Suoraan sisältöön

Pöytäkirja 3/2022

Santahaminan ala-aste

Johtokunnan kokous   

 

 

Pöytäkirja

 

 

Aika: 22.3.2022 kello 18.00.

 

Paikka:  Opettajanhuone

Läsnä: Henry Rautio (puheenjohtaja, huoltaja jäsen)

Mia Tarvainen (huoltaja jäsen)

Heikki Pelkkikangas (huoltaja jäsen) 

Ilkka Tuomisto (huoltaja jäsen)

Lotta Karlsson (opettaja jäsen, varajäsen)

Oscar Cotton (oppilasjäsen)

Neija Rosenqvist (oppilasjäsen)

Aarne Cederberg (sihteeri, esittelijä)

 

Poissa Sonja Koskinen (opettajajäsen)

Nitte Vänskä (huoltaja jäsen)

 

 

1§ Kokouksen avaus

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.

 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin 

 

4§ Työjärjestyksen hyväksyminen

 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla 7.3.2022 ja esityslista 16.3.2022

 

 

5§ Santahaminan ala-asteen koulun käyttösuunnitelman hyväksyminen

 

Johtokunta hyväksyi koulun käyttösuunnitelman.

 

 

6§ Kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.14.  

 

 

_______________________  ___________________________

Ilkka Tuomisto, puheenjohtaja  Aarne Cederberg, sihteeri

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastus

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat:

 

_______________________  ____________________________

Lotta Karlsson                            Mia Tarvainan      12.04.2022 14:11