Suoraan sisältöön

Vaativan erityistuen ohjaus

Solakallion koulun VETO – toimintasuunnitelma, vaativan erityisen tuen ohjaus

Solakallion koulun kaikki oppilaat ovat pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita. He ovat kehitysvammaisia ja/tai autisminkirjon henkilöitä. Oppilaillamme on haasteita toiminnanohjauksessa, kommunikoinnissa sekä oppimisen vaikeuksia arjen toiminnan tasolla, sekä erityisiä oppimisympäristön vaatimuksia opetuksen järjestämisen näkökulmasta.

VETO-opettajina tarkoituksenamme on vastata kentältä nouseviin haasteisiin: vahvistamalla eri toimijoiden yhteistyötä ja vuorovaikutusta, jakamalla osaamista, sekä kehittämällä oppimisympäristöjä ja materiaaleja ja kehittämällä eri menetelmiä. Erilaiset pedagogisten asiakirjojen laadinta- sekä arviointitavat ovat erityisosaamistamme.  Niiden yhtenäisten käytäntöjen laatimiseen ja hyödyntämiseen tarvitaan aikaa ja yhteistyömahdollisuuksia.

Tuemme kouluja esittelemällä oppimisympäristöjä ja välineistöä sekä tarjoamalla konsultaatiota ja jakamalla tietoa koulumme järjestämistä koulutuksista.

Syyslukukaudella järjestämme koulutuksia, jotka löytyvät Helmen koulutuskalenterista:

26.11.2019 klo 14 – 16 aiheena ”Mitä peruskoulun jälkeen” 


Yhteistyöterveisin

Heli Laakso
p. 0403347602
heli.laakso(at)edu.hel.fi

Paula Perälä
p. 0403347601
paula.perala(at)edu.hel.fi 
23.10.2019 15:15