Suoraan sisältöön

Kielitarjonta

Ressun peruskoulun kaikki oppilaat opiskelevat suomea ja englantia 1. luokalta alkaen. Oppilaat voivat valita valinnaisen opiskeltavan kielen 4. luokalla ja 8. luokalla. Kaikki oppilaat opiskelevat ruotsia 6. luokalta alkaen.

  • A1- kieli, englanti, 1. luokalta alkaen
  • Valinnainen A2- kieli: ranska tai espanja 4. luokalta alkaen
  • B1- kieli ruotsi 6. luokalta alkaen
  • Valinnainen B2- kieli ranska 8. luokalta alkaen.

Tilanne tarkistetaan vuosittain.

Oma äidinkieli

Oppilaille

  • joiden äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi
  • joiden äidinkieli on romani tai saame
  • jotka ovat paluumuuttajia maasta, jossa ovat opiskelleet maan kieltä

Helsingin kaupunki tarjoaa viikoittaisia oman äidinkielen tunteja.

Näitä tunteja järjestetään iltapäivisin omien oppituntien jälkeen eri kouluissa ympäri Helsinkiä.

Painotettu englanninkielinen opetus

Ressun peruskoulun painotettu opetus on 80% englanninkielellä tapahtuvaa opetusta. Opetus on tarkoitettu kansainvälisesti liikkuvien perheiden lapsille, joilla on äidinkielenomainen englannin kielen taito. Opiskelussa eri oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin suomenkielisillä luokilla.  

Painotettuun englanninkieliseen opetukseen haetaan soveltuvuuskokeen kautta. Soveltuvuuskokeella arvioidaan oppilaan valmiuksia opiskella englannin kielellä. 8-9 vuosiluokille hakevien oppilaiden painotetun englannin kielen luokkien soveltuvuuskokeessa arvioidaan lisäksi suomen kielen taitoa.

Lisätietoa language policy, admission policy07.01.2020 13:09