Suoraan sisältöön

Ajankohtaista ja tapahtumakalenteri

Hyvät oppilaat, kotijoukot ja opetusväki!

Toivottavasti lomanne on ollut virkistävä ja jatkuu edelleen mukavissa merkeissä. Ensi viikolla palaamme takaisin kouluun ja kevätkulukausi starttaa lumisissa ja keväisissä tunnelmissa.

Vaikka koronatilanne on edennyt huonompaan suuntaan, toivomme, että olette säästyneet taudilta loman aikana. Mikäli tartuntoja on tai altistuskaranteeneja ensi viikosta alkaen, toivon teiltä ilmoitusta niin oppilaan omalle luokanopettajalle kuin minulle asiasta. Linjauksia on tiukennettu joululoman aikana. Henkilökunnalla on maskivelvoite 3.1. alkaen ja oppilaiden maskisuositus on laajentunut koskemaan 3. -6. luokkalaisia. Koulujen iltapäivätoiminta järjestetään ensi viikosta alken ulkona ainakin tammikuun ajan. Tämä on hyvä huomioida iltapäiväkerhoon kuuluvien oppilaiden pukeutumisessa ja ulkovaatetuksessa. Huonontuneen koronatilanteen vuoksi toivomme teiltä erityistä valppautta, että oireiset lapset jäävät kotiin lepäämään. Mikäli oppilas on flunssan oireinen, lähetämme tarvittaessa oppilaan matalalla kynnyksellä kotiin. Näin turvaamme yhteisöämme mahdollisilta jatkotartunnoilta. Ruokailut koulussa jatkuvat porrastetusti ja 4. -6. -luokkalaiset jatkavat luokissa ruokailua.

Koulu alkaa maanantaina normaalin lukujärjestyksen mukaisesti. Tärkeää on muistaa, että heti maanantaina starttaa koululaisuinnit ja jokaisella 1T, 2T, 3M, 1-2P, 3-5K ja 4M -luokkalaisella on hyvä olla maanantaina 10.1. ja 17.1. uimapuku, pyyhe ja pefletti uintia varten mukana. Uinnit on porrastettu koronaturvallisesti luokkakohtaisesti. 24.1. ja 31.1. uimaan pääsevät luokat 1A, 2V, 3V ja 4P. Myös 5. - ja 6. luokkalaisilla on yksittäisiä uintivuoroja, joista opettajat tiedottavat erikseen.

Heti keskiviikkona 12.1. on tulevien ekaluokkalaisten vanhempien tiedotustilaisuus ja vanhempainilta klo 17.30 alkaen. Laitamme tilaisuuden Teams -kutsulinkin Wilman ja lähipäiväkotien välityksellä ja koulun nettisivuille laitamme myös Teams -linkin.

Tulevien ekaluokkalaisten vanhempien on hyvä ilmoittaa tuleva ekaluokkkalainen kouluun digitaalisen Asti -järjestelmän kautta. Koulussa järjestämme tarvittaessa kouluunilmoittatumistilaisuuden keskiviikkona 26.1. klo 8.00-10.00.

Suutarilan ja Siltamäen peruskoulujen ja päiväkotien tilatarpeita käsittelevä asukasilta järjestetään Teamsin välityksellä torstaina 13.1. klo 17.30 alkaen. Tilaisuuden Teams- linkki on tänään Wilmassa lähetetyssä kutsutiedotteessa. Tervetuloa tilaisuuteen kaikki mukaan.

Hyvää loman jatkoa ja lämmin tervetulotoivotus kaikille opppilaillemme ja henkilöstölle takaisin kouluun maanantaina 10.1.

Parhain terveisin


Anna-Mari -rehtori


Kouluun ilmoittautuminen

5.-30.1.2022 Sähköinen kouluun ilmoittautuminen osoitteessa asti.hel.fi. Oppivelvollisuusilmoitus lähetetään Suomi.fi -palvelun kautta tai postitse ke 5.1.2022 alkaen.

26.1.2022 Ilmoittautuminen tarvittaessa omalla lähikoululla klo 8.00-10.00 (oppivelvollisuusilmoitus mukaan)

Siltamäen, Suutarilan ja Suutarinkylän kouluihin tutustuminen 18.5. klo 10-13.00 .

Lisätietoa: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/ilmoittautuminen/


Syystiedote 2021-2022

Hyvät oppilaat ja huoltajat!

Tässä teille luettavaksi lukuvuoden 2021-2022 syystiedote. Syystiedote sisältää seuraavat osiot:

Hyvää lukuvuotta 2021-2022! Rehtorin tervehdys ja koulun lukuvuoden toiminnan esittely- Siltamäen ala-asteen henkilökunta – Oppilashuolto - Kodin ja koulun yhteistyö - Koulun työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2021 -2022 - Johtokunta - Vanhempainyhdistys - Ruokailu - Poissaolot - Turvallinen arki koulussa ja koulumatkat

HYVÄÄ LUKUVUOTTA 2021-2022 KAIKILLE!

Koulumme aloitti uuden lukuvuoden 322 oppilaan ja 23 opettajan voimin. Koko koulun teemamme on LUOTTAMUSTA RAKENTAEN – TOISEMME KOHDATEN – YHDESSÄ ONNISTUEN! Koulumme tavoitteena on olla jokaiselle oppilaalle innostava ja kannustava yhteisö sekä itseään jatkuvasti kehittävä oppimisyhteisö. Koulu sijaitsee luonnonkauniilla alueella Pohjois-Helsingissä ja hyödynnämme kaunista ympäristöämme mahdollisimman paljon oppimisessa ja koulun tapahtumissa. Korona-ajan haasteisiin reagoimme aina ennakoivasti ja koko henkilöstön turvallisuus huomioiden.

Korostamme toiminnassamme oppilaskeskeisyyttä. Pyrimme luomaan koulusta yhdessä kodin ja ympäristön kanssa turvallisen ja kodikkaan meidän koulun. Siltamäen ala-asteella harjoitellaan tärkeitä arvoperusteisia taitoja: kunnioittamista, välittämistä, yhteisöllisyyttä, inhimillisyyttä ja sitoutumista.

Siltamäen ala-asteen lukuvuoden 2021 -2022 pedagoginen toiminta on kuvattu tuttujen teemojen Action, Bridget, Inno ja Spirit -teemojen mukaisesti. Lisäksi kehitämme jatkuvasti kielirikasteista opetusta. Laadukasta opetustamme tukee urheilu-, digi- sekä kulttuuripolku, jonka toteutamme yhdessä lukuvuoden aikana kaikkien oppilaiden kanssa. Oppilaiden osallisuus on meille tärkeää; oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti kahden viikon välein ja toimii näkyvänä ja aktiivisena vaikuttajan koulun toiminnassa. Yhteisöllinen oppilashuoltotyö osallistaa myös luokat ja tavoitteenamme on vahvuuksiin perustuva vahvasti hyvinvoiva kouluyhteisö niin luokka- kuin koko koulutasolla. Koko koulun lmiöviikoilla teemamme on kohtaamisen merkitys; pohdimme kohtaamisen merkitystä yksilön ja yhteisön näkökulmasta. Saatte ajantasaisen tiedon tapahtumistamme jaksoittain julkaistavassa Siltakuussa ja seuraamalla koulun Facebook –sivustoa. Tässä pähkinänkuoressa alkavan lukuvuoden toiminnan suunnittelua:

ACTION

Action teeman tavoitteena on innostaa oppilaat monipuolisesti liikunnan ja urheilun pariin. Järjestämme koulun omia liikuntatapahtumia (korona-ajan turvallisuustekijät huomioiden) lukuvuoden aikana mahdollisimman paljon. Koulumme luokat on varustettu taukoliikuntavälinein ja päivitämme jatkuvasti liikuntavälineistöämme. Arjen  välituntiliikuntamuotona järjestämme syys- ja kevätlukukaudella jalkapallo- sekä sählyvälitunnit 2-3 viikon ajan ja välitunneilla toteutetaan myös lajikohtaiset luokkien väliset turnaukset. Näihin turnauksiin liittyy myös opettajien ja oppilaiden väliset turnaukset. Osallistumme Helsingin kaupungin oppilasurheilun mahdollisuuksien mukaan. Koulussamme järjestetään Unicef –kävely lukuvuoden aikana. 4.  ja 5. luokkalaisten –luokkalaisten Finlandiatalon Suomen Itsenäisyyspäivän tanssiaiset pidetään syyskauden aikana (4.lk ti 14.12. ja 5.lk to 2.12.). Koko koulun talviliikuntapäivä järjestetään helmikuussa 2022. Koulun uintiopetus tullaan järjestämään 10.1.-31.1.2022. välisenä aikana. Perinteinen hupi- ja hyötyliikuntapäivä järjestetään 27.5.2022. Opettajien ja 6. -luokkalaisten oppilaiden välinen pesäpallo-ottelu järjestetään lukuvuoden huipennuksena 3.6.2022. Järjestämme oppilaille liikuntasalivuoroilla mm. pingis, sulkapallo yms. X-box, Mine Craft –tapahtumia.

INNO  

Siltamäen ala-asteella käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti. Kaikilla luokka-asteilla on omat sähköiset oppimisympäristöt Google Classroomissa. Google Classroom toimii myös oppilaan henkilökohtaisena portfoliona.  Oppilaat tutustuvat tietokoneiden, tablettien ja puhelimien käyttöön oppimis- ja työvälineinä. Osa viidennen ja kuudennen luokan oppilaista toimii digiagentteina, jotka auttavat niin oppilaita kuin opettajiakin digiasioissa.   

Neljännen, viidennen ja kuudennen luokan oppilailla on käytössään omat kannettavat tietokoneet. 1-3-luokkalaisilla on käytössä yhteinen tietokonekärry. Alkuopetuksessa käytetään myös paljon iPadeja opetuksessa ja vanhemmilla oppilailla on mahdollisuus käyttää myös omaa puhelintaan oppimisvälineenä.  

Digitaaliset välineet ovat koulussamme innostavia oppimisen työkaluja, eivät itseisarvo.  


Siltamäen ala-asteella oppilaat tutustutetaan tieto- ja viestintäteknologian turvalliseen ja vastuulliseen käyttöön. Kehitämme koulumme oppimisympäristöjä jatkuvasti mm. uusimalla luokkien ja koulun tilojen kalusteita ja panostamalla oppilaiden taiteen ja erilaisten oppimistuotosten näyttävään esittelyyn.  


SPIRIT

Koulussamme toteutetaan vahvasti korostaen positiivista ja ratkaisukeskeistä pedagogiikkaa. Tänä vuonna oppilashuollon tiimi on myös mukana teeman mukaisessa koulutusverkostossa. Jokaisessa luokassa on käytössä luokkakohtainen kannustusjärjestelmä sekä hyvän käytöksen ja ilmapiirin kannustusjärjestelmä. Kannustusjärjestelmien tavoitteena on oppia ottamaan vastaan ja antamaan niin yksilö- kuin yhteisökohtaista positiivista palautetta sekä yksilö- että yhteisötasolla. Ylläpidämme valmiutta koko koulun Hyvät tavat kaunistavat -ryhtiliikkeen voimin. Ylpeänä voimme todeta kokonaisarjen sujuvan erittäin rauhallisesti ja hyvässä sekä turvallisessa ilmapiirissä. Koulussamme toteutetaan Yhteispeli-hanketta, jonka keskeinen tavoite on hyvien vuorovaikutustaitojen vahvistaminen ja kehittäminen. Koulussamme järjestetään paljon koko koulun tapahtumia ja mm. koko koulun yhteislaulu- ja esiintymistilaisuuksia ja teemapäiviä. Koulun luokkien järjestämät kulttuuritapahtumat tukevat innostavaa ilmapiiriä. Tapahtumia ovat mm. Aleksis Kiven päivä, Lasten Oikeuksien päivä, Suomen itsenäisyyspäivä, Kalevalan päivä, Minna Canthin päivä, Eurooppa-päivä ja ympäristöpäivä. Osallistumme spontaanisti valtakunnallisiin tempauspäiviin. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa myös Oikeus oppia –hanketta. Koulukohtaisen kehittämispolun tavoitteena on jatkuvasti kehittää Siltamäen ala-asteen koulun toimintaa, tunnistaa vahvuudet ja jakaa osaamista. Koulun opetusta suunnitellaan inklusiivisten arvojen ja periaatteiden lähtökohdista, jolla varmistetaan kaikkien oppilaiden hyvä oppiminen. Koulussa toteutetaan joustavia opetusjärjestelyjä esim. yhteisopettajuus, samanaikaisopettajuus sekä huomioidaan oppilaiden osallisuus. Meidän koulu on kaikille sopiva ja turvallinen koulu.

Oppilaskunta toiminta on aktiivista ja kokoukset järjestetään 2 x kk. Oppilaskunnan hallituksesta on 2 edustajaa myös koulun johtokunnassa. Tänä lukuvuonna oppilaskunnalla on aktiivinen vaikuttamismahdollisuus koulun uudistuvan piha-alueen suunnittelussa. Pihan perusparannus eteneekin parhaillaan vauhdilla eteenpäin. Oppilaskunta ottaa kantaa ja tekee aloitteita koulun käyntiin liittyvissä asioissa ja järjestää koko koulun koulupäivätapahtumia ainakin 4 kertaa lukuvuodessa. 

Oppilaiden välinen kummiyhteistyö 5. -6. -luokkalaisten kummien sekä 1. -2. -luokkalaisten oppilaiden kanssa toimii aktiivisesti. Esi- ja alkuopetusyhteistyö on aktiivista ja 6. –luokkien nivelyhteistyö Suutarinkylän peruskoulun kanssa toteutuu pitkin lukuvuotta. 

Koulun tilojen siisteydestä huolehtiminen on osa hyvinvointiamme. Pidämme koko koulun siivouspäivät kvartaaleittain lukuvuoden aikana. Toteutamme lukuvuoden aikana koko koulun retkipäivän kevätlukukauden päätteeksi. 


BRIDGES JA ERASMUS –HANKE 

Bridget-teeman tavoitteena on valmentaa oppilaita verkostoyhteistyöhön niin kansainvälisellä kuin lähitoimijoiden tasolla. Aloitimme syyslukukauden 2020 alussa EU:n Erasmus –hankkeen, jota koordinoi ljubljanalainen yhteistyökoulu. Kansainvälistä yhteistyöhanketta toteutetaan sekä luokkatyöskentelynä että etätapaamisina. Suunnitteilla on myös kevätkaudelle 2022 siirtyvät matkat Sloveniaan ja Sloveniasta Suomeen, mutta katsomme, miten koronatilanne etenee. Valittuna projektiin on 13 oppilasta. Syyskuussa koulussa on 3 projektipäivän mittainen yhteinen etäkoulu Slovenialaisen yhteistyökoulumme kanssa.

Arjen yhteistyökumppaneitamme ovat Suutarilan ala-aste, Suutarinkylän peruskoulu, Ev. lut. seurakunta, alueen lähikirjasto ja Icehearts. Alueen lähikoulujen kanssa tarjoamme mm. yhteisen vapaaehtoisen A2 –kielen kielipolun. Nykyiset 2- luokkalaiset pääsevät valitsemaan lukuvuoden aikana seuraavat kielet: espanja, ranska, saksa ja ruotsi. 

Tänä lukuvuonna jatkuu myös esi- ja alkuopetusyhteistyötoiminta. Perinteisiä esi- ja alkuopetusyhteistyömuotoja ovat Jukolan kisat sekä keskiviikkona 18.5. järjestettävät Nousiais-juhlat tuleville ekaluokkalaisille. Esi- ja alkuopetustiimi tekee yhteistyöstä erillisen yhteistoimintasuunnitelman. 

VALINNAINEN OPETUS VUOSILUOKAT 4-6 

Koulussamme suurin osa 4.-6. -luokkalaisten valinnaisista opinnoista on lisättynä käsityön ja kuvataiteen opintoihin. Neljännen ja kuudennen luokan oppilailla on yhden tunnin valinnaisainekurssit, jotka valitaan syys- ja kevätlukukaudelle. Viidennen luokan oppilaat opiskelevat lisäksi tansseja syyslukukauden ajan. Neljännen luokan yhden tunnin valinnaiset opiskellaan kevätlukukaudella tuplatunteina, syksyllä tanssitaan. 

KIELIRIKASTEINEN OPETUS

Siltamäen ala-asteen koulussa annetaan suppeampaa kaksikielistä eli kielirikasteista suomi-englanti- opetusta tänä lukuvuonna vuosiluokilla 1–3. Kielirikasteisessa opetuksessa noudatetaan Helsingin kaupungin yleistä opetussuunnitelmaa ja koulun omaa tuntijakoa. 

Kielirikasteisen opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta kiinnostumaan kielten oppimisesta, kehittää englannin kielen osaamista sekä rohkaista käyttämään kielitaitoaan oppimisprosessin osana ja vuorovaikutustilanteissa. Kielirikasteisessa opetuksessa painotetaan kielen viestinnällistä ominaisuutta ja kasvatetaan kielitietoisuutta. 

Kielirikasteisen opetuksen kehittäjätiimiin kuuluvat kielirikasteista tai englantia opettavat opettajat. Kielirikasteista opetusta rytmittää kielirikasteisen opetuksen vuosikello. 

KULTTUURIPOLKU

Koulun yhteisten kulttuuritapahtumien lisäksi luokat tekevät retkiä vieraillen eri kulttuurikohteisiin, kuten museoihin ja työpajoihin. Tavoitteena on koulukohtainen kulttuuripolku, jossa hyödynnetään Helsingin kaupungin kulttuuritarjontaa ikätason mukaisesti (www.kultus.fi) Luokissa huomioidaan kalenterivuoden juhlapäivät. 

Koulun vanhempainyhdistys pyrkii perinteisesti järjestämään yhden kulttuuritapahtuman koko koululle lukuvuoden aikana. Ks. tapahtumakalenteri 3.6. Yhteistyössä vanhempainyhdistyksen kanssa tehdään myös vuosikalenteri, johon tulee joka luokalta kuukausikuva. 

KESTÄVÄ KEHITYS

Kestävä kehitys; Ympäristösuunnitelma  

Päätavoitteena on, että oppilaat vahvistavat rooliaan ja kansailaistaitojaan vastuullisena kuluttajana ja toimijana. Kestävän kehityksen periaatteita integroidaan opetukseen oppilaiden ikätason mukaisesti. Tarjoamme oppilaille osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia ja vahvistamme oppilaiden luottamusta omien tekojen merkityksellisyyteen tätä kautta tietojen ja taitojen siirtämiseen arkeen niin kotona kuin koulussa. 

Lukuvuoden aikana pyritään järjestämään kaksi ympäristöteemaista viikkoa. 

Jokaiselta luokalta valitaan kaksi ekoagenttia, jotka mm. huolehtivat kierrätysastioiden tyhjentämisestä, valojen sammuttamisesta. 

Koulussamme on viisi konkreettista kestävän kehityksen tavoitetta:  

- Kaikista koulun välineistä ja tarvikkeista pidetään hyvää huolta.  
- Oppilaat pitävät hyvää huolta koulussa yhteisistä tavaroista ja tiloista.  
- Luokissa lajitellaan paperit, kartongit ja pahvit, käyttökelpoiset paperit sekä sekajäte. 

- Oppilaat ohjataan ottamaan ruokaa vain sen verran kuin syövät. 
- Opetus tarjoaa monipuolisen kestävän kehityksen oppimisympäristön hyödyntäen erilaisia oppimateriaaleja, koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä ja sähköisiä oppimisalustoja.  

Koulussamme pidetään yhteisiä siivoustalkoita sisätiloissa yhteensä 4 kertaa lukuvuoden aikana ja ulkona niin koulun pihalla kuin lähiympäristössäkin. 

Luokkiin on hankittu keräysastiat sekajätteelle, kartongille, paperille, muoville ja energiajätteelle. 

Olemme HSY-kummikoulu. Kummikouluohjelma sisältää oppitunteja, opetusmateriaaleja ja koulutusta opettajille. Mukaan valitut koulut saavat tuekseen nimetyn ympäristökasvattajan ja tarpeisiinsa sovelletun kummikouluohjelman.   

DIGIPOLKU JA GOOGLE CLASSROOM-OPETUS 

Digi- ja viestintätekniikan opetuksen pohjana käytetään OmaOpsissa olevaa luokkatasokohtaista digipolkua, josta löytyvät opetuksen tavoitteet ja sisällöt ja käytännön taidot. Tärkeimpänä digialustana käytetään Google Classroomia, jonka käyttö aloitetaan ensimmäisestä luokasta alkaen ja sen hyödyntämistä lisätään vuosi vuodelta.  

Tärkeimpiä ohjelmistojamme (toimisto-ohjelmistojen lisäksi): 

Minecraft 
NäppisTaituri 
Flipgrid 

KERHOTOIMINTA 

Koulussamme toimii Harrastamisen Suomen mallin organisoimia kerhoja 3.-6.-luokkalaisille. Kerhot ovat Easysport, tanssikerho sekä partio/eläinkerho.

Opettajilla on myös mahdollisuus järjestää kerhoja. Oppilaskerhot 10-välkällä. Kerhoista tiedotetaan erillisellä tiedotteella.


OPPIMISYMPÄRISTÖT

Siltamäen ala-asteella tehdään laajamittainen koulun pihan perusparannus syyskaudella 2021, johon koulun oppilaat ja opettajat osallistetaan mahdollisuuksien mukaan. Erityisen tärkeä ja aloitteellinen rooli on ollut koulun oppilaskunnan hallituksella. 

Oppilaskunnan hallitus on tehnyt koulun kiusaamisen vastaista toimintaa laatimalla koko koulun kiusaamisen vastaiset pelisäännöt luokkakohtaisten pelisääntöjen rinnalle. 

Tutor –toiminnalla tuemme digitaalisen opetusta. 

Oppimisympäristöjen kehittäminen ja kalustojen uusiminen on edennyt luokissa ja avoimissa oppimisympäristöissä. Koulun verhot uusitaan elokuussa 8/21 ja uusia oppilaskalusteita on 180 oppilaalle. Saamme salitilasta joustavan oppimisympäristön. 

Koulussamme pidetään yhteisiä siivoustalkoita sisätiloissa 4 kertaa lukuvuoden aikana ja ulkona niin koulun pihalla kuin lähiympäristössäkin. 

AAMUPÄIVÄ- JA ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINTA

Aamupäivätoiminta on 1.-2.-luokkalaisille ja 3.-4.luokkalaisille erityisen tuen lapsille tarkoitettua maksutonta toimintaa. Aamupäivätoimintaa on koululla päivittäin klo 8.15-9.15 ja tarvittaessa klo 8.15-10. Ohjaajana toimii Helle Rooger. Aamupäivätoimintaan ilmoittaudutaan Wilman kautta.


Koululla toimii aktiivinen iltapäiväkerho 1.-2. -luokkalaisille. Kerho järjestetään päivittäin klo 12.30 -16.00 ja sen vastuuohjaajana toimii Sipi Ulvas. Kerhon toimitilana on alakerran kerhotila, ruokala, vapaat luokkatilat ja liikuntasali. Iltapäiväkerholaiset ulkoilevat koulun piha-alueella ja hyödyntävät lähialueen liikuntamahdollisuuksia.

SYYSTIEDOTE OSA 2 JATKUU...

KOULUN HENKILÖKUNTA

Siltamäen ala-asteen koulu
Käyntiosoite: Siltakyläntie 7-9, 00740 Helsinki
PL 74301, 00099 Helsingin kaupunki

Koulusihteeri Katja Pohjolainen
puh. 09 310 80996
katja.pohjolainen(at)hel.fi
Kanslia ma, ke ja pe
Koulusihteeri hoitaa mm. Wilman tunnuksiin liittyvät kysymykset.
Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Rehtori Anna-Mari Jaatinen
puh. 09 310 80994, anna-mari.jaatinen@hel.fi

Apulaisrehtorit Lotta Nurmi ja Jyri Jokinen
puh. 050 4013211 lotta.m.nurmi@edu.hel.fi ja jyri.jokinen@edu.hel.fi

Johtokunnan puheenjohtaja

Esitys 1.10. alkaen seuraavaksi nelivuotiskaudeksi 1.10.2021 – 30.9.2025:

Tiia Mustonen, tiu.mustonen@gmail.com

Opettajien huone
puh. 09 310 80998

HUOM! Toivomme soittopyyntöä tarvittaessa opettajille Wilma –viestillä.

Siltamäen ala-asteen opetushenkilökunta

1A Anna-Kaisa Sivén

1T Tuija Youssef

2T Tuuli Patinen

2V Vanessa Vuori

1-2 resurssiopetus Satu Timonen

3M Mikael Vesalainen

3V Jenna Ervasti (Ville Hernesmaa virkavapaa 31.12.2021 saakka)

4M Mari Koivunen

4P Pirkko-Mari Ahola

1-2P Paula Suokas

4-5K Katja Loikala

5T Toni Penttinen

5O Oona Svärd

6J Jere Santala ja Jonna Räsänen

6K Kaisa Kurvinen

5-6 resurssiopetus Jonna Räsänen

KÄSITYÖ Johanna Soppela ja Jyri Jokinen

Laaja-alainen erityisopetus: Lotta Nurmi ja Emma Tuomola

S2 opetus: Miisa Hyvärinen

EN 1-2 Ella Haapalinna

EN 3-6 Mikko Hakala

RA Tuija Youssef

RU Elina Alapulli ja Marika Kuismin

UI Nadira Beciroski

UO Mikko Mela

Monikielinen ohjaaja: Necat Demistas (1.10-31.12.2021)

Icehearts: Teemu Heikkilä ja Tomi Rantanen

Avustus, aamu- ja iltapäiväkerho:

Anette Kuutamo, Noora Lehtinen, Ilhan Abdi, Wilma Wist, Sipi Ulvas, Riku Huuskonen ja Helle Rooger

Opettajien sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi

Huom! Laaja-alainen erityisopettaja: lotta.m.nurmi@edu.hel.fi

Oppilashuoltoryhmä

Rehtori Anna-Mari Jaatinen (ma-pe)

Erityisopetus
Laaja-alainen erityisopettaja Lotta Nurmi ja Emma Tuomola (ma-pe)

Psykologi Susanna Keinänen 050 4013258 (ma, ke)

Kuraattori Henrik Laine 09 310 71917 (to)

Terveydenhoitaja Hanna-Riikka Luttinen 050 310 5642 (ma-pe)

Oppilashuoltoryhmä kokoontuu maanantaisin. Yhteisöllinen oppilashuoltotapaaminen järjestetään koulun oppilaskunnan ja johtokunnan jäsenten kanssa 4.11.2021 klo 8.15 -10.00.

Luokka-astekohtaiset yhteisölliset yhr-ajat oppilashuoltoryhmän ja luokka-asteen luokanopettajien kanssa:

2. luokat ma 13.9. klo 14.30-15.30

1. luokat ma 27.9. klo 14.30-15.30

6. luokat ma 11.10. klo 14.30-15.30

3. luokat ma 8.11. klo 14.30-15.30

1-2P ja 4-5K ma 15.11. klo 14.30-15.30

4. luokat ma 29.11. klo 14.30-15.30

5. luokat ma 13.12. klo 14.30-15.30

Koulun huolto- ja kunnossapito

Kohdevastaava Sol,Tatu Miettinen
puh. 0409225450

Kouluravintola Herkkusuu
puh. 09 310 80999, kouluravintola.siltamaen_aa@hel.fi

RUOKAILU

Ravintola Herkkusuun ruokalista noudattaa kuuden viikon rytmiä. Herkkusuussa tarjoillaan monipuolista, vaihtelevaa ja lapsille maistu­vaa ruokaa. Ruokaan liittyvistä uskonnollisista, terveydellisistä yms. erikoistarpeista pyy­dämme ilmoittamaan terveydenhoitajalle ja henkilökunnalle kirjallisesti. Luokanopettajalle tieto voi myös olla tarpeen, mikäli ruokavalioon liittyvissä asioissa lapsenne tarvitsee vielä ohjausta. Mikäli luokalla on retkipäivä tai koulupäivä koulun ulkopuolella, oppilaan tulee tuoda oma eväsrasia ja juomapullo kouluun. Koulujen ruokapalveluja hoitaa Palvelukeskus Helsinki. Oppilailla on mahdollisuus nauttia iltapäivisin maksullinen välipala. Välipalaa saa ostaa joko 10€ setelillä tai maksamalla tilille vain välipalakortilla. Maksutositetta vastaan oppilas saa välipalakortin kouluravintolasta. Tositteessa tulee olla vanhemman allekirjoitus ja päivämäärä. Välipalaa on tarjolla ravintola Herkkusuussa ma-pe klo 13.15–13.30.

Olkaa hyvät ja tutustukaa kouluruokailuun ja välipalatarjoiluun liittyviin asioihin linkistä:

https://www.hel.fi/palvelukeskus/fi/Ateriapalvelut/kouluruokailu/

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

Hyvä ja luottamuksellinen yhteistyö teidän huoltajien kanssa turvaa parhaan mahdollisen kasvun ja kehityksen oppilaillemme. Kodin ja koulun välinen tiedottaminen tapahtuu Siltakuu –tiedotteen, Wilman ja koulun nettisivuston www.silta.edu.hel.fi välityksellä. Wilman haltuunotto myös kotona on meille tärkeää. Toivomme, että seuraatte koulumme tapahtumia myös Siltamäen ala-aste Facebook sivustolta sekä Siltamäen Taika blogista. Olkaa hyvät ja ottakaa pulmatilanteissa yhteyttä opettajaan ja käyttäjätunnusasioissa koulusihteeriimme. Oppilashuoltoryhmässä odotamme myös yhteydenottoanne, mikäli teitä huolestuttaa jokin lapsenne kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen vaikuttava asia.

Olemme osallistaneet koulun oppilaiden vanhemmat kodin ja koulun yhteistyön kehittämiseen, laadukkaan oppisen, hyvän työrauhan, ilmapiirin ideointiin sekä ammatillisen oppilashuoltotyön toteuttamiseen. Otamme ideat kiitollisina mukaan koulun toiminnan suunnittelussa. Yhteenveto informoidaan myös vanhemmille Wilman välityksellä.


KODIN JA KOULUN KOLMIKANTAKESKUSTELU JA ARVOINTIVIIKKO PIDETÄÄN VIIKOLLA 47.

Lämpimästi tervetuloa kaikille huoltajille lapsenne kolmikantakeskusteluun arviointiviikon aikana viikolla 47 ma 15.11. – pe 19.11.2021. Mikäli koronarajoitteet edellyttävät, järjestämme tapaamiset Teamsin kautta.

Koulusta lähetetään keskustelun ohjeistus ja aikatauluehdotukset huoltajille hyvissä ajoin.
Täytetään Oppimisen Sillat –itsearviointilomakkeisto.
Koulupäivä 9.15 -13.30 kaikilla luokilla. (1-2 lk. poikkeus)
Keskustelussa on mukana oppilashuollon edustaja pyydettäessä.
Lomakkeiston oppilaiden itsearviointiosio täytetään maaliskuussa viikolla 12 16.3.2020 (ma) – 20.3.2020 (pe)
Järjestämme avoimien ovien päivät kaikille huoltajille sekä syys- että kevätlukukaudella, mikäli se on mahdollista koronatilanteen helpottaessa.

LUKUVUODEN 2021-2022 TYÖ- JA LOMA-AJAT

Syyslukukausi 11.8.2021 (ke) - 22.12.2021 (ke) 
Syysloma 18.10.2021 (ma) - 22.10.2021 (pe)  

Joululoma 23.12.2020 (to) - 7.1.2022 (pe) 

TO 2.12.5 lk. itsenäisyystanssiaiset 

PE 3.12. Itsenäisyyspäiväjuhla

TI 14.12. 4. lk. itsenäisyystanssiaiset 

KE 15.12. joulujuhla klo 17.30 pienet ja 18.30 isot. Tarvittaessa vietämme soveltavan juhla + laulajaiset 21.12. 

Todistusten jako ke 22.12.

 Kevätlukukausi 10.1.2022 (ma)- 4.6.2022 (la) 
Talviloma 21.2.2022 (ma) - 25.2.2022 (pe) 

 Pääsiäinen 15.4.2022 (pe) – 18.4.2022 (ma) 

Helatorstai 26.5.2022 

Ke 1.6. klo 17.30 alk. kevätjuhla, mahdollisuuksien mukaan pihajuhlana.  

Lukuvuosi päättyy 4.6.2022 JOHTOKUNTA 1.10.2021-30.9.2025

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Oppilaiden edustajilla on johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen. Esitämme koulun johtokunnan edustajiksi alkavalle toimikaudelle 1.10.2021-30.9.2025 seuraavaa kokoonpanoa:

Huoltajat:

Tiia Mustonen, puheenjohtaja, varaedustaja Jyri Mustonen

Tomi Pohjalainen, varapuheejohtaja, varaedustaja: Sini Pohjalainen

Anu Lahdenperä, varajäse Jukka Lahdenperä

Janne Metso, varaedustaja Rauna Sarrivaara.

Tuulia Salin-Kurtti, varaedustaja Mari Salmela

Toni Penttinen, opettajaedustaja
Paula Suokas, varaedustaja

Katja Pohjolainen, muun hk. edustaja

Sipi Ulvas, muun hk. varaedustaja

VANHEMPAINYHDISTYS

Vanhempainyhdistystoiminta on monimuotoista lasten kasvua, oppimista ja hyvinvointia edistävää vapaaehtoistyötä, joka tuottaa iloa myös tekijöilleen. Koulumme aktiivinen vanhempainyhdistys toimii koulun kaikkien lasten ja nuorten hyväksi ja on avointa kaikille vanhemmille.

Suurin lukuvuosittainen hanke on koulun oma kalenteri. Vanhempainyhdistys hankkii kalenteriin mainostajat, painattaa kalenterit ja vastaa niiden myynnistä. Vanhempainyhdistys maksaa tästä provisiota luokille, jotka myyvät kalenteria.

Vanhempainyhdistys osallistuu koulun tapahtumiin moninaisin tavoin muun muassa:

- järjestämällä puffet -tarjoiluja ja askarteluiltoja
- kustantamalla kulttuuritapahtumia
- sponsoroimalla kerhotoimintaa ja retkiä
- tarjoamalla jälkiruokia

Vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana toimii Lauri Immonen.

Tervetuloa toimintaan mukaan!

POISSAOLOT

Mikäli oppilas jää pois koulusta sairauden tai muun voittamattoman esteen vuoksi, on vanhempien ilmoitettava asiasta opettajalle mielellään saman päivän aikana puhelimitse, Wilmassa tai sähköpostilla. Poissaolojen seuranta tapahtuu Wilma-ohjelman välityksellä. Pidättehän huolen, että koululla on teihin ajantasaiset yhteystiedot. Mikäli luokka jää epidemiologisen yksikön koronaaltistuskaranteeniin, tulee huoltajien anoa jälkikäteen karanteeniajaksi opetuksen erityisjärjestelyä erillisen ohjeen mukaisesti.

Jos oppilaalle halutaan lomaa eli vapautusta koulutyöstä jonkin tärkeän syyn vuoksi, pyy­detään lupa kirjallisesti. Loman voi anoa Wilman kautta.

opettajalta viiteen päivään saakka ja
pidemmät lomat anotaan rehtorilta.
Loma voidaan myöntää vain perustelluista syistä. Lupaa anottaessa opettajalle selvite­tään, miten koulutehtävät hoidetaan. Kirjallinen/sähköinen anomus on jätettävä kouluun Wilman kautta hyvissä ajoin ennen aiottua lomaa.

TURVALLINEN ARKI KOULUSSA

Meille Siltamäen ala-asteen väelle on ensiarvoisen tärkeää, että arkinen koulutyö sujuu turvallisesti ja rauhallisesti. On tärkeää, että kotona huolehditaan lapsen riittävästä yöunesta ja aamupalasta ennen koulun alkua. Toivomme myös, että lapsella on riittävä ja sopiva vaatetus päivittäin ja että lapsi saapuu kouluun ajoissa. Toivomme myös, että te huoltajat tulette tutustumaan kouluun ja vaikkapa lapsenne oppitunneille tai retkille mukaan heti, kun korona-aika hellittää. Tällä hetkellä koulurakennukseen pääsee vain koulun oma väki ja oppilaat.

Huom! Koulun henkilökunnalle tarkoitetulle parkkipaikalle tai koulun edustalle ei kannata tuoda lasta autolla, koska siitä aiheutuu vaaratilanteita niin lapsille kuin autoilijoillekin. Uusi parkkipaikka-alue hiekkakentän päädyssä toimii taksinkuljetusalueena sekä henkilökunnan parkkipaikka-alueena.

Lapsella on oltava päivittäin mukana koulussa tarvittavat

oppikirjat
vihkot
reissuvihko
kynä, kumi ja viivain
liikuntavarusteet ja pyyhe liikuntatunneilla
palautettavat kokeet
palautettavat tiedotteet
Lapsenne koulumenestyksen tukemiseksi kotiväki kannustaa lasta parhaiten olemalla kiinnostunut koulun opetuksesta, tapahtumista sekä huolehtimalla siitä, että kotitehtävät on tehty. Toivomme teidän tarkistavan lastenne läksyt Wilmasta/reissuvihosta päivittäin näin lukuvuoden alussa. Jos lapsi suoriutuu kotitehtävistä omatoimisesti, riittää viikkoseuranta. Mikäli lapsenne tuo kouluun kännykän tms. arvokkaan esineen, on se koulussa omalla vastuulla. Kännykän tulee olla koulupäivän ajan äänettömänä tai kiinni. Hyödynnämme kännyköitä myös opetuskäytössä.

Koulumatka on osa koulupäivää. Matkan täytyy olla turvallinen ja helppo kulkea lapsen ikätaso huomioiden. Pyöräillessä on suositeltavaa käyttää kypärää. Muistutamme myös, että koulu ei vastaa pyörille mahdollisesti tapahtuneista vahingoista koulupäivän aikana. Lasten kanssa kannattaa keskustella myös kotona, ettei tuntemattomien ihmisten kanssa kannata keskustella koulumatkalla.

Onnea ja menestystä uuteen lukuvuoteen kaikille Siltamäen ala-asteen oppilaille ja huoltajille!

Ystävällisin yhteistyöterveisin

Anna-Mari Jaatinen, rehtoriErasmus-raportti 10.9.2021

Keskiviikko 8.9

Päivä aloitettiin pelaamalla Minecraftia. Rakensimme tulevaisuuden kaupunkia. Sen jälkeen meillä oli Zoom-palaveri slovenialaisten opiskelijoiden ja opettajien kanssa.
Zoomissa keskustelimme tulevaisuudesta ja tulevaisuuden työpaikoista. Meidän piti myös tehdä niistä pienet esitelmät ryhmissä.

Torstai 9.9

Tänään aloitettiin päivä Zoomissa. Sen jälkeen syötiin aamupala, johon sisältyi leipää, jogurttia, hedelmiä ja mehua. Aamupalan jälkeen meillä oli vr- työpaja Zoomissa, siinä oli paljon pelkkää kuuntelemista. Pääsimme tutustumaan vr- ja ar-maailmaan.

Perjantai 10.9
Tänään ensimmäisenä me syötiin taas aivan ihana aamupala. Sen jälkeen mentiin chattailemaan meidän kirjekavereiden kanssa. Sitten opeteltiin koodaamaan ja syötiin pitsaa. Lopuksi kuvattiin vielä koulua Google Street view-sovelluksen avulla. Kuvista kokoamme virtuaalisen esittelykierroksen koulustamme. Siitä tulee sitten linkki tänne nettisivuille!

Terveisin,

Doris, Lila, Meri ja Minka Erasmus-tiimistä07.01.2022 14:35