Suoraan sisältöön

Arviointi

Oppilaan arviointi perustuu arjessa välittömän palautteen antamiseen oppilaan työskentelystä sekä oppilaan itsearvioinnin ohjaamisesta. Kaikki oppilaat harjoittelevat itsearviointia päivittäin reissuvihossa olevan arvioinnin avulla.

Syksyn aikana käydään HOJKS-neuvottelut huoltajien ja yhteistyötahojen kanssa. Kevään aikana käydään huoltajien kanssa HOJKS-arviointipalaverit.06.06.2016 12:55