Suoraan sisältöön

Johtokunnan pöytäkirja

Kokousaika tiistai 12.10.2021 18.00–19.25

Kokouspaikka Sähköinen Teams -kokous


Läsnä

Jäsenet Peltola, Aino puheenjohtaja

Maunu, Tallamaria varapuheenjohtaja

Vaarakallio, Mervi opettajia edustava jäsen

Vainio, Ari muuta henkilökuntaa edustava jäsen

Sorsa, Mikko huoltajia edustava jäsen

Majander, Kirsi huoltajia edustava jäsen

Pelkonen, Janne huoltajia edustava jäsen

Varajäsenet Leinonen, Maarit

Huuskonen, Anna

Timonen, Toni

Muut Tommola, Tuomo rehtori


Puheenjohtaja Peltola, Aino

Esittelijä Tommola, Tuomo

Pöytäkirjanpitäjä Tommola, TuomoAsia 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mervi Vaarakallio ja Ari Vainio.


Asia 2 Puotilan ala-asteen koulun toimintasuunnitelma 2021-22

Päätös: Johtokunta hyväksyi Puotilan ala-asteen koulun toimintasuunnitelman lukuvuodeksi 2021-2022.


Asia 3 Lausuntopyyntö oppilaaksioton kriteereistä


Oppilaaksioton kriteereitä on tarkoitus muuttaa 1.1.2022 alkaen siten, että jaosto päättäisi painotetun opetuksen, laajamittaisen kaksikielisen opetuksen ja englanninkielisen opetuksen opinpoluista. Lisäksi jaosto päättäisi kielikylpyopetuksen opinpoluista. Opinpolut ovat lausuntopyynnön liitteinä.


Johtokunta päätti esittelyn ja keskustelun jälkeen antaa lausunnon, jossa muutosta pidetään perusteltuna.


Asia 4 Lausuntopyyntö opetussuunnitelman muutoksesta

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja pyytää koulun johtokunnalta lausuntoa perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman muutoksesta kohtaan 1.4. Kieliohjelma, jossa määritellään muun muassa alkavan kielten uuden opetusryhmän vähimmäisoppilasmäärä.

Johtokunta päätti esittelyn ja keskustelun jälkeen antaa lausunnon, jossa muutosta pidetään perusteltuna.


Asia 5 Lausuntopyyntö suomenkielisen perusopetuksen lukuvuoden 2022-23 työ- ja loma-ajoista

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa alla olevista vaihtoehdoista liittyen suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2022 - 2023

Johtokunta päätti oppilas- ja opettajakuntia kuultuaan esittää valittavaksi vaihtoehtoa 1.


Asia 6 Muut asiat

Rehtori kertoi uuden koulurakennuksen valmistumisen olevan aikataulussa.


Asia 7 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25


Vakuudeksi

Tuomo Tommola

rehtori
24.01.2022 14:32