Suoraan sisältöön

Oppilaaksiotto

Haku Ressun peruskoulun suomenkielisille luokille

Ressun peruskoulun suomenkieliseen opetukseen ja valmistaville luokille ei ole soveltuvuuskoetta. Suomenkielisten luokkien oppilaat tulevat koulun omalta oppilaaksiottoalueelta.

Suomenkieliset koulutulokkaiden aikataulut lukuvuodelle 2022-2023

Oppivelvollisuusilmoitus lähetetään suomi.fi -palvelun kautta ke 5.1.2022

Infotilaisuus suomenkielisille koulutulokkaille 24.11. klo 17-18. Tiedotamme lähempänä pidetäänkö tilaisuus koululla vai virtuaalisesti. Tämä riippuu koronatilanteesta.

Koulupaikan vastaanottaminen ASTI:ssa 5.1.-30.1.2022.

Mahdollisuus ilmoittautua koululla ke 26.1.2022 klo 8-10.

Haku Ressun peruskoulun englanninkielisille luokille

Painotettuun englanninkieliseen opetukseen valitaan soveltuvuuskokeella. 

1.lk aikataulut

Englanninkielisille luokille hakeutuminen

1.lk Soveltuvuuskoe 2.2. Koe alkaa 9.00. Kokeeseen tulee varata koko päivä.

Hakuaika 5.1.-30.1. Ohjeet tulevat lähempänä. Mahdollisuus ilmoittautua koululla ke 26.1.2022 klo 8-10

Infotilaisuus koronatilanteesta painotettuun opetukseen (englanninkieliseen opetukseen) hakeville 24.11. klo 18.30-19.30. Tiedotamme lähempänä pidetäänkö tilaisuus koululla vai virtuaalisesti. Tämä riippuu koronatilanteesta.

Tammikuun hakukierros on tarkoitettu Helsingissä jo asuville.

Painotettu englanninkielinen opetus on pääosin englanninkielellä tapahtuvaa opetusta. Se on tarkoitettu kansainvälisesti liikkuvien helsinkiläisten perheiden lapsille, joilla on äidinkielenomainen englannin kielen taito. Soveltuvuuskokeella arvioidaan oppilaan valmiuksia opiskella englannin kielellä. 8. ja 9. vuosiluokille pyrkiviltä oppilailta arvioidaan soveltuvuuskokeen yhteydessä englanninkielen taidon lisäksi myös heidän suomen kielen taitonsa. Soveltuvuuskoe tuleville 1. luokan oppilaille järjestetään helmikuussa ja 7. luokan oppilaille tammikuussa. Kaikkien Helsingissä tällöin kirjoilla olevien hakijoiden on osallistuttava näihin soveltuvuuskokeisiin.  Kaikille muille luokka-asteille soveltuvuuskokeet järjestetään elokuussa. Myöhemmin Helsinkiin muuttaneilla 1. ja 7. luokille hakevilla on mahdollisuus osallistua  soveltuvuuskokeeseen elokuussa.

Muualla kuin Helsingissä asuvat hakijat voivat hakea painotetun englanninkielen luokille, mutta helsinkiläisillä hakijoilla on etuoikeus opiskelupaikkoihin.

Lisätietoa hakuprosessista Ressun peruskoulun englanninkielisille luokille koulun englanninkielisiltä sivuilta.
13.10.2021 14:43