • oppilashuoltoryhmän jäsenet tekevät työtä opetushenkilöstön tukemiseksi
 • verkostoituminen oppilaan tukiverkoston kanssa on moniammatillisen työn keskeistä resurssien säästämistä
 • parityöskentely opettajan rinnalla, vastuuasiakkuus moniongelmallisissa tilanteissa

Keskeiset prosessit ja yhteistyö koulussa:

 • oppilaiden hyvinvoinnista huolehtiminen
 • koulun henkilöstön työn tukeminen
 • ongelmatilanteiden ennakointi ja ennaltaehkäisy
 • yhteistyö verkostojen kanssa
 • kriisitilanteissa kouluyhteisön auttaminen ja tukeminen koulun kriisisuunnitelman mukaisesti
 • perehtyminen kehitysvammaisten ja autististen lasten sekä nuorten opetukseen ja kuntoutukseen
 • moniammatillisen työotteen kehittäminen
 • toiminnan arviointi ja seuranta kaksi kertaa lukuvuodessa

Oppilashuollosta tiedottaminen:

 • oppilashuollon lukukausisuunnittelu on esillä koulun kahvihuoneessa
 • viesteihin ja soittopyyntöihin vastaaminen
 • verkostolle ja nimetyille yhteistyökumppaneille tiedottaminen aktiivisissa asiakkuuksissa
 • huoltajan kysymyksiin vastaaminen tai ohjaaminen oikean ammattilaisen luokse hänen verkostossaan


08.06.2016 13:14