Suoraan sisältöön

Pöytäkirja 26.5.2020

JOHTOKUNTA  
PÖYTÄKIRJA 2/20 (1/1)


Aika: Tiistai 26.5.2020, kello 17.00  
Paikka Teams -kokous 

Läsnä: 

Nina Selin (pj)  
Elina Kondo   
Aino Peltola  (vpj)  
Matti Snellman  
Tytti Ankeriasniemi  
Mervi Lindberg  
   
Esittelijä ja sihteeri
Tommola, Tuomo
_____________________________________________________________________

Käsiteltävät asiat

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.04.


2 §Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 Johtokunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


3 §Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Johtokunta päätti hyväksyä esityslistan mukaisen työjärjestyksen.


4 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Johtokunta päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Matti Snellmanin ja Mervi Lindbergin.


5 § Puotilan ala-asteen koulun toimintakertomuksen hyväksyminen

Johtokunta hyväksyi Puotilan ala-asteen koulun toimintakertomuksen 2019-2020


6 § Ajankohtaisasiat väistötiloihin ja muuttoihin liittyen

Rehtori päivitti johtokunnan tietoon muuttoihin ja tuleviin väistötiloihin liittyvät tiedossa olevat asiat.


7§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.48


Vakuudeksi

 

 Tuomo Tommola
 sihteeri
04.11.2020 14:04