Suoraan sisältöön

Meidän koulu

Visiomme

YKSILÖINÄ YHDESSÄ ROIHUTEN - KASVAEN, OPPIEN JA VAHVISTUEN


Koulu kehittää toimintaansa jatkuvasti ja määrätietoisesti. Tavoitteena on luoda jokaiselle oppilaalle henkilökohtaiset vahvuudet huomioonottava joustava ja motivoiva oppimisympäristö, joka antaa valmiuksia tulevaisuuden haasteisiin

Koulussamme on noin 486 oppilasta.  Koulussa on kolme ruotsinkielistä kielikylpyluokkaa. Maahanmuuttajien valmistavaa opetusta annetaan integratiivisesti alkuopetuksessa. Erityisopetuksen ryhmiä on kaksi. 

Roihuvuoren ala-asteella toimii vanhempainyhdistys sekä pääkoululla että Marjaniemen sivupisteessä. Koulun henkilökunta tekee yhteistyötä lähialueen päiväkotien, leikkipuistojen, lastensuojelun, perheneuvolan sekä lähipoliisin kanssa.09.09.2020 11:32