Suoraan sisältöön

Santahaminan ala-asteen koulu

Santahaminantie 5
00860 Helsinki
PL 86301, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 89709
Toimipiste kartalla

Santahaminan ala-asteen koulu

Santahaminan saari ja lähiympäristö muodostavat omaleimaisen ja rikkaan kouluympäristön. Meren läheisyys, luonnon monimuotoisuus, puolustusvoimien läsnäolo sekä pienen koulun historia ja perinteet luovat pohjan oman pikkukoulumme hengelle:
Meidän pienessä koulussamme annamme toisillemme lämpöä ja läsnäoloa, luomme luottamusta ja tuemme toisiamme!

Oppilaita koulussamme on noin 150 ja jokaista luokka-astetta kohti vain yksi ryhmä. Koulussamme kehitämme ja kokeilemme mielellämme uutta. Kuluvana lukuvuonna olemme koulun kehittämisessä painottaneet digitalisaatiota ja oppilaiden arviointia sekä rakentaneet oppilaiden kanssa tulevaisuuden oppimisympäristöä.


[17.11.2020]

LINKKI KOULUTULOKKAIDEN ETÄINFOON TI 17.11.2020 KLO 18:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQ4YjU5NmUtNGE1Zi00MzE1LTllNmItZjYyNDMwYTgwN2M0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223feb6bc1-d722-4726-966c-5b58b64df752%22%2c%22Oid%22%3a%22e331c181-a881-4b6b-ab87-b5b6ec4e1f51%22%7d[2.11.2020]

KOULUTULOKKAIDEN ETÄINFO KE 17.11.2020 KLO 18 ALKAEN TEAMSIN KAUTTA


Kutsut lähetetään Ilomäen ja Yliskylän päiväkotien esikoululaisille sähköpostitse. Tilaisuus on tarkoitettu Santahaminan ala-asteen oppilaaksiottoalueen perheille.
Kutsut tilaisuuteen ovat lähteneet Santahaminan päiväkodin eskareille sekä päiväkoti Kirsikan eskareiden huoltajille. Mikäli ette ole saaneet kutsua, laittakaa viestiä Santahaminan koulusihteeri Annukka Pehkoselle annukka.pehkonen@hel.fi
Lue lisää


[12.11.2019] SANTAHAMINAN ALA-ASTEEN LUKUVUOSITIEDOTE 2019-2020 

Santahaminantie 5, 00099 Helsingin kaupunki

e-mail: santahaminan.ala-aste@edu.hel.fi

 

rehtori Aarne Cederberg                      310 569 80

opettajat                                                 310 569 82

koulusihteeri                                          040 334 0740

Lue lisää 


www.santaa.edu.hel.fi 
Rehtori Aarne Cederberg
Tarkemmat yhteystiedot
17.11.2020 08:21