Suoraan sisältöön

Johtokunta

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Oppilaiden edustajilla on johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä. 

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Johtokunta 2022-2023

Tiia Mustonen, puheenjohtaja

Tomi Pohjalainen, varapuheenjohtaja

Anu Lahdenperä, jäsen

Janne Metso, jäsen

Tuulia Salin-Kurtti, jäsen 

Paula Suokas, opettajajäsen

Katja Pohjolainen, henkilökuntajäsen

Anna-Mari Jaatinen, sihteeri

02.08.2022 16:22