Suoraan sisältöön

Pöytäkirja 3/2021

Santahaminan ala-aste

Johtokunnan kokous   

 

 

Pöytäkirja

 

 

 

Aika: 16.3.2021 kello 18.00.

 

Paikka:  Teams-kokous

Läsnä: Ilkka Tuomisto (puheenjohtaja, huoltaja jäsen)

Mia Tarvainen (huoltaja jäsen)

Anna Puolakka (huoltaja jäsen)

Samu Rautio (huoltajajäsen) 

Milan Sood (oppilasjäsen

Marianne Huhtala( opettajajäsen, varajäsen)

Aarne Cederberg (sihteeri, esittelijä) 

 

 

poissa: 

Anu Kalenius (opettajajäsen)

Teemu Chrons(oppilasjäsen)

 

 

1§ Kokouksen avaus

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02.

 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna Puolakka ja Samu Rautio.

 

4§ Työjärjestyksen hyväksyminen

 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla 1.3.2021 ja esityslista 13.3.2021.

 

 

5§ Santahaminan ala-asteen koulun käyttösuunnitelman hyväksyminen

 

Johtokunta hyväksyi koulun käyttösuunnitelman.

 

 

6§ Kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.16.

 

 

 

 

_______________________  ___________________________

Ilkka Tuomisto, puheenjohtaja  Aarne Cederberg, sihteeri

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastus

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat:

 

_______________________  ____________________________

Anna Puolakka   Samu Rautio   

 
13.12.2021 08:33