Suoraan sisältöön

Opetus

Solakallion koulussa opetus on luokkamuotoista erityisopetusta pienryhmissä. Koulun toiminnassa otetaan huomioon oppilaan erityistarpeet, joka tukee arjessa toimimista.

Luokat ovat yhdysluokkia ja samassa luokassa opiskelee erilaisin tavoittein (opetussuunnitelma/HOJKS) eteneviä eri-ikäisiä oppilaita.

Käytössä on henkilökohtaisia apuvälineitä ja vaihtoehtoisia kommunikointitapoja, joita kehitetään moniammatillisesti oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan yksilöllisesti ryhmässä, samanaikaisopetuksena tai muuna yksilöllisesti suunniteltuna opetuksena. Samanaikaisopetusta järjestetään useissa oppiaineissa, esimerkiksi opinto-ohjauksessa, liikunnassa ja musiikissa. Yksilöllistä laaja-alaista erityisopetusta annetaan tarvittaessa.15.03.2023 10:43

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma