Suoraan sisältöön

Meidän koulu

Solakallion koulu on erityiskoulu 54 oppilaalle, joilla on toiminnan ohjauksen, kommunikoinnin ja oppimisen vaikeuksia arjen toiminnan tasolla sekä erityisiä oppimisympäristön vaatimuksia opetuksen järjestämisen näkökulmasta.

Solakallion koulun periaatteena on avoin, läsnä oleva ja kunnioittava vuorovaikutus. Tavoitteena on luoda luottamuksellinen suhde kodin ja koulun välille ja löytää yhteen sopivat kasvatusperiaatteet.

Solakallion koulun kaikki oppilaat ovat pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita. He ovat kehitysvammaisia ja/tai autisminkirjon henkilöitä.

Koulussa järjestetään opetusta 1.-9. vuosiluokille.

Iltapäivisin koulussa toimii Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (KASKO) järjestämä iltapäivätoiminta Solakallion koulun oppilaille. KASKO järjestää myös loma-aikojen toimintaa.09.09.2020 11:34