Suoraan sisältöön

Kielitarjonta

1.8.2018 jälkeen koulunsa aloittaneiden kieliohjelma:

A1-kieli on kaikilla koulun oppilailla ensimmäisellä luokalla alkava englanti. Kielikylpyoppilaat opiskelevat A1-kielenä ruotsia ja englantia ensimmäiseltä luokalta lähtien. Alueella Porolahden koulu tarjoaa englannin lisäksi myös A1-ranskaa ja Herttonimenrannan ala-aste A1-ruotsia.

Vapaaehtoisena A2-kielenä on ranska. Ryhmän aloituskoko on 12 oppilasta. 3.luokalla opiskellaan 1 vvt ja 4.luokalla 2 vvt:a

Roihuvuoren ala-asteen koulussa on kolme ruotsin kielikylpyluokkaa. Kielikylpyluokalle hakeudutaan kielikylpypäiväkodeista.

 

Ennen 1.8.2018 koulunsa aloitaneiden kieliohjelma:

Helsingin peruskouluissa A-kielen opetus aloitetaan viimeistään kolmannelta vuosiluokalta (lukuvuonna 17-18 aloittaneet oppilaat). Vapaaehtoisen A-kielen opetus aloitetaan neljänneltä vuosiluokalta. Koulun kieliohjelmaan kuuluu vähintään kaksi viimeistään kolmannelta luokalta alkavaa A-kieltä, jos koulussa on vuosiluokilla 16 yhteensä 300 oppilasta tai enemmän.

Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa päätetään aloittavan kielen vähimmäisoppilasmäärästä 1215 oppilaan väliltä. Alle 12 oppilaan ryhmä voidaan käynnistää vain kolmannelta luokalta alkavassa englannin kielessä (A-englanti).

Taulukko kielivalinnoista  09.09.2020 12:42