Suoraan sisältöön

Kielitarjonta

Peruskoulun 1.–6.-luokilla oppilaat opiskelevat yhtä tai kahta kieltä oman äidinkielen lisäksi. A-kieli on oppilaalle pakollinen kieli ja sen opiskelu aloitetaan yleensä 3. luokalta. Vapaaehtoisen A-kielen opiskelu aloitetaan 4. luokalta ja siinä saavutetaan 6. luokan loppuun mennessä sama taso kuin pakollisessa A-kielessä.

Siltamäen ala-asteen koulussa opiskellaan seuraavia kieliä:

  • A-kieli: englanti
  • Valinnainen A-kieli: ruotsi ja ranska
  • Kielirikasteinen englanti

Valinnaiset kieliryhmät muodostetaan, jos hakijoita on vähintään 11.

Koulussamme tarjotaan varhennettua englannin kielen opetusta 1. luokalta alkaen kaikille oppilaille. 

Syksyllä 2019 aloitetaan koulussamme kielirikasteinen opetus englanniksi. Kielirikasteisen englannin opetuksen tavoitteena on sisällyttää kielen oppimista arkipäivän tilanteisiin. Kielirikasteisella luokalla maksimissaan 25% opetuksesta tapahtuu englannin kielellä.
12.12.2018 16:23