Suoraan sisältöön

Saavutettavuusseloste koulujen tilapäiseen opetuskäyttöön tarkoitetuille sivustoille

Tämä saavutettavuusseloste on yhteisseloste, joka koskee kaikkia Helsingin kaupungin koulujen tilapäiseen opetuskäyttöön tarkoitettuja sivustoja. Suurin osa sivustoista on Google Sites -sivustoja. Sivustojen omistajien yhteystiedot löytyvät kultakin sivustolta, jota tämä seloste koskee.

Sivustoa koskevat lain säädökset

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta ei koske tätä sivustoa.

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 10.9.2020.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Käyttäjä voi pyytää tietoja saavutettavassa muodossa sähköpostilla sivuston omistajalta. Katso sivuston omistajan tarkat yhteystiedot sivustolta, jota tämä seloste koskee. Palautetta sivustosta voi antaa myös Helsingin kaupungin palautekanavan kautta, helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa.

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuista neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt 2.9.2020 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan viestintäpalvelut
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki06.10.2021 14:14