Suoraan sisältöön

Opetus


Koulun opetussuunnitelmassa on koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet, laaja-alaisen osaamisen taitotavoitteet ja kuvaus yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuurista. Opetussuunnitelmaan on myös kirjattu, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea. 

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Koulussamme käytetään joustavia opetusjärjestelyjä ja oppimisympäristöä ovat koulun tilojen lisäksi koulun lähiympäristö.

Luokilla 1.–6. on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, erityisluokanopettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään kokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

7.–9.-luokilla opetusta antavat aineopettajat. Jokaisella luokalla on luokanohjaaja, joka vastaa yhteydenpidosta kodin ja koulun välillä sekä seuraa ohjausluokkansa oppilaiden koulutyön edistymistä. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa. 

Tuemme tavoitteellisesti urheilevien oppilaiden koulupolkua mahdollistamalla osallistumisen oman lajin aamutreeneihin Urhea-valinnaiskurssin puitteissa.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu valitsee.23.02.2021 11:51

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma