Suoraan sisältöön

Ressun peruskoulu

Lapinlahdenkatu 10
00180 Helsinki
PL 18301, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 82102
Lue lisää
Toimipiste kartalla

Ressun peruskoulu 150 vuotta

Koulumme juhlii tänä lukuvuonna 150 vuotta. Vuonna 1869 aloitti koulun kaksi ensimmäistä luokkaa Lapinlahdenkatu 6:ssa silloisessa Rouvasväenyhdistyksen lastenkodissa. Koulumme on sijainnut siitä lähtien Lapinlahdenkadulla. Nimi muuttui Ressun peruskouluksi 1995 kun Ressun yläaste ja Lapinlahden ala-aste yhdistyivät ja yläkoululaiset muuttivat ala-asteen tiloihin.


Lapinlahden kansakoulu (rakennettu 1867) pihan puolelta nykyisen Lapinrinteen paikalla. Taustalla Lapinlahdenkatu. Teuvo Kanerva 1957–1963. Museovirasto.

Lapinlahdenkatu 10 uusi kansakoulu vastavalmistuneena. Aarne Pietinen 1939.Museovirasto.


Ressun peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu (luokat 1-9). Koulu toteuttaa kaupungin opetussuunnitelmaa IB-ohjelmien kautta. Koulussa on suomenkieliset-, painotetun englannin kielen luokat sekä valmistava luokka (7-9). Suomenkielisen opetuksen oppilaille Ressun peruskoulu on lähikoulu. Meillä on noin 500 oppilasta.

Arvopohja: Ressun peruskoulussa tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren kasvua rehelliseksi, vastuuntuntoiseksi, yhteistyökykyiseksi, tiedonhaluiseksi, erilaisia taitoja ja elinympäristöjä arvostavaksi yksilöksi. Haluamme antaa oppilaille vankat perustiedot ja -taidot sekä valmiudet jatko-opintoihin ja tuemme sosiaalisten taitojen ja terveen itsetunnon kehitystä. Kannustamme oppilaitamme itseilmaisuun ja luovaan ajatteluun sekä erilaisten maailmankatsomusten ja kulttuurien kunnioittamiseen ja arvostamiseen.


Ajankohtaista


www.ressuy.edu.hel.fi
Leena Liusvaara
Tarkemmat yhteystiedot
24.04.2020 14:29