Suoraan sisältöön

Oppilaaksiotto

Nyt:

Information about the language test in August 2020

 Test day is 6.8. 2020. We test only English language skills to make sure that accepted students are able to study fully in English. Applicants don’t need to nor should prepare for this test.

 Grade 1

Grade 1 will have group test that doesn’t require reading or writing skills. After the group test applicants will have an interview. Interview time can be any time until 16.00. So applicants applying to the first grade are adviced to organise the whole day for the test. Schedules will be released later.

 Grades 2-7

 Grades 2-7 will have only a written test.  Reserve time for that 7.30-12.00. The test itself will take approximetely 90 minutes. Schedules will be released later.

 Grades 8-9

Grades 8-9 will have a written test  (English) and an interview (Finnish). Reserve the whole day for the test. Interview time can be any time during the day.  Schedules will be released later.

Spoken Finnish skills are tested from applicants to 8th and 9th grade. Only initiative level of Finnish is required. (European frame of Languages level A1.2.)

 

During the application period 1.4.-12.6.2020 you will find the application form from our website.

 More information available during application period.


---

Ressun peruskoulun suomenkieliseen opetukseen ja valmistaville luokille ei ole soveltuvuuskoetta. Painotettuun englanninkieliseen opetukseen valitaan soveltuvuuskokeella

Painotettu englanninkielinen opetus on pääosin englanninkielellä tapahtuvaa opetusta. Se on tarkoitettu kansainvälisesti liikkuvien perheiden lapsille, joilla on äidinkielenomainen englannin kielen taito. Soveltuvuuskokeella arvioidaan oppilaan valmiuksia opiskella englannin kielellä. 8. ja 9. vuosiluokille pyrkivien oppilaiden suomen kielen taito arvioidaan soveltuvuuskokeen yhteydessä. Soveltuvuuskoe tuleville 1lk oppilaille järjestetään helmikuussa ja kaikille muille luokka-asteille elokuussa.

Soveltuvuuskokeen ilmoittautumislomake löytyy nettisivuiltamme ja on palautettava koulusihteerille. Soveltuvuuskokeeseen lähetetään erillinen kutsu. Lisätietoja englanniksi admission policy ja rehtorilta, leena.liusvaara@hel.fi ja apulaisrehtori Aliisa Rannalta, aliisa.ranta@edu.hel.fi.06.03.2020 15:00