Suoraan sisältöön

Oppilaaksiotto

Puotilan ala-asteen koulu on oman alueensa lähikoulu.

Kielikylpyluokalle otetaan oppilaita seuraavien periaatteiden mukaisesti:

1. Oppilas asuu koulun oppilaaksiottoalueella ja on osallistunut päiväkodissa tai koulussa kielikylpytoimintaan vähintään esiopetusvuoden ajan

2. Oppilas asuu koulun oppilaaksiottoalueen ulkopuolella, mutta on osallistunut koulun lähialueella sijaitsevassa päiväkodissa tai koulussa kielikylpytoimintaan vähintään esiopetusvuoden ajan

3. Oppilas asuu koulun oppilaaksiottoalueen ulkopuolella ja on osallistunut päiväkodissa tai koulussa kielikylpytoimintaan vähintään esiopetusvuoden ajan.

4. Oppilas on hankkinut muulla tavoin sellaiset kielelliset valmiudet ruotsin kielessä, että kielikylpyopetukseen osallistuminen on mahdollista; tällaisen oppilaan kielelliset valmiudet arvioidaan koulun toimesta ennen oppilaaksiottopäätöstä.12.01.2018 13:41