Suoraan sisältöön

Pöytäkirja 6/2021

Santahaminan ala-aste

Johtokunnan kokous   

 

 

 

 

Pöytäkirja

 

 

 

 

 

Aika: 2.6.2021 kello 18.00.

 

Paikka:  Santahaminan ala-aste, opettajienhuone, teams-etäkokous

 

Läsnä: Ilkka Tuomisto (puheenjohtaja, huoltaja jäsen)

Mia Tarvainen (huoltaja jäsen)

Tony Schildt (huoltaja jäsen)

Aarne Cederberg (sihteeri, esittelijä)

 

Poissa  Teemu Chrons (oppilasjäsen) 

Samu Rautio (huoltaja jäsen)

Anu Kalenius (opettaja jäsen) 

Anna Puolakka (huoltaja jäsen) 

Milan Sood (oppilasjäsen)

 

 

 

 

 

 

1§ Kokouksen avaus

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05

 

 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

3§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mia Tarvainen ja Tony Schildt.

 

 

4§ Työjärjestyksen hyväksyminen

 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla19.5.2021 ja esityslista 27.5.2021.

 

 

5§ Lukuvuoden 2020-2021 toimintakertomuksen hyväksyminen

Hyväksyttiin lukuvuoden 2020-2021 toimintakertomus.

 

 

6 § kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 18.49. 

 

 

 

 

_______________________  ___________________________

Ilkka Tuomisto, puheenjohtaja  Aarne Cederberg, sihteeri

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastus

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat:

 

_______________________  ____________________________

Mia Tarvainen    Tony Schildt.  

 
13.12.2021 08:35