Ressun peruskoulu

Ressun peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu (luokat 1-9). Koulu toteuttaa kaupungin opetussuunnitelmaa IB-ohjelmien kautta. Koulussa on suomenkieliset-, painotetun englannin kielen luokat sekä valmistava luokka (7-9). Suomenkielisen opetuksen oppilaille Ressun peruskoulu on lähikoulu. Meillä on noin 500 oppilasta.Arvopohja: Ressun peruskoulussa tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren kasvua rehelliseksi, vastuuntuntoiseksi, yhteistyökykyiseksi, tiedonhaluiseksi, erilaisia taitoja ja elinympäristöjä arvostavaksi yksilöksi. Haluamme antaa oppilaille vankat perustiedot ja -taidot sekä valmiudet jatko-opintoihin ja tuemme sosiaalisten taitojen ja terveen itsetunnon kehitystä. Kannustamme oppilaitamme itseilmaisuun ja luovaan ajatteluun sekä erilaisten maailmankatsomusten ja kulttuurien kunnioittamiseen ja arvostamiseen.


Ajankohtaista


www.ressuy.edu.hel.fi
Leena Liusvaara
Tarkemmat yhteystiedotJAA
09.01.2018 14:56