Suoraan sisältöön

Kielitarjonta

A1-kielen opiskelu ensimmäiseltä luokalta alkaen

Ensimmäisen vieraan tai toisen kotimaisen kielen eli A1-kielen opiskelu aloitetaan 1. luokalta. A1-kieltä opiskellaan 2 tuntia viikossa sekä ensimmäisellä että toisella vuosiluokalla. Alkuopetuksessa kielten opiskelussa painottuu erityisesti toiminnallisuus, pelit, leikit, oppimisen ilo ja suullisen kielitaidon kehittäminen.

Toisen kaikille yhteisen kielen, B1-kielen opiskelu aloitetaan 6. luokalta.

Tämän lisäksi oppilailla on mahdollisuus opiskella A2-kieltä. Valinnaisen A2-kielen opiskelu alkaa 3. luokalla ja jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Ennen 1.8.2018 koulunsa aloittaneilla A2-kieli alkaa neljännellä luokalla.  

Snellmanin ala-asteella voi opiskella seuraavia kieliä:

  • A1-kieli englanti tai ranska

  • Vapaaehtoinen A2-kieli ruotsi, ranska tai englanti

Koulujen kielitarjonta löytyy oppaasta Helsingin peruskoulut (pdf).
10.03.2020 13:11