Suoraan sisältöön

Meidän koulu

Ressun peruskoulu on oman alueensa lähikoulu ja IB World School. Suomenkielisen opetuksen oppilaat tulevat pääosin Kampin alueelta. Englanninkielisille luokille oppilaat otetaan soveltuvuuskokeen perusteella. Koulu on yhtenäinen peruskoulu (luokat 1-9). Koulussa on suomenkieliset-, painotetun englannin kielen luokat sekä valmistava luokka (7-9).

Ressussa annetaan IB-ohjelmien mukaisesti vahvasti ilmiöihin perustuvaa, globaaleihin kokonaisuuksiin ja elämään kasvamiseen rohkaisevaa opetusta. Olemme aidosti monikulttuurinen yhteisö, joka tukee aktiivista kansalaisuutta, kestävää kehitystä ja elinikäistä oppimista sekä oppilaiden että henkilökunnan keskuudessa.

Tietoa PYP-ohjelmasta (englanniksi), Tietoa MYP-ohjelmasta (englanniksi), Admission policyVERSO-sovittelu 2019-20:

Koulussamme käynnistyi vertaissovittelutoiminta kevään 2018 aikana.

VERSO eli vertaissovittelu on ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva menetelmä, joka tarjoaa vaihtoehtoisen ja vapaaehtoisen tavan ratkaista oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä. Sovittelulla puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain. Sovittelutoiminta on rauhanomainen tapa ratkaista ristiriitoja ja käytössä laajalti myös muilla yhteiskunnan osa-alueilla.

Koulutetut vertaissovittelijaoppilaat auttavat ristiriitojen osapuolina olevia oppilaita löytämään itse ratkaisun ristiriitaan. Osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. Sovittelun lopuksi tehdään yleensä osapuolien välinen sopimus, jonka toteutumista seurataan.

Vertaissovittelumenetelmä:

  • Lisää oppilaiden osallisuutta
  • Opettaa mm. vuorovaikutus- ja keskustelutaitoja
  • Voimaannuttaa syrjäyttämisen sijaan
  • Tuottaa vastuunottoa ja yhteisöllisyyttä

Vastuu vertaissovittelusta säilyy aina aikuisilla eli koulumme opettajilla ja ammatti-henkilöstöllä ja erityisesti tehtävään erikseen koulutetuilla verso-ohjaajilla.

 Vertaissovittelijaryhmää ohjaavat koulullamme:

Terhi Mäkelä-Pesonen, Petra Grönros, Marjo Malinen, Anna Kultalahti ja Maija Väliahde

Koulullamme on 26 koulutettua Verso-oppilasta luokilta 4 - 8

Verso-tilauksia tekevät opettajat, oppilaat tai huoltajat. Luokilla 1 - 6 tilauksen tekee opettaja tai huoltaja, ja vanhemmat oppilaat voivat tehdä tilauksen myös itse. Tilauslomake löytyy koulumme nettisivuilta. Käytänteistä on järjestetty oppilaille aamunavaus 16.3. Vanhemmat voivat lisäksi tutustua tarkemmin ohjelmaan 24.3. lauantaikoulupäivänä sekä Verso-sivuilla www.sovittelu.com/vertaissovittelu. 

Sovitteluterveisin,

Ressun peruskoulun Verso-tiimiKeitä olemme: Ressun yhteisö

PYP-oppilaita: 246

MYP-oppilaita: 275

henkilökuntaa: 65

puhuttuja kieliä: 37

kansallisuuksia: 35

 

Toimimme yhdessä

viestijä   ajattelija  arviointikykyinen avoin

Lukuvuoden alussa oppilaskunta valitsee keskuudestaan hallituksen jäsenet.


periaatteellinen       arviointikykyinen            rohkea                riskinottaja

Oppilaskunnan hallitus valitsee keskuudestaan johtoryhmän jäsenet.

avulias           periaatteellinen

Välituntikioski toimii vapaaehtoisten oppilaiden voimin.

 

tasapainoinen

Liikkuva koulu: Tavoitteena aktiiviset oppitunnit ja välitunnitOppituntien toiminnallisuus tarkoittaa sitä, että oppilaat istuvat mahdollisimman vähän pitkiä aikoja paikoillaan. Se näkyy käytännössä muun muassa työpistetyöskentelynä, istumisen aktivoimisena istuintyynyjen, tasapainolautojen ja jumppapallojen avulla, sekä käytävien ja muiden luokkahuoneen ulkopuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämisenä.

avulias           periaatteellinen

Ruokalan siisteydestä pidetään yhdessä huolta. MYP-oppilailla on vaihtuvat ruokalavuorot.


Ressun peruskoulu on mukana seuraavissa hankkeissa: Tasa-arvohanke, opetus- ja kulttuuriministeriön toimintakulttuurihanke (kokeilemalla kehittäminen), NPDL (New Pedagogies For Deep Learning), Majakka sekä Liikkuva koulu.Yhteinen planeettamme

avulias      toiminta

Kouluyhteisön jäseniä rohkaistaan kohentamaan kuntoa ja vähentämään hiilijalanjälkeä tekemällä muutoksia koulumatkaansa. Suosimme kävelyä, pyöräilyä ja julkisen liikenteen käyttöä oman auton sijaan.

periaatteellinen   arviointikykyinen

Huolehdimme itsestämme, toisistamme ja koulustamme: koulurakennuksesta, -pihasta, -kirjoista, teknologiasta, välituntivälineistä ja huonekaluista.


Ilmaisemme itseämme

Viestijä

Ilmaisutaito valinnaisaineena (PYP 4lk, MYP 5-6lk) syksystä 2016 alkaen.

Oppilaat suunnittelivat ja toteuttivat seinämaalauksen MYP:n yhteisiin tiloihin. 

Tutkija

Oppilaat suunnittelivat ja rakensivat palloseinän koulunpihalle. Ulos maalataan uusi seinämaalaus.

tiedonhaluinen  rohkea riskinottaja

MYP Draama ryhmä pitää aamunavauksia ja esiintyy PYP:lle.       

tiedonhaluinen  rohkea riskinottaja

PYP:n oppilaat jakavat oppimaansa kouluyhteisölle avoimissa ovissa. 

Ressun ’Lava on avoin’ järjestetään joka kevät.

Koulun oppilaat esiintyvät aktiivisesti koulun juhlissa.

 

11.03.2020 23:04