Suoraan sisältöön

Koulupäivä ja tuntijako

Koulupäivä
Koulut alkavat pääsääntöisesti alaluokkalaisilla klo 9.00 ja yläluokkalaisilla klo 8.00.
Ruokailut ovat kahdessa vuorossa joko klo 10.30 tai klo 11.15.
Välitunnit ovat 15 minuuttia, paitsi ruokailun yhteydessä 45 minuuttia.
Koulupäivät päättyvät joko klo 13.00 tai 14.00 riippuen kunkin oppilaan viikkotyöajasta.

Kukin oppilas saa hänen oman HOJKS:n pohjalta suunnitellun työjärjestyksen mukaisen lukujärjestyksen.

Tuntijako
Pääsääntöisesti oppilaat saavat opetusta opetussuunnitelman mukaisesti seuraavasti:
Oppilaan tuntimäärä esiopetuksessa on 19 vuosiviikkotuntia.
Oppilaan tuntimäärä vuosiluokilla 1 - 2 on 19 vuosiviikkotuntia.
Oppilaan tuntimäärä vuosiluokilla 3 - 4 on 24 vuosiviikkotuntia.
Oppilaan tuntimäärä vuosiluokilla 5 - 6 on 25 vuosiviikkotuntia.
Oppilaan tuntimäärä vuosiluokilla 7 - 9 on 30 vuosiviikkotuntia.

Jokaisen oppilaan vuosiviikkotuntimäärä tarkennetaan HOJKS:ssa, jos se poikkeaa opetussuunnitelmasta.08.06.2016 13:05