Suoraan sisältöön

Opetus

Ressun peruskoulussa opiskellaan valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden, Helsingin kaupungin linjausten ja  Ressun peruskoulun koulukohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. IB-ohjelmat, Primary Years Programme (luokilla 1-6) ja Middle Years Programme (luokilla 7-9) antavat viitekehyksen ja lähestymistavan oppimiseen ja opettamiseen. Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jotka koulu itse valitsee.

Oppijan ominaisuudet

IB:n oppijan ominaisuudet asettavat yhteiset puitteet opiskelulle Ressun peruskoulussa. Pyrimme tukemaan oppijan ominaisuuksien tasapainoista kehitystä, ja siten ohjaamaan oppilaiden kasvua aktiivisiksi ja vastuuntuntoisiksi yhteisön jäseniksi.

tutkija
tiedonhaluinen
ajattelija
viestijä
periaatteellinen
avoin
avulias
rohkea
tasapainoinen
arviointikykyinen
11.10.2021 09:56

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma