Suoraan sisältöön

Iltapäivätoiminta

SPORTTI ILTAPÄIVÄKERHO – Siltamäen ala-aste

Siltamäen koululla 2022 syksyllä aloittava iltapäiväkerho on ulkoilu- ja liikuntapainotteista
iltapäivähoitoa ykkös- ja kakkosluokkalaisille sekä muidenkin luokka-asteiden erityistä
tukea tarvitseville lapsille. Lapset tulevat suoraan oppituntien päätyttyä iltapäivähoidolle
varattuihin tiloihin. Kerhossa ulkoillaan, tehdään ohjattuna läksyjä, askarrellaan, pelataan,
leikitään ja levätään. Iltapäiväkerhossa syödään myös terveellinen ja monipuolinen välipala.
Iltapäivään sisältyy ohjattu liikunnallinen tai muu toiminnallinen osuus. Silloin mm. leikitään
liikunnallisia pelejä ja leikkejä sekä tehdään retkiä lähiympäristöön. Kerhossa on liikunnan
lisäksi muita ohjattuja teemoja, joista suosituimpia ovat perinteisesti erilaiset kädentaidot ja
askartelu.

Toiminta on lapsilähtöistä ja lapset saavat vaikuttaa myös ohjattuun toimintaan.
Kaverisuhteisiin kiinnitetään erityistä huomiota ja kiusaamiseen on nollatoleranssi.
Ohjaajina toimii lasten ja liikunnan ohjauksen ammattilaisia sekä nuoria, luotettavia vetäjiä.

MISSÄ?
Ryhmä toimii Siltamäen koululla, joissa sijaitsevat iltapäivähoitoon tarkoitetut tilat. Siellä
lapset viettävät ohjatusti aikaansa, yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaisesti.

MILLOIN?
Iltapäiväkerho järjestetään jokaisena arkikoulupäivänä klo 12.00 - 17.00 välisenä aikana.
Lapset haetaan / lapset lähtevät itsenäisesti kerhosta klo 16 tai 17 mennessä hoitoajasta
riippuen.

PÄIVÄOHJELMA (tarkentuu syyslukukauden alussa)
12-13 Kerhoon saapuminen koulupäivän päätyttyä, läksyhetki tai ulkoilua koulun pihalla
13:30-14 Välipala
HUOM: Nyt korona-aikana sisällä olo tapahtuu pysyvissä pienryhmissä. Muokkaamme
käytänteitä vallitsevan tilanteen mukaisesti ja pidämme huoltajat tiedotettuina tilanteesta.
n. 14:30 -15:30 Päivän teeman mukainen toiminnallinen osuus, kesto n.45-60 min
15:30-17 Valvottua omatoimista leikkiä, pelailua, rentoutumista ja liikkumista, ulkoilua.
Kotiinlähtö.

MITÄ LAPSI SAA?
Iltapäiväkerhossa toiminta tapahtuu lapsen ehdoilla. Hän saa kokea päivittäin leikin,
liikkumisen, ulkoilun ja yhdessä olon iloa. Monipuolinen toiminta vahvistaa koulun
aloituksen johdosta erityisen herkässä iässä olevan lapsen itseluottamusta ja innostaa
terveelliseen, liikunnalliseen elämäntapaan tulevaisuudenkin osalta. Lapsi luo uusia
kaverisuhteita ja saa niistä sekä monipuolisesta ohjatusta toiminnasta tervettä itsetuntoa.
Lapsi viettää turvallisesti ja iloisesti aikaansa kevyesti liikkuen ja virikkeellisesti leikkien.

MITÄ VANHEMMAT SAAVAT?
Vanhemmat saavat viettää päivänsä rauhassa, miettimättä missä lapsi on ja mitä hän tekee
koulupäivän jälkeen. Iltapäiväkerhon reipas ja vastuuntuntoinen toiminta tukee myös kodin
ja koulun kasvatustyötä. Vanhemmat saavat osallistua toiminnan suunnitteluun ja
iltapäiväkerhosta lähetetään kuukausittain koteihin kerhokirje, jossa käydään läpi mennyttä
kuukautta ja tulevan kuukauden suunnitelmia.

KUKA JÄRJESTÄÄ?
Iltapäiväkerhoa järjestää vuonna 2004 Espoossa perustettu pienyritys. Toimipaikkoja on
Espoossa, Helsingissä ja Hämeenlinnassa.

HINTA?
Lakisääteisen koululaisten iltapäivätoiminnan asiakasmaksut ovat yhteneväiset kaikissa
iltapäivätoiminnan yksiköissä Helsingissä: kokoaikainen hoito 120€/kk (päivittäin klo 17
asti), osa-aikainen 100€/kk (päivittäin klo 16.00 asti).
Hintaan kuuluu lapsen vakuuttaminen sekä monipuolinen, terveellinen välipala.
Maksusta on mahdollisuus saada 100% vapautus tai 50% huojennus, jos kaupungin
määrittelemät ehdot täyttyvät (lisätietoa palveluntuottajalta ja Helsingin kaupungin sivuilta).

ILMOITTAUTUMINEN?
Lukuvuoden 2022-23 toimintaan ilmoittaudutaan hakuaikana 21.3.–22.4.2022.
Linkki kaupungin sivuille, jossa julkaistaan hakuajan alkaessa sähköinen hakulomake:
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/aamu-jailtapaivatoiminta/
iltapaivatoiminta/iltapaivatoiminta

Kaupungin sivuille päivitetään myös tulostettava hakulomake, jolla hakemuksen voi jättää.
Jos haette tätä kautta, muistakaa että hakemuksen tulee olla kaupungilla PERILLÄ ennen
hakuajan päättymistä. Tulostettavan lomakkeen voi postittaa osoitteeseen:
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Iltapäivätoiminta, PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki
tai tuoda postilaatikkoon osoitteeseen Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki.
Muistakaa tehdä ja palauttaa hakemus ajoissa, sillä paikkaa ei saa varmuudella enää
hakuajan jälkeen tai sen saaminen voi viivästyä.
Vastaan kaikkiin kysymyksiin ja annan lisätietoja mielelläni, joten olkaa yhteydessä
matalalla kynnyksellä.

Tervetuloa mukaan!

Kim Wollsten
Palveluntuottaja, Sportti Iltapäiväkerhot
puh. 040 543 9670
siltamaenilttis@gmail.com
www.liikuntailtapaivakerho.fi


Hakeminen ja lisätietoa koululaisten iltapäivätoiminnasta.
Tästä löydät alueen iltapäivätoimintapaikat.


Alueen iltapäivätoiminta palvelukartalla

28.07.2022 18:14