Suoraan sisältöön

Ajankohtaista ja tapahtumakalenteri

SILTAKUU 4/2021
Hyvät oppilaat, vanhemmat ja opetushenkilöstö!

Koulumme voi syystäkin ottaa iloiten vastaan keväisen auringon paisteen. Olemme jatkaneet onnistuneesti 30 kohdan koronalinjauksia ilman yhtään korona-altistusta kuuteen viikkoon. Ylipäätänsä tapauksia koko lukuvuoden ajan on erittäin vähän. Tilanne on hyvin poikkeuksellinen koko kaupungin tasolla. Kiitänkin koko henkilökuntaa, oppilaita ja teitä perheitä upeasta tsempistä vaikeina poikkeusaikoina. Koulussamme on kiinteästi 3 korona -resurssiopettajaa, joiden tuki kohdentuu kaikille vuosiluokille. Koronaan liittyvänä ennakkotietona kerron, että maskien käyttö laajentunee kaikenikäisiin oppilaisiin. Tänään uusista linjauksista on tiedotustilaisuus klo 17.00 alkaen.

Suuri ilonaiheemme on myös upeasti onnistuneet Siltis pelastaa maailman! –ilmiöviikot. Ilmiöviikoilla tarkasteltiin eri kestävän kehityksen näkökulmia toinen toisiaan rikastaen. Siltamäen ala-aste Facebook –sivustolla on ilmiöviikoista ilmiöprojektien esittelyvideo. Pian julkaisemme myös upean Google-sites -koosteen kaikista tuotoksista ja voitte tutustua eri vuosiluokkien videoihin ja oppilasmateriaaleihin huolellisesti vaikkapa lapsennekin kanssa. Kiitos koko koululle myös tästä koko yhteisön oppimisen ilosta – kaikkihan huipentui perjantain 26.3. ilmiömessuihin. Kuudesluokkalaisten päivä huipentui Jalma.fi –tubettajan kanssa vietettyyn Päivä 6. luokkalaisena -päivään. Julkaisemme linkin tubetuspäivän videoon sen valmistuttua. Kestävän kehityksen teemaan liittyen koko koulun kierrätysroskikset uudistetaan. Uudet roskikset toimitetaan koululle tänä päivänä. Aloitamme myös ensi lukuvuotena HSY:n kestävän kehityksen ohjelman koulussamme.
Viime viikkoina kaikki koulumme luokat ovat tehneet luetun ymmärtämisen testaukset Allu –luetun ymmärtämisen testeillä tai Lukuseula-testein luokka-asteesta riippuen. Saatte testitulokset lapsenne osalta omalta luokanopettajalta. Olemme tehneet myös kouluhyvinvointikyselyt kaikilla luokilla. 4. -5.- luokkalaiset ovat osallistuneet mm. kouluterveyskyselyihin. 5. luokkalaisilla on menossa myös Kytke- työpajat, jossa käydään yhdenvertaisuuteen ja suvaitsevaisuuteen liittyviä asioita.
Oppimisen Sillat- oppimiskeskusteluviikot ovat parhaillaan käynnissä kaikissa luokissa. Käytännössä oppilaat ja opettaja arvioivat syyskauden oppimistavoitteiden toteutumista ja täyttävät Oppimisen sillat -oppimislomakkeen oppitunnin aikana.
Koulun halukkaat oppilaat ovat osallistuneet viime viikkoina mm. shakki-turnauksiin ja menossa ovat myös pingis –turnaukset. Välituntitoiminnassa pelataan luokkakohtaisia jalkapallo-ja koripallopelejä. Myös välituntivälineistö on uudistettu kokonaan, joten oppilailla on kaikkea kivaa toimintaa välituntien aikana.
Tiedoksi teille huoltajille, että on aika arvioida oppilaan tarvetta henkilökohtaisen avustajan käyttöön lukuvuodeksi 2021-2022. Mikäli lapsellanne on tarvetta henkilökohtaiseen avustukseen esim. terveydellisistä syistä, tulee kaikki asiantuntijalausunnot kerätä liitteeksi huhtikuun loppuun mennessä ja toimittaa luokanopettajalle. Olkaa asiasta yhteydessä omaan luokanopettajaan. Luokanopettajat ovat myös teihin yhteydessä, mikäli tarvetta avustuksen hakuun on.
Huhtikuun lopussa 28.4.-30.4. Seppälän koulukuvat järjestävät koulukuvaukset. Koulukuvausten yhteydessä voidaan ottaa myös sisaruskuvat ja saman luokan kaverikuvat. Tiedotamme asiasta teitä erillisellä tiedotteella lähiaikoina.
Koulumme järjestää myös lajintuntemus- ja luontoretkiä luokille Ville- ja Jyri –opettajan luotsaamana.
Perjantaina  30.4. vietämme myös oppilaiskunnan hallituksen päivää ja koko koulun Talent –juhlaa. Jokainen oppilas voi tehdä vanhempien kanssa tai pienellä oman luokan oppilasryhmällä maksimissaan 2 minuutin talent- videon. Nyt kaikkien kiinnostuneiden kannattaa ideointi laittaa jo liikkeelle. Valmiit videot tulee toimittaa koululle 26.4. mennessä erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Videot ovat julkisia ja ne julkaistaan koulun Facebook- sivustolla. Koska koulu täyttää tänä vuonna 35 vuotta teemanamme on: Elämyksiä vuosikymmenten varrelta! Eli esim. musiikissa ja esiyksen teemassa voi huomioida nämä eri vuosikymmentä 1980 –luvulta alkaen. 
Maanantaina 3.5. tavoitteenamme on järjestää 6 -luokkalaiset vs. opettajat jalkapallo-ottelu.
Keskiviikkona 12.5. vietämme koulussa hupi- ja hyötyliikuntapäivää. Ohjelmassa on mm. piha-alueen siivoustalkoot, Unicef –kävely, luokkien välinen pingis –finaali. 6. –luokkalaiset antavat mahdollisesti vinkkausta pienemmille oppilaille pyörien huoltoon.
Helatorstai ja sen jälkeinen perjantai 13.5. -14.5. ovat lomapäiviä koulutyöskentelystä.
Tiistaina 18.5. järjestämme koulun piha-alueella turvallisesti Sibelius –sadut –taidetapahtumat kaikille luokka-asteille. 1-3. –luokkalaisten esitys alkaa klo 9.15 ja 4.-6. luokkalaisten esitys alkaa 10.15.
Keskiviikkona 19.5. koulussamme on Nousiais -juhlatapahtuma tuleville ekaluokkalaisille. 1-.,2-., ja 4. –luokkaliset järjestävät poikkeuksellisesti ulkoaluetapahtuman tuleville 1 luokkalaisille.
Kahden viikon ajan 24.5. alkaen oppilaat täyttävät todistusten liitteeksi Itsearviointilomakkeet.
Luokat aloittavat retkeilypäivät heti sääolosuhteiden kohentumisen myötä. Jokainen luokka suunnittelee myös oman virallisen luokkaretken lähialueelle joko pyöräillen tai kävellen. 
Lauantaina 29.5. vietetään koulun 35 –vuotisjuhlateemaisen kevätjuhla merkeissä. Kokoamme yhteistä juhlamateriaalia ja videoita ennakkoon sekä yhteisöllisenä päivänä. Tavoitteenamme on juhlistaa perinteisemmissä merkeissä koulun juhlia syyslukukaudella 2021.
Maanantaina 31.5. on koko koulun kevätkirkkotilaisuus ja katsomustilaisuus koulupäivän aikana. 
Maanantaina 31.5. – keskiviikkona 2.6. koko koulussa on lukujärjestyksen mukaista opetusta. 
Keskiviikkona 2.6. 5. -6. -luokkalaiset viettävät yhteistä projektipäivää Erasmus -hankkeemme slovenialaisten oppilaiden kanssa.
Torstaina 3.6. on koko koulun siivouspäivä klo 8.15 -12.15 
Perjantaina 4.6. vietämme mahdollisuuksien mukaan 6. –luokkalaisten ja opettajakunnan perinteistä pesis-matsia. Ottelu järjestetään klo 9.15.           
Lukuvuosi päättyy lauantaina 5.6.2021.  Ohjelmassa on tuolloin mm. 6. -luokkalaisten kukitus, todistusten ja stipendien jakojuhla.
Kaikista tiedotetuista tilaisuuksista tulee tarkennetut tiedotteet ajankohdan lähestyessä erikseen. 
Tässä katselmus reiluun 8 jäljellä olevaan kouluviikkoon. Voimia, energiaa ja myönteisiä ajatuksia kaikille perheille.
Mukavaa ja turvallista kevättä!

Parhain terveisin

Anna-Mari Jaatinen
Rehtori
Siltamäen ala-asteHyvät huoltajat!
Tämä viesti on kohdennettu tulevien 1-2 luokkien huoltajille:

Haku lukuvuoden 2021–2022 koululaisten iltapäivätoimintaan alkaa

Nyt on aika hakea koululaisten iltapäivätoimintaan. Iltapäivätoimintaan voivat hakea
1.-2. luokkalaiset sekä ylempien luokkien erityisen tuen oppilaat. Kaupunki toteuttaa toiminnan yhdessä järjestöjen, seurakuntien ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. Hakuaika lukuvuoden 2021-2022 koululaisten iltapäivätoimintaan on 22.3.- 23.4.2021.

Toiminnassa tehdään kiinteää yhteistyötä koulun ja huoltajien kanssa. Tämä edesauttaa iltapäivätoiminnan ryhmien muodostamista ja lasten sijoittelua ryhmiin. Huomiota kiinnitetään erityistä tukea tarvitsevien ja eri kulttuuritaustaisten lasten osallistumisen edistämiseen. Tavoitteena on muodostaa jokaisen lapsen päivästä ehjä kokonaisuus.

Toimintaa järjestetään kouluissa ja muissa kouluja lähellä olevissa toimintaan soveltuvissa tiloissa, kuten leikkipuistoissa tai seurakuntien tiloissa.

Toiminnassa on monipuolista ohjattua ja vapaata toimintaa. Toimintaa ideoidaan, suunnitellaan ja järjestetään yhdessä lasten kanssa. Ulkoilu ja liikkuminen sekä ravitseva välipala kuuluvat päivittäiseen ohjelmaan.

Asiakasmaksut lukuvuonna 2021–2022 ovat: 100 euroa kuukaudessa (kello 16 päättyvä toiminta) ja 120 euroa kuukaudessa (kello 17 päättyvä toiminta). Asiakasmaksuun on mahdollista hakea maksuhuojennusta.

Toiminta alkaa syyslukukauden ensimmäisenä koulupäivänä elokuussa ja sitä järjestetään koulujen työ- ja loma-aikojen mukaisesti.

Iltapäivätoiminnan toimintapaikat ja hakuohjeet löytyvät osoitteesta hel.fi/iltapäivätoiminta.

Koululaisten iltapäivätoiminta on perusopetuslain mukaista toimintaa. Se perustuu Opetushallituksen laatimiin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteisiin sekä Helsingin kaupungin iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan.

Lisätietoja antaa: Leena Palve-Kaunisto, palveluvastaava, leena.palve@hel.fi,
p 0931086809


Leikkipuistoasiaa! 

Helsingin leikkipuistojen koululaisten toiminnassa lapsilla on mahdollisuus ohjattuun leikkiin, liikkumiseen, pelaamiseen ja ulkoiluun sekä kavereiden tapaamiseen ja rentoutumiseen.

Päivittäin vaihtelevaa ohjattua toimintaa järjestetään sekä sisällä että ulkona. Toiminta on monipuolista lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa sekä mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset. Leikkipuistossa lapset ovat aktiivisia toimijoita; toiminnan suunnittelu ja toteutus lähtevät lasten toiveista ja tarpeista.
Ilmoittautuminen syksyn 2021 maksuttomaan leikkipuistojen koululaisten toimintaan alkaa 22.3.2021.Leikkipuiston koululaisten toimintaan voi ilmoittautua läpi toimintakauden. Leikkipuistossa voi ilmoittautua myös 36,10 €/kk maksavaan välipalaan tai lapsella voi olla omat eväät mukana. Välipalamaksusta voi hakea maksuvapautusta.

Lapsi voi osallistua toimintaan päivittäin tai epäsäännöllisesti. Huoltaja ilmoittaa leikkipuistoon lapsen poissaolopäivät, kotiinlähtöajan ja tiedon lapsen itsenäisestä kotiinlähdöstä. Jos lapsi ei saavu sovitusti leikkipuistoon tai poistuu ilmoittamatta toiminta-aikana, ilmoitamme siitä huoltajalle. Leikkipuistossa ohjaajat huolehtivat lasten ja toimintaympäristön turvallisuudesta.

Päivittäinen toiminta alkaa lapsen koulutyön päätyttyä ja päättyy joko klo 16 tai 16.30. Leikkipuistot löytyvät osoitteesta www.hel.fi/leikkipuistot . Lisätietoa leikkipuistojen koululaisten toimintaan ilmoittautumisesta hel.fi/leikkipuistot/koululaiset

Leikkipuistoissa, Etupelto, Ida, Kotinummi, Puuskakulma, Tervapääsky, Vallila, Vähätupa, Viikkari, Iso-Antti ja Tullinpuomi järjestetään perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa. Lisätietoa hakemisesta näihin puistoihin www.hel.fi/iltapaivatoiminta

Lisätietoja antaa: Hanna Linna, erityissuunnittelija, hanna.linna@hel.fi, p. 0931041259Syystiedote: 

Hyvät oppilaat, huoltajat ja opetusväki!


 


Koulumme syyslukukausi on saatu tänä päivänä onnellisesti päätökseen. Vaikka koronakriisi on luonut haasteita ja aitoja yhteisöllisiä kokoontumisia ei ole voitu toteuttaa, olemme säilyttäneet ja jopa vahvistaneet koulumme hyvää yhteishenkeä ja sujuvan arjen rakenteita. Uudenlaisissa tilanteissa joudumme tarkastelemaan asioita uusista näkökulmista. Vahvuuksiksi nousee positiivinen ratkaisukeskeisyys, luova ongelmanratkaisukyky, ketteryys, joustavuus, uuden oppiminen ja palautumiskyky. Juuri nämä kaikki ns. resilienssin eli paineen alaisen kestävyyden keskeiset osa-alueet ovat nousseet näkyviksi vahvuuksiksi ja koko toimintamme menestystekijöiksi. 


Syyskauden alussa  aloitimme innolla koulutyöskentelyn, vaikka opetusjärjestelyille tuli olla useita eri toimintamalleja. Koko koululla tuli olla valmius siirtyä erilaisiin opetusjärjestelyihin pienellä varoitusajalla. Varovaisen alun jälkeen koulutyöskentely lähti pyörimään hyvin ja saimme nauttia tavanomaisesta koulun toiminnasta syyslomaan saakka. Kuitenkin jo ennen syysloman alkua valmistuimme mahdollisiin muutoksiin opetuksen järjestämisessä ja pian lomaviikon jälkeen koronatilanne alkoi kiristyä. Mm. Oppimisen Sillat –arviointiviikko toteutettiin pääsääntöisesti etätyöskentelynä. Tiivistimme rivejämme. Entistä tarkemmat tartuntariskiä minimoivat toimintatavat tulivat osaksi koulutyöskentelyä. Opettajamme ja henkilöstömme tekivät kaikkensa, jotta oppilaillamme olisi mahdollisimman turvallista olla koulussa.


 


Marraskuussa saimme myös prosessoitua opettajiston, johtoryhmän sekä johtokunnan kanssa koulun uudet opetussuunnitelman arviointilinjaukset ja joulukuun alussa linjaukset hyväksyttiin virallisesti. Suuret kiitokset arviointitiimillemme, opettajistolle sekä johtokunnalle erinomaisesta arviointityöskentelystä ja pohdinnasta.


 


Samoihin aikoihin muutamat koronatartunnat toivat tullessaan altistuneiden oppilaiden ja opettajien karanteenijaksoja. Uutiset tartunnoista tulivat kaikissa tilanteissa viikonloppuna ja niin rehtori kuin kyseisten luokkien opettajat saivat valmistautumisaikaa arjen organisointiin ja järjestelyihin. Kykymme ja valmiutemme etäopetusjärjestelyihin on ollut huippuluokkaa. Saimme järjestettyä toimivasti etäopetuksen lisäksi jopa oppilaiden etäkouluruoat ja ruokien jakelun. Niin perheet, oppilaat kuin opettajatkin selvisivät kaikista haasteista kiitettävästi. Tahdon osoittaa erityiset kiitokset kaikille perheille sekä opettajille, jotka joutuivat venymään erityisjärjestelyihin. Toivottavasti tilanne on saatu koulumme osalta hallintaan ja kaikki pääsevät joululoman viettoon terveinä. Pitäkäämme kuitenkin kiinni yhdessä turvallisuuskriteereistä tartuntojen välttämiseksi.


 


Kaikista haasteista huolimatta olemme järjestäneet hauskoja joulunalustapahtumia koulussamme. Vanhempainyhdistys ja koulumme on tehnyt loistavaa yhteistyötä: luokkien kuvittamilla kalenteritöillä vanhempainyhdistys tuotti hienon vuosikalenterin jälleen myyntiin. Toivottavasti mahdollisimman moni on ostanut kalenterin kotiinsa ja tutuille joulukukan asemasta. Suuret kiitokset vanhempainyhdistykselle. Rehtorina minulla oli ilo ja kunnia jakaa Joulupukin ja Lotta –tontun kanssa kaikkiin luokkiin lautapelilahjat ja  kukittaa koko henkilöstö kiitokseksi erinomaisesta työstä kauniilla kukka-asetelmilla. Torstaina järjestimme koko koulun joulusiivouksen ja perjantaina olikin hauskaa viettää yhteinen oppilaskunnan päivä sekä joulujuhla striimauksen välityksellä. Yhdistimme kaikki luokat toisiinsa striimauksen aikana. Mukana ohjelmassa oli joulutervehdyksiä, joululauluja, erilaisia luokkien esityksiä ja rehtorin haastattelu. Mukaan tunnelmaan pääsette kaikista tapahtumistamme Siltamäen ala-asteen Facebook –sivustolla sekä itse juhlakoosteeseen tästä linkistä: https://youtu.be/jFYZG5qpPOU


Tässä myös muita linkkejä!

https://youtu.be/Y0ZyCQSZ4cM


https://youtu.be/Y0ZyCQSZ4cM


https://youtu.be/KShflqQBsKshttps://youtu.be/cvHqWkjMw10 


Huippusitoutuneella ammattitaidolla olemme nyt onnistuneesti maalissa ja pääsemme ansaitulle lomalle ja joulun viettoon. Suurenmoiset kiitokset kaikille perheille sekä siltamäkeläisille oppivan yhteisön rakentajille ja ylläpitäjille. Joulutervehdykseni teille tulee tämän jokaisessa luokassakin esitetyn runon siivittämänä:


 


Mitä jouluna toivoisin,


pukin pajasta pyytäisin?


Pyytäisinkö paitasen,


auton, nuken, hevosen?


Pyydän ilon onnen aikaa ja


sulle suurta jouluntaikaa!


 


Hyvää joulua kaikille perheille,


 


syyslukukaudesta koko kouluyhtiesöä ja perheitä kiittäen


 


Anna-Mari Jaatinen

Rehtori

Siltamäen ala-aste


Hyvät kotijoukot, oppilaat ja koulun henkilökunta!
Tässä teille kattava koronatiedote tämän päivän päivitetyillä tiedoilla ja eri menettelytavoistamme ja valmiuksistamme. Koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan 19.11.2020, että pääkaupunkiseutu on siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen. Ryhmä linjasi uusista suosituksista ja rajoituksista epidemian leviämisen hillitsemiseksi. Rajoitukset ovat voimassa seuraavat kolme viikkoa maanantaista 23.11.2020 alkaen. Etupainotteisilla linjauksilla reagoidaan epidemian leviämisen uhkaan. Määräaikaisia suosituksia ja rajoituksia jatketaan tarvittaessa. Lisäksi tässä tiedotteessa on koulumme ohjeistusta tilanteeseen, jossa oppilas joutuu koronakaranteeniin tai perheeseentulee koronatartunta. Toivomme hartaasti täällä koulun päässä, että kaikki vältymme koronatartunnoilta tai altistumisilta. Siihen me kaikki voimme vaikuttaa sitoutumalla alla oleviin linjauksiin ja välttämällä seuraavien viikkojen aikana niin paljon kuin mahdollista erilaisia kokoontumisia.
VIIDEN VALTIN LINJAUS
Olemme onnistuneet syyslukukauden ajan pysymään terveinä ja lukuvuosi on edennyt hienosti. Kiitos siitä kuuluu koko Siltamäen ala-asteen väelle. Tavoitteemme on, että joululomaan saakka, seuraavan neljän viikon ja kahden päivän ajan, onnistumme välttymään korona-sairastumisilta sekä joukkokaranteeneilta. Jatkamme siis viiden valtin linjausta tartuntojen välttämiseksi:
mikäli oppilaalla/henkilöstöön kuuluvalla on oireita, hän jää kotiin ja varaa ajan koronatestiin.
luokkatyöskentelyssä työskentelemme normaalisti, mutta käytävillä, välitunneilla ja ruokalassa pyrimme noudattamaan turvavälejä. Tilanteen kiristyessä porrastamme koulunkäyntiä, välitunteja sekä siirtymisiä ja laitamme siitä erillisen tiedotteen.
pesemme käsiä ahkerasti
henkilökunnalla on maskisuositus
henkilökunnalla on turvavilkkusuositus
KASVOMASKIEN KÄYTTÖ
Pääkaupunkiseudun kaupungit suosittelevat kasvomaskin käyttöä läsnätyössä oleville kaikkiin kohtaamisiin ja työpaikalla liikuttaessa. Suositus koskee sisätiloja.
Kasvomaskia suositellaan siis käytettäväksi koko ajan, paitsi silloin kun työskennellään yksin omassa tilassa. Maskeja suositellaan käytettäväksi esimerkiksi kokouksissa, kahvia hakiessa, käytävillä tai yhteisissä työtiloissa. Myös ruokailun ja taukojen aikana on tärkeää pitää kasvomaskia aina kun mahdollista sekä säilyttää riittävä etäisyys työkavereihin ja huolehtia hyvästä käsihygieniasta.
Kasvomaskia ei tarvitse käyttää, jos terveydentila sen estää tai jos hengittäminen kasvomaskin kanssa vaikeutuu, esimerkiksi kuumissa työolosuhteissa.
Kaikissa työtehtävissä kasvomaskin käyttö ei ole mahdollista tai se voi olla hyvin hankalaa. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen henkilöstölle suositellaan maskin käyttöä sisätiloissa mahdollisuuksien mukaan. Erityisesti kasvomaskin käyttöä suositellaan varhaiskasvatuksessa eri toimipisteissä kiertäville henkilöille kuten sijaisille, päiväkotiapulaisille, päiväkodin johtajille, työharjoittelijoille ja työssäoppijoille.
Kaupunki hankkii tarvittavat kasvomaskit ja niitä ryhdytään toimittamaan työpisteisiin mahdollisimman pian. Myös omaa kasvomaskia voi käyttää. Suositukset tulevat voimaan 23.11. ja ovat voimassa toistaiseksi.
VAIN OIREETTOMANA KOULUUN
Oppilaan tulee jäädä pienissäkin flunssan oireissa tai koronatartuntaan viittaavissa oireissa kotihoitoon. Poissaolosta ilmoitetaan Wilman kautta viipymättä opettajalle.
OPPILASPOISSAOLOT ALTISTUMISEN VUOKSI
Oppilaspoissaolot altistumisten vuoksi tulee ilmoittaa viipymättä koululle Wilma-viestillä.
Vastaanottajina ovat luokanopettaja, rehtori Anna-Mari Jaatinen ja koulusihteeri Katja Pohjolainen.
Luokanopettaja lähettää viestin edelleen oppilaan muille opettajille. Karanteenissa olevan oppilaan opetus järjestetään osittain online-yhteydellä Google meetin (samanaikaisopetuksena luokan kanssa) ja Google Classroom tehtävien kautta. Oppilaan oppikirjatehtävät ja projektityöt jaetaan Google Classroomin ja/tai Wilma-viestin välityksellä. Opettaja voi käyttää myös muita digitaalisia opetusratkaisuja opetuksessaan. Huoltajan tulee noutaa tarvittaessa oppilaan tietokone sekä oppikirjat koulun piha-alueella opettajan kanssa sovittuna tapaamisajankohtana.
OPPILAAN/KOULUN HENKILÖKUNNAN PERHEENJÄSENEN KORONATARTUNTA
Mikäli oppilaan perheenjäsenellä on koronatartunta tai epäilys siitä, tulee oppilaan jäädä pois lähiopeuksesta. Mikäli koronatestitulos on negatiivinen, voi oppilas palata kouluun, mikäli hän on oireetoon. Poissaolosta on tiedotettava Wilma-viestillä viipymättä luokanopettajalle, rehtorille ja koulusihteerille.

POISSAOLOMERKINNÄT JA REHTORIN PÄÄTÖS KARANTEENIAJALTA
Karanteeniajalta opettaja kirjaa Wilmaan oppilaan kohdalla sinisen merkinnän. Merkintä tarkoittaa etäopetusta. Rehtori tekee päätöksen erityisestä opetusjärjestelystä ja oppilas allekirjoittaa asiasta kuulemispaperin.
Rehtori lähettää paperin allekirjoitettavaksi huoltajalle sähköpostitse. Huoltaja toimittaa lomakkeen takaisin joko sähköpostitse allekirjoitettuna pdf -tiedostona tai kouluun tuomalla opettajalle koulun piha-alueelle.

YLEISÖTILAISUUDET SISÄ- JA ULKOTILOISSA
Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL ja HUS linjasivat kokouksessaan eilen, että sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien enimmäishenkilömäärä tulee rajoittaa 20 henkeen 23.11.–13.12. Päätöksen asiassa tekee Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
​Uusi päätös tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki yli 20 hengen yleisötilaisuudet joko perutaan, järjestetään etäyhteyksillä tai hybriditilaisuuksina 23.11. alkaen. Näitä ovat esimerkiksi kuntalaisille tarkoitetut konsertit, asukasillat, alueinfot ja työväenopiston luennot. Rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää myös yli 20 hengen tilaisuuksia, jos niissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.
YKSITYISTILAISUUDET
Yksityistilaisuuksien järjestämisessä noudatettava edelleen harkintaa
Koronakoordinaatioryhmä kehottaa edelleen 13.11. tekemänsä linjauksen mukaan noudattamaan harkintaa ja pidättyväisyyttä yksityistilaisuuksien järjestämisessä ja suosittelee, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia toistaiseksi järjestetä lainkaan. Suositus koskee myös syksyn ylioppilasjuhlia, perhe- ja sukutilaisuuksia ja joulun ajan juhlia.
KOKOUKSET JA KOULUTUKSET
Kaupunki suosittelee edelleen järjestämään omassa toiminnassaan joko kokonaan tai osittain etänä pidettäviä kokouksia. Kokouksia, joissa edellytetään kaikkien osallistujien läsnäoloa, tulisi järjestää vain poikkeuksellisesti, erityisestä syytä. Kokouksen järjestäjä vastaa siitä, että kokouksissa huolehtimiseksi.
KAUPUNGIN LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖ JA MUU HARRASTUSTOIMINTA (AIKUISILLA)
Kaupungin liikuntatilojen käyttö ryhmäliikuntaan on peruutettu aikuisille 23.11. alkaen kolmeksi viikoksi. Sen sijaan kuntosalien ja uimahallien käyttö rajoitetusti on sallittua. Myös esimerkiksi kuorojen toiminta 20 hengen ryhmissä on sallittua.
ETÄTYÖSUOSITUS
Etätyösuositus jatkuu kaikille niille työntekijöille, joilla on mahdollisuus työn luonteen puolesta tehdä etätöitä.

Toivotan kaikille Siltamäen ala-asteen oppilaille, huoltajille ja opetushenkilöstölle hyvää ja rentouttavaa viikonloppua.
Toivotan myös voimia kaikille sitoutua kaikkiin rajoituksiin ja suosituksiin, mitä koronapandemian leviämisvaihe on tuonut tullessaan.
Pitäkäämme tunnelma korkealla sallituissa puitteissa.
Parhain terveisin

Anna-Mari Jaatinen
Rehtori
Siltamäen ala-aste


09.04.2021 14:55