Suoraan sisältöön

Ressun peruskoulu

Lapinlahdenkatu 10
00180 Helsinki
PL 18301, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 82102
Toimipiste kartalla

Ressun peruskoulu

Ressun peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu (luokat 1-9). Koulu toteuttaa kaupungin opetussuunnitelmaa IB-ohjelmien kautta. Koulussa on suomenkieliset-, painotetun englannin kielen luokat sekä valmistava luokka (7-9). Suomenkielisen opetuksen oppilaille Ressun peruskoulu on lähikoulu. Meillä on noin 600 oppilasta.

Ressun peruskoulun arvopohja

Ressun peruskoulussa tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren kasvua rehelliseksi, vastuuntuntoiseksi, yhteistyökykyiseksi, tiedonhaluiseksi, erilaisia taitoja ja elinympäristöjä arvostavaksi yksilöksi. Haluamme antaa oppilaille vankat perustiedot ja -taidot sekä valmiudet jatko-opintoihin ja tuemme sosiaalisten taitojen ja terveen itsetunnon kehitystä. Kannustamme oppilaitamme itseilmaisuun ja luovaan ajatteluun sekä erilaisten maailmankatsomusten ja kulttuurien kunnioittamiseen ja arvostamiseen.


Ajankohtaista 

Tarkemmat yhteystiedot

  09.06.2021 11:08