Suoraan sisältöön

Ajankohtaista


23.3.2022 Alkuvuoden rakennushankkeita aikataulutettu uudelleen

Helsingin kaupunki on muuttanut eräiden tälle vuodelle suunniteltujen päiväkotien ja koulujen rakennushankkeiden aikatauluja eri syistä.

Kottby grundskolanin korvaavan uudisrakennuksen hanke siirtyy, mm. koska koulun tontin asemakaavamuutos on vielä kesken. Rakennus- ja purkamisluvat voidaan saada, kun muutettu asemakaava on voimassa. Myös kustannuksissa on pyritty mahdollisuuksien mukaan hakemaan säästöjä, ja joitakin suunnitteluratkaisuja on siksi arvioitu uudelleen.

Tällä hetkellä arvioidaan, että vanha rakennus voidaan purkaa syksyn 2022 aikana, ja uuden koulun rakennustyöt voisivat alkaa aikaisintaan tammikuussa 2023. Koulun toiminta siirtyy väistötiloihin elokuusta 2022 alkaen, ja väistötiloissa tullaan olemaan arviolta vuoden 2024 loppuun. Väistötiloina toimivat lukuvuoden 2022–23 aikana Onnentie 18:n tilat, ja elokuusta 2023 eteenpäin Mäkelänkatu 84:n tilat. Asiasta tiedotetaan tarkemmin koululle tulevalla viikolla.

Hoplaxskolan (Munksnäs enheten) ja Elka förskolan Lokkalantien toimipisteen perusparannuksen ja laajennusosan rakentamisen aloitus siirtyy, koska laajennusosan paikalta poistettava vanha paviljonki tulee siirtää, ja siirrosta on koitunut tavanomaista laajempia selvitystarpeita. Koulu toimii Tietokuja 2:n väistötiloissa hankkeen valmistumiseen asti.

Kallion ala-asteen (Neljäs linja 11–15) peruskorjauksen työmaan aloitus siirtyy, koska kaupungin saamat urakkatarjoukset olivat liian kalliita. Tarjoukset ylittivät hankepäätöksessä määritellyn enimmäishinnan. Urakoitsijaa haetaan keväällä ja työmaa käynnistyy, kun saadaan urakoitsija. Samalla saadaan arvio valmistumisen aikataulusta. Koulu toimii väistötiloissa peruskorjauksen valmistumiseen saakka.

Solakallion koulu jatkaa nykyisissä tiloissa, koska koululla on vielä useita vuosia käytössään uudet ja hyvät tilat. Aiemmin arvioitu rakentamisen aikataulu muuttuu, eikä hankkeen suunnittelu siis ala lähivuosina. Tilojen rakentamisen aikataulu arvioidaan myöhemmin kaupungin talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa. Siinä aikataulutetaan kaupungin rakennushankkeet, kiireellisimmät ensimmäisinä.

Myös kaupungin taloudenpidon tehostaminen siirtää aloituksia

Viiden työmaan aloitusta on alkuvuodesta siirretty säästömahdollisuuksien selvittämisen vuoksi ja hankkeet palautettiin takaisin suunnittelupöydälle. Tavoitteena on karsia kustannuksia samalla varmistaen, että tilojen laatu vastaa käyttäjien niille asettamia tavoitteita. Säästöjen selvittäminen on käynnistetty vuodenvaihteessa. Selvitykset siirtävät aloituksia seuraavasti:

Päiväkoti Nuotin (Pieksupolku 5) korvaavan uudisrakennuksen työmaa voisi tämänhetkisen arvion mukaan käynnistyä kesällä 2022, jos hankkeelle saadaan toteuttaja. Myös päiväkoti Sompasaaren (Priki Johannan kuja 4) uudisrakennuksen työmaa on menossa juuri kilpailutukseen ja rakennusajaksi arvioidaan kesä 2022−syksy 2023, jos hankkeelle saadaan toteuttaja.

Päiväkoti Pelimannin ja Tiu’un (Purpurinpolku 1) sekä päiväkoti Vanhaisen (Soittajantie 10), korvaavien uudisrakennushankkeiden rakennustöiden arvioidaan alkavan kevään sijaan loppuvuodesta 2022 ja kestävän noin 14–16 kuukautta.

Päiväkoti Kalevan hankkeelle tutkitaan laajemmin vaihtoehtoisia ratkaisuja, koska kohteen hinta on korkea. Toteutuksen kilpailutuksessa tarjoukset ylittivät hankkeen enimmäishinnan. Asiasta ja aikatauluarviosta tiedotetaan perheille ja henkilökunnalle lisää, kun ratkaisu selkeytyy.

Päiväkoti Vanhaisen yksiköt toimivat paviljongeissa osoitteessa Pelimannintie 16 uuden päiväkodin rakentamisen ajan. Myös päiväkodit Nuotti sekä Pelimanni ja Tiuku jatkavat toimintaansa nykyisissä tiloissa. Kalasatamassa jatketaan nykyisten paviljonkien käyttöä päiväkoti Sompasaaren valmistumiseen asti. Kalevakin jatkaa toistaiseksi nykyisissä tiloissa.

Helsingissä rakennushankkeissa on tyypillisesti ollut muuta maata korkeammat hinnat. Tilahankkeiden kustannukset vaikuttavat käyttäjätoimialojen maksamiin vuokriin vuosikymmenten ajan, ja siksi hankkeiden taloudenpitoa pyritään mahdollisuuksien mukaan tehostamaan.

Tilahankkeiden kustannusraamit määrätään vuosittain kaupungin talousarviossa. Helsingin kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2022 talousarvion hyväksymisen yhteydessä muun muassa, että päiväkotien ja koulujen uudisrakennusten neliöhinnan tulee olla suurimmassa osassa rakennuskohteista aiempaa edullisempi, eli enintään noin 4000 euroa/bm2.

Lisätietoa meneillään olevista hankkeista

Toteutusvaiheen projektinjohtajat (kaupunkiympäristön toimiala)

  • Päiväkoti Nuotti, Sam Nyqvist, p. 09 310 33269, sam.nyqvist@hel.fi
  • Päiväkoti Sompasaari, Arto Manninen, p. 09 310 31849, arto.manninen@hel.fi
  • Päiväkoti Pelimanni ja Tiuku, Kallion ala-aste, päiväkoti Kalevan toteutus, Jari Rosanti, p. 09 310 38857, jari.rosanti@hel.fi
  • Päiväkoti Vanhainen, Kottby grundskola, Maria Lähdemäki, p./tel 09 310 39843, maria.lahdemaki@hel.fi
  • Hoplaxskolan och Daghemmet Elkas förskola, Kari Pehkonen, p./tel 09 310 31813, kari.pehkonen@hel.fi

Lisätietoa Solakallion rakennushankkeesta ja päiväkoti Kalevan selvityksistä
yksikön päällikkö Jarmo Raveala
kaupunkiympäristö / hankkeet
p. 09 310 23466, Jarmo.Raveala@hel.fi


21.1.2021 Solakallion pysyvä koulu Tuomarinkylän kartanon lähelle


01.04.2022 13:14