Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Ressun peruskoulussa lasten oppimista tuetaan tuki- ja erityisopetuksella sekä oppilashuoltotyöllä. Ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi ohjaus tukee erityisesti niitä oppilaita, joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia tai jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle perusopetuksen jälkeen. Oppilas voi tarvita erityistä tukea opiskelun kaikissa vaiheissa. Erityisopetuksen tarkoituksena on tukea oppilasta niin, että hän saavuttaa opiskelutavoitteensa ja saa päättötodistuksen. Erityisopetus voi olla koko- tai osa-aikaista.

Ressun peruskoulussa kaksi laaja-alaista erityisopettajaa avustaa oppilaita yhteistyössä luokanopettajien kanssa vuosiluokilla 1-9. Erityisopettajat kuuluvat oppilashuoltotyöryhmään, joka tapaa jokaisen luokanopettajan vähintään kerran vuodessa.

Oppilashuoltoryhmä (OHR) keskustelee luokasta kokonaisuutena, oppilaiden fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista ja oppimiseen ja tukeen liittyvistä asioista. OHR toimii yhdessä huoltajien kanssa, ja huoltajat voivat ottaa ryhmään yhteyden joko suoraan tai luokanopettajan kautta. Huoltajat ovat myös tervetulleita osallistumaan OHR tapaamisiin kun heidän huollettavastaan keskustellaan. Ressun peruskoulun oppilashuoltoryhmään kuuluvat laaja-alaisten erityisopettajien ohella rehtori, kouluterveydenhoitaja, koulu-psykologi sekä koulukuraattori.07.11.2018 09:55