Suoraan sisältöön

Pöytäkirja 10/2021

Santahaminan ala-aste

Johtokunnan kokous 

 

 

Aika: 4.10.2021 kello 18.00.

Paikka:  Santahaminan ala-aste, ruokala

Läsnä: Henry Rautio (puheenjohtaja, huoltaja jäsen)

Mia Tarvainen (huoltaja jäsen)

Nitte Vänskä (huoltaja jäsen)

Valentin Babitzin (huoltaja jäsen, varajäsen) 

Tony Schildt (huoltaja jäsen, varajäsen)

Sonja Koskinen (opettaja jäsen)

Oscar Cotton (oppilasjäsen)

Neija Rosenqvist (oppilasjäsen)

Aarne Cederberg (sihteeri, esittelijä)

 

 

Poissa Heikki Pelkkikangas

Ilkka Tuomisto 

 

 

1 § Kokouksen avaus

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo.18.01.

 

 

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

3 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sonja Koskinen ja Mia Tarvainen.

 

 

4 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla 21.9.2021 ja esityslista 30.9.2021.

 

 

5§ Läsnäolo- ja puheoikeiden myöntäminen oppilaskunnan edustajille lukuvuodeksi 2021-2022

Annettiin läsnäolo- ja puheoikeus oppilaskunnan edustajille Oscar Cottonille ja Neija Rosenqvistille.

 

6 § Toimintasuunnitelma

 

Käsiteltiin ja hyväksyttiin koulun toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2021-2022. 

 

 

7§ Lausunto työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2022-2023

Johtokunta ehdottaa esitystä 1. Toivotaan myös, että harkitaan vaihtoehtoa, että lukukausi jatkuisi reilusti kesäkuun puolelle ja vastaavasti lukuvuosi alkaisi myöhemmin.

 

 

8§ Lausunto oppilaaksioton kriteerien muutoksesta

Johtokunta ei jätä esitystä. Kuitenkin painotamme, ettei mahdollinen muutos tule rajoittamaan uusien painotettujen oppilaspaikkojen määrää seitsemännelle luokalle siirryttäessä.

 

9§ Lausunto opetussuunnitelman muutoksesta

Yhdenvertaisuuden ja tasavertaisuuden nimissä vaadimme, ettei kieliryhmän aloituskokoa nosteta vaan säilytetään ennallaan kahdessatoista. Kieliryhmien aloituskoossa on joka tapauksessa huomioitava pienten koulujen erityispiirteet.

 

10§ 6. luokan leirikoulu

Kuutosten leirikoulu pidetään keväällä 2022. Johtokunta määrittää, että leirikoulu on pidettävä Suomessa.

 

11§ Kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.19.

 

 

 

 

 

 

 

_______________________  ___________________________

Henry Rautio, puheenjohtaja  Aarne Cederberg, sihteeri

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastus

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat:

 

_______________________  ____________________________

Sonja Koskinen   Mia Tarvainen
13.12.2021 08:37