Suoraan sisältöön

Iltapäivätoiminta

Koululaisten syksyn iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen alkaa 22.3.2021.

Nyt on aika hakea koululaisten iltapäivätoimintaan. Iltapäivätoimintaan voivat hakea 
1.-2. luokkalaiset sekä ylempien luokkien erityisen tuen oppilaat. Kaupunki toteuttaa toiminnan yhdessä järjestöjen, seurakuntien ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. Hakuaika lukuvuoden 2021-2022 koululaisten iltapäivätoimintaan on 22.3.- 23.4.2021.

Toiminnassa tehdään kiinteää yhteistyötä koulun ja huoltajien kanssa. Tämä edesauttaa iltapäivätoiminnan ryhmien muodostamista ja lasten sijoittelua ryhmiin. Huomiota kiinnitetään erityistä tukea tarvitsevien ja eri kulttuuritaustaisten lasten osallistumisen edistämiseen. Tavoitteena on muodostaa jokaisen lapsen päivästä ehjä kokonaisuus.

Toimintaa järjestetään kouluissa ja muissa kouluja lähellä olevissa toimintaan soveltuvissa tiloissa, kuten leikkipuistoissa tai seurakuntien tiloissa. 

Toiminnassa on monipuolista ohjattua ja vapaata toimintaa. Toimintaa ideoidaan, suunnitellaan ja järjestetään yhdessä lasten kanssa. Ulkoilu ja liikkuminen sekä ravitseva välipala kuuluvat päivittäiseen ohjelmaan.

Asiakasmaksut lukuvuonna 2021–2022 ovat: 100 euroa kuukaudessa (kello 16 päättyvä toiminta) ja 120 euroa kuukaudessa (kello 17 päättyvä toiminta). Asiakasmaksuun on mahdollista hakea maksuhuojennusta. 

Toiminta alkaa syyslukukauden ensimmäisenä koulupäivänä elokuussa ja sitä järjestetään koulujen työ- ja loma-aikojen mukaisesti.

Iltapäivätoiminnan toimintapaikat ja hakuohjeet löytyvät osoitteesta hel.fi/iltapaivatoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta on perusopetuslain mukaista toimintaa. Se perustuu Opetushallituksen laatimiin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteisiin sekä Helsingin kaupungin iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan. 

Lisätietoja antaa: Leena Palve-Kaunisto, palveluvastaava, leena.palve@hel.fi, 
p 0931086809


Ressun peruskoulussa järjestetään aamutoimintaa mikäli koulu alkaa klo 8.30 tai 9.15.
Klo 8.30-9.15 toiminnasta vastaa koulukäyntiavustaja. Ilman ollessa hyvä oleskellaan ulkona, muuten ollaan iltapäiväkerhon tiloissa.
Klo 9 jälkeen aamutoimintaan saapuvat oppilaat menevät oman opettajan ohjaukseen omaan luokkaansa. Luokassa voi pelata, lueskella tai piirrellä.
Aamutoimintaa järjestetään kaikkina koulupäivinä, ei kuitenkaan lukukauden tai -vuoden päätöspäivinä.


Aamutoiminnasta vastaa rehtori Leena Liusvaara, p. 09 31082101


Alueen iltapäivätoiminta palvelukartalla

20.03.2021 13:23