Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

13.8.2020 Koulu alkaa kaikilla klo 9.00[14.4.2020] LÄHIOPETUS SOLAKALLION KOULUSSA JATKUU


[17.3.2020] LÄHIOPETUS SOLAKALLION KOULUSSA JATKUU 13.4.2020 SAAKKA

Lähiopetusta järjestetään koulussamme, mikäli oppilas ei pysty jäämään kotiin opiskelemaan. Pyydän, että selkeästi ilmoitatte luokanopettajille, mikäli oppilas ei osallistu lähiopetukseen 13.4. asti. Etäopetukseen jääville oppilaille opettajat antavat etäopetusta soveltuvin osin. Lähiopetukseen ei voi osallistua, mikäli oppilas on sairas. Tässä tilanteessa tätä ohjetta tulee noudattaa erityisellä tarkkuudella.

Pyydän huoltajia edelleen aktiivisesti seuraamaan tiedotusta Wilman kautta. Voitte myös lähettää mieltänne askarruttavia kysymyksiä tilanteesta Wilman kautta.

Voimia tähän poikkeukselliseen tilanteeseen!

Tiina Suomalainen
rehtori


Kuvia väistötilojen rakennustöistä

Loading..

[20.6.2019] Solakallion koulun väistötilojen rakentaminen alkaa

Solakallion koululle ryhdytään rakentamaan väistötilaa osoitteeseen Mikkolankuja 6. Rakennushankkeen valmistelutyöt käynnistyvät kesä-heinäkuun aikana maanrakennustöillä. Rakennuselementtien asennus alkaa syyskuun alussa ja kestää näillä näkymin marraskuun loppuun asti.

Rakennus sijoittuu läheisen Toivolan koulun länsipuoleiselle kentälle. Hankeaikataulun mukaan koulu käynnistyy väistötiloissa tammikuussa 2020 ja rakennukset toimivat koulun väliaikaisina tiloina kunnes uusi koulu on valmis. Solakallion koulun uudisrakennuksen on suunniteltu valmistuvan vuonna 2024.

Väistötilarakennus toteutetaan tilaelementeistä. Elementit tuodaan työmaalle erikoisleveillä rekoilla – tämä vaihe kestää arviolta viikon verran. Tilaelementtirakentaminen nopeuttaa rakentamisaikaa, jolloin erikoiskuljetusten kesto pystytään minimoimaan.

Rakennusaikainen liikenne tulee kulkemaan Mikkolankujan kautta ja työmaaliikennettä on odotettavissa ainakin elo-marraskuun ajan. Rakennus- ja kuljetustyöt pyritään järjestämään siten, että niistä aiheutuu lähialueen asukkaille mahdollisimman vähäistä haittaa.

Solakallion koulun väistötilat toteutetaan oppilaille, jotka tulevat tilataksilla kouluun aamuisin ja haetaan 16-17 aikaan tilataksilla kotiin. Tontille on suunniteltu uusia liikennejärjestelyitä, jotka parantavat alueen liikenneturvallisuutta ja sujuvoittavat molempien koulujen (Toivolan koulu, Solakallion koulun väistötilat) saattoliikennettä.

Solakallion koulun väistötilojen saattoliikenne (taksikuljetukset) ohjataan kulkemaan tontilla kenttäalueen eteläpuolisen ajoneuvoliikenneyhteyden kautta. Kesän ja syksyn 2019 aikana tehdään muutoksia myös Toivolan koulun piha-alueelle.

Urakoitsija huolehtii alueen aitauksesta ja työmaataulujen pystytyksestä. Urakoitsijaa on myös kehotettu ottamaan järjestelyissä huomioon työmaan sijainti Toivolan koulun ja Toivolanmäen perheryhmäkodin läheisyydessä. Työmaalla liikkuminen ei ole ulkopuolisille sallittua.

Solakallion väistötilat ilmakuvassa

Lisätiedot:

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö
Projektipäällikkö Jari Miettinen
jari.miettinen@hel.fi
Puh. 040 356 602


[3.4.2019] Autismitietoisuuden viikko 2019

Autismi- ja Aspergerliitto järjestää jo kolmatta vuotta peräkkäin autismitietoisuuden viikon 1.-7.4. Viikon aikana liitto, liiton jäsenyhdistykset ja yhteistyökumppanit järjestävät tapahtumia eri puolilla Suomea.


[27.2.2019] Solakallion koulu siirtyy väistötiloihin 2020 vuoden alusta

Solakallion koululla järjestettiin 31.1.2019 uudisrakennuksen ja väistötilojen alustaviin aikatauluihin liittyen tiedotustilaisuus. Tilaisuuteen oli kutsuttu koulun henkilöstö, oppilaiden huoltajat sekä koulun johtokunta. Illan aikana kuultiin henkilökuntaa ja huoltajia. Lisäksi tilapalveluiden arkkitehti kertoi rakennusprosessin etenemisestä.

Väistötilat Toivolan koulun pihapiiriin 2020

Väistötilat rakennetaan Toivolan koulun tontille osoitteeseen Mikkolankuja 3, 00680 Helsinki. Väistötilojen hankesuunnittelu sekä rakentamisen valmistelu- ja lupaprosessi ajoittuvat keväälle 2019. Rakentaminen alkaa valmisteluprosessin jälkeen kesän 2019 aikana. Solakallion koulun oppilaat ja oppilaille tuttu henkilökunta siirtyvät väistötiloihin vuoden 2020 alussa väistötilan valmistuttua.

Uudisrakennus valmistuu Solakallion koulun nykyiselle tontille

Uudisrakennuksen hankesuunnittelu on alkanut tammikuussa 2019. Rakentamishankkeeseen kuuluu monta vaihetta: hankesuunnittelu, yleissuunnittelu, rakennuslupaprosessi, toteutussuunnittelu rakentamisen valmistelut sekä rakentaminen. Uusi Solakallion koulurakennus valmistuu viimeistään tammikuussa 2024.

Ideariihessä koottiin turvallisen oppimisympäristön elementtejä

Koulun henkilökunta ja huoltajat osallistuivat turvallisen oppimisympäristön elementtien ideointiin käynnistämistapaamisessa. Huoltajat tutustuivat henkilökunnan etukäteen koostamaan ideaseinään apulaisrehtori Johanna Heleniuksen opastuksella. Turvallisuus ja oppilaiden yksilöllisyyden huomiointi nousivat useissa keskusteluissa ja esimerkeissä esille. Keskustelua käytiin lisäksi mm. hyvän akustiikan tärkeydestä ja seesteisten, rauhallisten värien merkityksestä.

Teksti: Virve Vakiala, vuorovaikutusasiantuntija, Kasvatus ja koulutus


[7.11.2018] Solakallion koulu 50 vuotta

Solakallion entiset oppilaat ja työntekijät ovat tervetulleita juhlimaan 50-vuotiasta kouluaan. Ilmoittautumiset 15.11. mennessä. 50 entistä oppilasta/työntekijää mahtuu juhlaan.[31.8.2018] Tietoa koulurakennuksesta

Solakallion koulu on rakennettu vuonna 1968. Rakennus on huonossa kunnossa. Se joko peruskorjataan tai puretaan ja korvataan uudella rakennuksella. Keväällä 2018 tehdyn tutkimuksen mukaan rakennuksen seinissä ja kellarissa on kosteusvaurioita. Kesällä 2018 tehtiin korjauksia, jotta tiloissa voidaan toimia siihen asti kunnes koululle löydetään uudet sopivat tilat.

Koulun toiminnalle etsitään uusia tiloja. Uudet tilat voivat olla pysyvät tai väliaikaiset. Väliaikaisissa tiloissa ollaan siihen asti, kunnes löytyy sopiva pysyvä tila tai kun nykyisen rakennuksen peruskorjaus on valmis. Uusiin tiloihin siirtymistä suunnitellaan yhdessä rehtorin, henkilökunnan ja vanhempien kanssa. Muutokset tehdään hallitusti ottaen oppilaiden tarpeet huomioon.

Solakallion koulun infotilaisuuden 29.8.2018 esitysmateriaali (pdf)


Lisätiedot
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö
Tutkimukset: Sisäilma-asiantuntija Jari Pere, jari.pere@hel.fi
Korjaukset: Tekninen isännöitsijä Jorma Lautala, jorma.lautala@hel.fi
Helsingin kaupunki, kasvatus ja koulutus
Uudet tilat:  Tilapalvelupäällikkö Mauno Kemppi, mauno.kemppi@hel.fi

________________

[22.8.2018] Kutsu Solakallion koulun tiedotustilaisuuteen 

Solakallion koulussa (Kansantie 1) järjestetään koulun oppilaiden vanhemmille tiedotustilaisuus koulun sisäilmatilanteesta, tehdyistä tutkimuksista ja kesällä 2018 tehdyistä korjauksista. Tilaisuus pidetään Solakallion koulussa keskiviikkona 29.8.2018 klo 17.30–18.30.

Paikalla on kaupunkiympäristön toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan edustajia. 

Tervetuloa!

Helsingin kaupunki

Kaupunkiympäristön toimiala


[25.6.2018] Tietoa Solakallion koulun tutkimuksista ja korjauksista (pdf)
02.06.2020 09:51