Suoraan sisältöön

Kielitarjonta

Koulussamme voi opiskella seuraavia kieliä:

  • A-kieli englanti ja kielikylpyopetuksessa ruotsi
  • Valinnainen A-kieli espanja ruotsi tai saksa

Peruskoulun 1.–6.-luokilla oppilaat opiskelevat yhtä tai kahta kieltä oman äidinkielen lisäksi. A-kieli on oppilaalle pakollinen kieli ja sen opiskelu aloitetaan yleensä 3. luokalta. Vapaaehtoisen A-kielen opiskelu aloitetaan 4. luokalta ja siinä saavutetaan 6. luokan loppuun mennessä sama taso kuin pakollisessa A-kielessä.

Kielikylpyluokkien oppilaiden kaikille yhteinen A –kieli on ruotsi. Lisäksi kaikki aloittavat 3. luokalta englannin toisena A –kielenä. Vapaaehtoisena A –kielenä on mahdollisuus valita saksa 4. luokalta alkaen.30.11.2018 09:59