Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

[21.12.2020]
Tässä meidän Snellun ekaluokkalaisten tekemä esittelyvideo katsottavaksi kaikille tuleville Snellulaisille. Tervetuloa Snelluun!

[27.11.2020]
Infotilaisuus Snellmanin ala-asteen alueen esikoululaisille

Hei kotiväki,

 

Snellmanin ala-asteen koulun tulevien ekaluokkalaisten infotilaisuus pidetään 9.12.2020 kello 16.00 – 17.00. Tilaisuudessa käymme läpi kouluun seuraavia asioita:

-        Snellmanin ala-asteen esittely

-        ilmoittautumisen periaatteet

-        kielivalinta 1. luokalta alkaen (joko englannin kieli tai ranska) ja kielipolku

-        kaveri/luokkatoiveet

 

Ohessa linkki, jolla tilaisuuteen voi osallistua.

 

https://bit.ly/2UZerqQ[3.11.2020]

Hakeminen 7.luokalle ja 3.luokan painotettuun opetukseen

7. luokalle siirtyminen

Jokaisella oppilaalla on oikeus päästä omaan lähikouluunsa. Snellmanin ala-asteen alueella asuvien oppilaiden lähikoulu on Helsingin normaalilyseo.

Yläasteelle hakeudutaan Wilma-järjestelmän kautta 16.11.-15.12.2020 (HUOM. selainversio).

Yläasteen erityisluokkapaikkojen haku: huoltaja tarkistaa Wilma-lomakkeen alla olevan ohjeen mukaan ja lisäksi tehdään erillinen haku pienluokalle kodin ja koulun yhteistyössä. Erityisluokanopettaja tiedottaa ko. oppilaiden huoltajia.

OHJE:

Huoltaja käy läpi Wilma-järjestelmässä (wilma.edu.hel.fi) lomakkeen ”Siirtyminen 7. vuosiluokalle”. Lomakkeet-välilehti löytyy Wilman yläpalkista kolmen pisteen takaa.

Lomakkeella on valmiina näkyvissä oppilaan perustiedot ja tieto kaupungin oppilaalle osoittamasta (lähi)koulusta 7. vuosiluokalle siirryttäessä.

Lomakkeella voi

· ilmoittaa siirtyvänsä kaupungin osoittamaan lähikouluun tai

· hakea painotettuun, kaksikieliseen tai englanninkieliseen opetukseen tai muuhun kuin kaupungin osoittamaan lähikouluun toissijaisten oppilaaksiottokriteerien perusteella.

Jokaisen oppilaan huoltajien tulee tarkistaa lomakkeen tiedot ja tallentaa/lähettää lomake 16.11.-15.12.2020 riippumatta siitä, missä koulussa oppilas haluaa 7. luokalla opiskella.

Hakeminen painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen Osa kouluista tarjoaa painotettua tai kaksikielistä opetusta. Painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen haetaan myös Wilma-lomakkeella 16.11.-15.12.2020.

Painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen valituksi tuleminen edellyttää hakijalta soveltuvuuskokeeseen osallistumista. Soveltuvuuskokeet järjestetään 14.1.-17.2.2021. Soveltuvuuskokeeseen osallistutaan siinä koulussa, jonne hakija on ensisijaisesti hakenut. Samalla kokeella voi hakea myös muihin samaa painotusta tai kaksikielistä opetusta tarjoaviin kouluihin. Lisätietoja ja ohjeita hakeutumiseen 7.luokalle löytyy kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilta: Kuudesluokkalaisen opas Transition to 7th grade Hakeutuminen 7.luokalle (venäjä) Hakeutuminen 7.luokalle (somali) Hakeutuminen 7.luokalle (arabia)

Tärkeät päivämäärät

· 26.10.–15.11.2020 Koulut voivat järjestää tiedotustilaisuuksia. Tilaisuuksissa huomioidaan vallitsevan koronatilanteen osalta tarpeellinen tilaväljyys ja voimassa olevat hygienia- ja turvallisuusohjeet. Tilaisuuksien ajankohdat löytyvät koulujen verkkosivuilta.

· 16.11.–15.12.2020 Hakuaika painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen. Painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen haetaan Wilma-lomakkeella. Koulu tiedottaa lomakkeesta oppilaiden huoltajille.

· ti 15.12.2020 Lomakkeen viimeinen palautuspäivä Wilmassa.

· 14.1.–17.2.2021 Painotetun ja kaksikielisen opetuksen soveltuvuuskokeet.

· ke 19.3.2021 Oppilaaksiottopäätökset postitetaan.

· pe 2.4.2021 Huoltajan tulee ilmoittaa kirjallisesti 2.4. mennessä, mikäli ei ota paikkaa vastaan.

o Mikäli oppilas ei ota soveltuvuuskokeella / muuten toissijaisessa oppilaaksiotossa saamaansa paikkaa vastaan, tulee huoltajan ilmoittaa siitä sekä paikkaa tarjonneen koulun että oppilaan oman lähikoulun rehtorille.

o Mikäli oppilas ei saa paikkaa soveltuvuuskokeen perusteella / muuten, tulee huoltajan olla yhteydessä oppilaan omaan lähikouluun

Lisätietoa yläkoulujen kotisivuilta tai rehtoreilta.

***

Yhteistyöterveisin, Perttu Härkönen, rehtori p. 040 500 1182

******** * * * * ********

Hakeminen 3. vuosiluokalle painotettuun opetukseen

Pääsääntöisesti oppilaat jatkavat kolmannella luokalla samassa koulussa, jossa ovat toisella luokka-asteella. Oppilaiden on kuitenkin mahdollista hakeutua kolmannella luokalla alkavaan painotettuun opetukseen tai yksityisen opetuksen järjestäjän ylläpitämään kouluun. Lisätietoja ja ohjeita löytyy kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivustolta: Toisluokkalaisen opas

Tärkeät päivämäärät vuonna 2020-2021

· 26.10.–15.11.2020 Painotettua opetusta tarjoavat koulut voivat järjestää tiedotustilaisuuksia. Tilaisuuksissa huomioidaan vallitsevan koronatilanteen osalta tarpeellinen tilaväljyys ja voimassa olevat hygienia- ja turvallisuusohjeet. Tilaisuuksien ajankohdat löytyvät koulujen verkkosivuilta.

· 16.11.–15.12.2020 Hakuaika painotettuun opetukseen.

· 12.1.–5.2.2021 Painotetun opetuksen koulujen soveltuvuuskokeet.

· 17.2.2021 Oppilaaksiottopäätökset postitetaan kotiin.

· 1.3.2021 Huoltajan tulee ilmoittaa kirjallisesti 1.3. mennessä, mikäli ei ota paikkaa vastaan.

o Mikäli oppilas ei ota soveltuvuuskokeella saamaansa paikkaa vastaan, tulee huoltajan ilmoittaa siitä sekä paikkaa tarjonneen koulun että oppilaan oman lähikoulun rehtorille.

o Mikäli oppilas ei saa paikkaa soveltuvuuskokeen perusteella, tulee huoltajan olla yhteydessä oppilaan omaan lähikouluun.

***

Painotettuun opetukseen hakevien oppilaiden huoltajat täyttävät Wilma-järjestelmässä lomakkeen "Haku 3. vuosiluokalle painotettuun opetukseen."

Lomakkeella on valmiina näkyvissä oppilaan ja huoltajien perustiedot. Lomakkeella voi ilmoittautua kolmannella luokalla alkavan painotetun opetuksen soveltuvuuskokeeseen. Kolmannelta luokalta alkavaa painotettua opetusta tarjotaan Helsingin kouluissa kuvataiteessa, liikunnassa, musiikissa, nykytanssissa ja taideilmaisussa. Soveltuvuuskokeella voi hakea kaikkiin kyseistä painotusta 3. luokalta alkaen tarjoaviin kouluihin. Lomakkeelle täydennettyjen hakukohteiden järjestys ilmaisee hakukohteiden ensisijaisuusjärjestyksen, joka on sitova. Jos oppilas tulee valituksi ensisijaiseen hakukohteeseensa, häntä ei huomioida toissijaiseksi asetetun opetuksen/hakukohteiden oppilaaksiotossa. Jos oppilas haluaa myöhemmin vaihtaa takaisin lähikouluun, sinne pääsee vain, jos koulussa on tilaa.

Mikäli oppilas hakeutuu 3. vuosiluokalle toisen kunnan alueella sijaitsevaan perusasteen kouluun tai Helsingissä sijaitsevaan yksityisen opetuksen järjestäjän ylläpitämään kouluun, hänen huoltajansa tulee ottaa yhteyttä suoraan kyseisen koulun rehtoriin.

Mikäli ulkokuntalainen oppilas hakee toissijaisten oppilaaksiottokriteerien perusteella Helsingin kaupungin ylläpitämään kouluun, huoltajan tulee toimittaa paperinen hakulomake (saatavissa toimialan verkkosivuilla) kyseiseen kouluun hakuajan puitteissa.

***

Lisätiedot: painotettua opetusta antavien koulujen kotisivut tai ko. koulun rehtori.

Yhteistyöterveisin,

Perttu Härkönen, rehtori p. 040 500 1182(7.8.2020)

Koulu alkaa torstaina 13.8. kello 09.00. Koulumme vanhempainyhdistys järjestäytyy koulun lähiristeyksiin turvaamaan liikennettä ensimmäisenä koulupäivänä. Heidät tunnistaa keltaisista liiveistä.

 Oppilaat kokoontuvat koulun pihalle ohjatusti. Koulun pihalle tulee samanaikaisesti kaikki oppilaat, mutta pidämme oppilaat luokkakohtaisesti/tasoisesti erillään toisistaan. Valitettavasti vanhemmat eivät voi tulla koulun sisälle, vaan pyydän vanhempia jäämään portin ulkopuolelle odottamaan. Tänä vuonna emme pysty järjestämään Snellun perinteistä kunniakujaa 1. luokan oppilaille.

 Koulu aloitetaan lähiopetuksella kaikilla luokka-asteilla. Järjestämme tilaratkaisut niin, että oppilaat toimivat enimmäkseen oman luokkansa kanssa koulupäivän ajan. Porrastamme sekä välitunteja että kouluruokailua ja huolehdimme hyvästä käsihygieniasta. Mikäli joudumme tekemään poikkeusjärjestelyjä kouluun liittyen, niin ilmoitamme niistä erikseen.

 Syksyn vanhempainillat järjestetään pääosin etäyhteyksin, mutta luokkakohtaisia vanhempainiltoja on mahdollista järjestää.

 Sairaana tai vähänkin oireilevana ei saa tulla kouluun. Ilmoitus poissaolosta luokan opettajalle.

 viikon ohjelma:

  • torstaina 13.8. koulua 09.00 – 12.15
  • perjantaina 14.8. koulua 09.00 – 12.15

 Maanantaina 17.8. koulu alkaa oppilaiden lukujärjestyksien mukaisesti. Oppilaat saavat lukujärjestyksensä ensimmäisen kouluviikon aikana. Lukujärjestyksiin on tehty porrastuksia niin, että kaikki oppilaat eivät tule samaan aikaan kouluun.

 

(1.6.2020)

Kiitos kaikille kuluneesta lukuvuodesta ja oikein rentouttavaa kesää!
Syyslukukausi alkaa 13.8.torstaina klo 9.00.


(20.12.2019)

Rauhaisaa ja hyvää joulua, sekä onnellista uutta vuotta 2020!

Kevätlukukausi alkaa tammikuun 7.päivä 2020 lukujärjestysten mukaisesti.


{13.11.2019]

Infotilaisuus alueen esikoululaisten vanhemmille 27.11.2019 klo 16.00, Snellmanin koulun ja päiväkoti Rööperin ruokalassa (Punavuorenkatu 8-10).

Snellmanin ala-asteen koulun rehtorin virkaan 1.1.2020 alkaen on valittu Perttu Härkönen

[12.11.2019]


Snellmanin ala-asteen joulujuhlia vietetään lauantaina 14.12. Ensimmäinen juhla alkaa klo 9.00 ja toinen juhla klo 10.30. Samana päivänä koulumme vanhempainyhdistys järjestää koululla perinteiset joulumyyjäiset.

Joulukirkko Vanhassa kirkossa ja korvaava tilaisuus et-oppilaille järjestetään 19.12.2019 klo 9.30.

[9.8..2019]

Snellmanin ala-asteen henkilökunta toivottaa kaikille innostunutta syyslukukauden alkua!

Syksyn vanhempainilta on 21.8.2019 klo 17.30.
Marjo Latvala jatkaa koulumme vs.rehtorina syyslukukauden 1.8.2019 -31.12.2019.


[3.4.2019]

Tervetuloa Snellmanin ala-asteelle!

Tulevien 1.luokkalaisten vanhempainilta järjestetään tiistaina 14.5.2019 klo 17.30-19.00.

Tutustumisaamu koulutulokkaille keskiviikkona 15.5. klo 8.30-10.00.[21.11.2018]

Snellmanin ala-asteen koulun rehtorin tehtävä

Koulun rehtorin viransijaisuutta tämän syksyn hoitanut Tiina Suomalainen on valittu Solakallion rehtorin vakituiseen virkaan alkaen 1.1.2019. Koulumme apulaisrehtori, Marjo Latvala hoitaa  rehtorin tehtäviä 1.1.2019-14.6.2019.

[5.6.2018]

Lukuvuosi 2018-2019

Lukuvuosi alkaa to 9.8.2018 klo 9.00.
Aloitamme päivän kokoontumalla koulun pihalle oman luokanopettajan luokse.
Vanhempainyhdistys tarjoaa oppilaille ja huoltajille pientä purtavaa.
Koulupäivä päättyy klo 12.15.

Tervetuloa!


[22.3.2018]

Ekaluokkalaisten tutustumispäivä ja vanhempainilta

Pidämme koulutulokkaiden vanhempainillan ti 15.5.2018 klo 17.30-19.30.
Oppilaiden tutustumispäivä kouluun on ke 16.5.2018 klo 8.30-9.45.

Vanhempainillassa ovat mukana rehtori, ensimmäisen luokan opettajat, oppilashuoltotyöryhmän jäsenet sekä iltapäivätoiminnasta vastaavat henkilöt.

Iltapäiväkerhon hakuaika on 24.1.-27.4.2018. Hakulomake palautetaan
siihen iltapäiväkerhoon, johon ensisijaisesti haetaan.
Hakulomakkeen voi tulostaa täältä.

Tervetuloa Snelluun!


 21.12.2020 12:23