Suoraan sisältöön

Oppilaaksiotto

Haku Ressun peruskoulun suomenkielisille luokille

Ressun peruskoulun suomenkieliseen opetukseen ja valmistaville luokille ei ole soveltuvuuskoetta. Suomenkielisten luokkien oppilaat tulevat koulun omalta oppilaaksiottoalueelta.

Haku Ressun peruskoulun englanninkielisille luokille

HUOMIO: Tarkemmat tiedot hakuprosessista Ressun peruskoulun englanninkielisille luokille löytyvät koulun englanninkielisiltä sivuilta.

Painotettuun englanninkieliseen opetukseen valitaan soveltuvuuskokeella. 

Painotettu englanninkielinen opetus on pääosin englanninkielellä tapahtuvaa opetusta. Se on tarkoitettu kansainvälisesti liikkuvien helsinkiläisten perheiden lapsille, joilla on äidinkielenomainen englannin kielen taito. Soveltuvuuskokeella arvioidaan oppilaan valmiuksia opiskella englannin kielellä. 8. ja 9. vuosiluokille pyrkiviltä oppilailta arvioidaan soveltuvuuskokeen yhteydessä englanninkielen taidon lisäksi myös heidän suomen kielen taitonsa. Soveltuvuuskoe tuleville 1. luokan oppilaille järjestetään helmikuussa ja 7. luokan oppilaille tammikuussa. Kaikkien Helsingissä tällöin kirjoilla olevien hakijoiden on osallistuttava näihin soveltuvuuskokeisiin.  Kaikille muille luokka-asteille soveltuvuuskokeet järjestetään elokuussa. Myöhemmin Helsinkiin muuttaneilla 1. ja 7. luokille hakevilla on mahdollisuus osallistua  soveltuvuuskokeeseen elokuussa.

Muualla kuin Helsingissä asuvat hakijat voivat hakea painotetun englanninkielen luokille, mutta helsinkiläisillä hakijoilla on etuoikeus opiskelupaikkoihin.

Virka-apulaisrehtori Aliisa Ranta 

puh. 09 310 82031 / 040 6672208

aliisa.ranta(at)hel.fi

Oppilaaksiottoon liittyvät tiedustelut

20.12.2022 13:09